Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Tax Analyst

W poniższym artykule prezentujemy stanowisko Tax Analyst. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia Tax Analyst.
Branża: BPO/SSC
27.06.2013

Tax Analyst odpowiada za część procesu związanego z konkretnym rodzajem podatku, najczęściej w odniesieniu do grupy krajów lub regionu geograficznego. Istnieje kilka grup podatków/zagadnień podatkowych, w której analityk może się specjalizować, a mowa tutaj o podatkach pośrednich (np. VAT, akcyza), podatkach bezpośrednich (np. CIT) lub procesach związanych z polityką i prowadzeniem dokumentacji dotyczących cen transferowych.

Zakres obowiązków

  • przygotowywanie deklaracji podatkowych dla spółek zlokalizowanych w krajach, za obsługę których analityk jest odpowiedzialny,
  • w przypadku podatków pośrednich (np. VAT, akcyza): uzgadnianie wartości sprzedaży i zakupów do kont księgowych i rejestrów podatkowych, przygotowywanie deklaracji Intrastat,
  • w przypadku cen transferowych: zbieranie informacji z innych działów oraz przygotowywanie dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w danym kraju i wewnętrznymi regulacjami grupy kapitałowej,
  • w przypadku podatków bezpośrednich: przygotowywanie deklaracji podatkowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, uwzględniając wewnętrzne wytyczne dotyczące planowania podatkowego,
  • bieżące doradztwo i szkolenia z zagadnień podatkowych prowadzone dla pracowników działu księgowości lub innych działów,
  • współpraca z działem IT w procesie dostosowywania systemu informatycznego do zmian wynikających z nowych przepisów prawnych,
  • współpraca z lokalnymi organami kontrolującymi poprawność rozliczeń podatkowych. 

Profil

Pracę na stanowisku Tax Analyst w ramach BPO/SSC można rozpocząć w zależności od wymagań stawianych przez pracodawcę: zaraz po studiach lub już z przynajmniej dwuletnim doświadczeniem w doradztwie podatkowym lub w księgowości. Kandydat na stanowisko Tax Analyst powinien być osobą skrupulatną i dokładną, ale również być komunikatywny i umieć pracować w zespole.

Perspektywy rozwoju

Tax Analyst może awansować na stanowisko Team Leadera w środowisku BPO/SSC, jeżeli posiada predyspozycje do zarządzania ludźmi i dodatkowo jest mu znana specyfika obszaru podatkowego, za który ma być był odpowiedzialny. Poza BPO/SSC Tax Analyst może kontynuować karierę na stanowisku konsultanta w firmie doradztwa podatkowego lub jako specjalista ds. podatków w tradycyjnej firmie. Jeżeli Tax Analyst jest zainteresowany kontynuowaniem kariery w swojej specjalizacji podatkowej, powinien uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Tax Analyst: 

dolny kwartyl mediana górny kwartyl
8 500 zł 10 500 zł 12 500 zł

Przeciętna premia na tym stanowisku wynosi do 10%.

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2023.