Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Doradca podatkowy

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej Doradcy Podatkowego: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji Doradcy Podatkowego.
Kategoria: Podatki
23.08.2012

Doradca podatkowy jest polską kwalifikacją z dziedziny podatków. 

Dane podstawowe

Doradca podatkowy to wolny zawód zaufania publicznego powołany 1 stycznia 1997 r. ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Doradcy podatkowi zrzeszeni są w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Na listę doradców podatkowych wpisanych jest obecnie ok. 9 tys. osób. Usługi doradztwa podatkowego mogą być świadczone tylko i wyłącznie przez osoby, które zostały wpisane na listę doradców podatkowych.
Więcej na temat tej kwalifikacji zawodowej można dowiedzieć się na stronie www.krdp.pl.

Zakres

Żeby móc zostać doradcą podatkowym należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych (zdolność do kształtowania swojej sytuacji prawnej), posiadać pełne prawa publiczne, mieć wyższe wykształcenie (wystarczy mieć tytuł licencjata, kierunek nie jest sprecyzowany, ale najlepsze są studia prawnicze oraz administracyjne), być wpisanym na listę doradców podatkowych. Warunkiem wpisania osoby na listę doradców podatkowych jest zdanie, z wynikiem pozytywnym, egzaminu na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej. 
Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu. W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej, egzamin może być powtarzany.

Zgodnie z tymi przepisami egzamin dotyczy następujących dziedzin:

 1. źródła prawa i wykładnia prawa;

 2. analiza podatkowa;

 3. podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego;

 4. materialne prawo podatkowe;

 5. postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji;

 6. międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne;

 7. prawo dewizowe;

 8. prawo karne skarbowe;

 9. organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa;

 10. rachunkowość;

 11. ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych;

 12. przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.

Czas trwania

Istnieją kursy przygotowujące do egzaminu państwowego, roczne i dwuletnie. Koszt takiego kursu waha się od 2,5 tys. do 4 tys. złotych. Do kosztu kursu należy jeszcze doliczyć opłatę egzaminacyjną, która wynosi 900 złotych.

Pisemny oraz ustny (co 3 miesiące) egzamin na doradcę podatkowego odbywa się kilka razy w roku, a termin każdorazowo jest wyznaczany przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Oprócz pozytywnego zdania egzaminów, do wpisania na listę doradców podatkowych niezbędna jest półroczna praktyka w biurze doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego w wymiarze 8 godzin tygodniowo. 

Część pisemna składa się ze 100 pytań testowych, które są losowo wybierane z 1300 pytań opublikowanych wcześniej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.Należy zdobyć 160 punktow, żeby tę część egzaminu zaliczyć. Można wspierać się aktami prawnymi podczas jego trwania, ale bez komentarzy i różnego rodzaju opracowań. Egzamin pisemny trwa 3 godziny. Po zdaniu tej części zdający ma 12 miesięcy na podejście do części ustnej, która polega na udzieleniu odpowiedzi na 10 pytań. Za każdą odpowiedż można uzyskać od 0 do 6 punktów. Warunkiem zdania tej części jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.

Perspektywy rozwoju

W tej pracy najbardziej pożadane cechy to uczciwość, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętnośc analitycznego myślenia i realistycznej oceny sytuacji. 

Doradcy podatkowi mogą prowadzić praktykę indywidualną lub pracować w kancelariach prawnych, podatkowych albo firmach doradczych zajmujących się doradztwem podatkowym.  Do ich obowiązków należy:

 • udzielanie klientom porad odnośnie ich obowiązków podatkowych;

 • wypełnianie zeznań i deklaracji podatkowych;

 • prowadzenie w imieniu klientówksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

 • reprezentowanie swoich klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej.

Zarobki miesięczne na tym stanowisko oscylują w okolicach 4000–7000 złotych brutto. 

Wpisanie na listę doradców podatkowych jest bardzo istotnym atutem przy ubieganiu się o stanowisko głównego księgowego.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć

 • Specjalista ds. Podatków / Tax Specialist