Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Doradca podatkowy

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej Doradca podatkowy.
Kategoria: Podatki
12.01.2022

Doradca podatkowy jest polską kwalifikacją z dziedziny podatków. 

Zakres

Do egzaminu na doradcę podatkowego jest dopuszczona osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • posiada wyższe wykształcenie;
  • uiściła opłatę za egzamin.

Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest zdanie z wynikiem pozytywnym części pisemnej egzaminu.

Egzamin na doradcę podatkowego w stosunku do osób, które ukończyły studia wyższe, których program kształcenia zrealizowany został w ramach umowy, o której mowa w art. 22 ust. 13a ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, obejmuje tylko część ustną.

Perspektywy rozwoju

W tej pracy najbardziej pożadane cechy to uczciwość, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętnośc analitycznego myślenia i realistycznej oceny sytuacji. 

Doradcy podatkowi mogą prowadzić praktykę indywidualną lub pracować w kancelariach prawnych, podatkowych albo firmach doradczych zajmujących się doradztwem podatkowym. Do ich obowiązków należy:

  • udzielanie klientom porad odnośnie ich obowiązków podatkowych;
  • wypełnianie zeznań i deklaracji podatkowych;
  • prowadzenie w imieniu klientówksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • reprezentowanie swoich klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej.

Wpisanie na listę doradców podatkowych jest bardzo istotnym atutem przy ubieganiu się o stanowisko głównego księgowego.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć

  • Specjalista ds. Podatków/Tax Specialist