Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Główny księgowy

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę głównego księgowego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia główny księgowy - w Warszawie i pozostałych miastach Polski.
Branża: Księgowość
30.09.2012

Główny księgowy jest jedną z najważniejszych osób w firmie, ponieważ odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach – zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości – wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych.

Rola głównego księgowego w Polsce wyraźnie zmieniła się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Obecnie od osób będących na tym stanowisku wymaga się zarówno bardzo dobrej znajomości prawa podatkowego, jak i coraz częściej wiedzy z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości oraz zasad rachunkowości zarządczej.

Zakres obowiązków

  • sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów (np. polska ustawa o rachunkowości, IFRS, US GAAP),
  • odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
  • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
  • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
  • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
  • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
  • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
  • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości. 

Profil

Główny księgowy powinien mieć kilkuletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego lub w firmie audytorskiej oraz posiadać znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego.

W przypadku głównego księgowego standardem jest posiadanie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale mile widziane są również dodatkowe kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów: ACCA lub biegły rewident.

Perspektywy rozwoju

Główny księgowy może awansować na stanowisko dyrektora finansowego lub kontrolera finansowego. W obu przypadkach może to oznaczać awans pionowy, ponieważ w wielu międzynarodowych korporacjach kontroler finansowy pełni jednocześnie funkcje typowe dla głównego księgowego i właśnie kontrolera. Główny księgowy może również zostać powołany na stanowisko członka zarządu, co ma miejsce zwłaszcza w mniejszych firmach.

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2017.

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku głównego księgowego w Warszawie, przy założeniu, że średni udział premii to 5%:

Wielkość firmy (przychody rocznie) dolny kwartyl mediana górny kwartyl
pow. 500 mln zł 18 500 zł 20 500 zł 24 000 zł
200-500 mln zł 17 000 zł 18 500 zł 21 500 zł
50-200 mln zł 15 000 zł 17 000 zł 20 500 zł
do 50 mln zł 13 000 zł 15 500 zł 19 000 zł

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku głównego księgowego w pozostałych miastach Polski, przy założeniu, że średni udział premii to 5%:

Wielkość firmy (przychody rocznie) dolny kwartyl mediana górny kwartyl
pow. 500 mln zł 16 500 zł 18 000 zł 21 000 zł
200-500 mln zł 15 000 zł 16 500 zł 18 500 zł
50-200 mln zł 13 500 zł 15 000 zł 17 500 zł
do 50 mln zł 11 500 zł 13 500 zł 16 500 zł

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2017.

Przełożeni

Podwładni