Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Kontroler finansowy

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę kontrolera finansowego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia kontroler finansowy.
Branża: Kontroling
27.06.2023

Kontroler finansowy stoi na czele działu kontrolingu, który odpowiada za dostarczanie kierownictwu firmy wiarygodnych informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji. Podczas gdy w mniejszych firmach jest to stanowisko samodzielne, bez podwładnych, w dużych organizacjach ma ono charakter kierowniczy. Stanowisko kontrolera finansowego, zwłaszcza w spółkach córkach międzynarodowych korporacji, zakresem obowiązków przypomina stanowisko dyrektora finansowego. Osoba pełniąca tę rolę jest odpowiedzialna zarówno za rachunkowość finansową oraz raportowanie, jak i za kontroling.

Zakres obowiązków

  • przygotowywanie rocznego budżetu, forecastu, planu wieloletniego oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń,
  • dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej do podejmowania decyzji kierownictwu firmy,
  • analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp.,
  • dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej,
  • tworzenie struktury centrów przychodowo-kosztowych,
  • przygotowywanie dla działu księgowości danych dotyczących rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
  • przygotowywanie miesięcznych raportów zarządczych dla kierownictwa firmy,
  • w przypadku grup kapitałowych okresowe raportowanie do spółki matki według określonych standardów rachunkowości.

Profil

Kandydat na kontrolera finansowego powinien mieć od czterech do sześciu lat doświadczenia w firmie audytorskiej lub kilkuletnie na stanowisku specjalisty ds. kontrolingu. Gruntowna wiedza z obszaru analizy finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz doświadczenie i umiejętności zarządzania zespołem to kluczowe aspekty dotyczące tego stanowiska. Od kandydata na kontrolera finansowego oczekuje się posiadania kwalifikacji zawodowych z dziedziny finansów, takich jak na przykład ACCA lub CIMA.

Perspektywy rozwoju

Kontroler finansowy najczęściej awansuje na stanowisko dyrektora finansowego lub kontrolera finansowego w większej firmie. W mniejszych organizacjach ścieżka kariery może dotyczyć również awansu na stanowisko prezesa zarządu. W międzynarodowych korporacjach można także awansować, zaczynając pełnić funkcję grupowego kontrolera finansowego, który jest odpowiedzialny za kilka spółek zlokalizowanych w różnych krajach.

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2023.

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku kontrolera finansowego w Warszawie, gdzie średni udział premii to 10-20%:

Wielkość firmy (przychody rocznie) dolny kwartyl mediana górny kwartyl
pow. 500 mln zł 20 000 zł 22 000 zł 25 000 zł
200-500 mln zł 18 500 zł 21 500 zł 24 000 zł
50-200 mln zł 18 500 zł 21 000 zł 23 500 zł
do 50 mln zł 18 500 zł 20 000 zł 23 000 zł

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku kontrolera finansowego w pozostałych miastach Polski, przy założeniu, że średni udział premii to 10-20%:

Wielkość firmy (przychody rocznie) dolny kwartyl mediana górny kwartyl
pow. 500 mln zł 17 500 zł 22 000 zł 23 500 zł
200-500 mln zł 17 000 zł 21 000 zł 22 500 zł
50-200 mln zł 17 000 zł 21 000 zł 22 000 zł
do 50 mln zł 16 500 zł 19 000 zł 21 000 zł

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2023.

Podwładni