Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Dyrektor finansowy

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę dyrektora finansowego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia dyrektor finansowy.
Branża: Kontroling
30.09.2012

Dyrektor finansowy to obok dyrektora zarządzającego i dyrektora handlowego lub produkcyjnego jedna z najważniejszych osób w firmie. Jego rola w ciągu ostatnich kilkunastu lat uległa wyraźnej ewolucji: od osoby odpowiedzialnej za doradztwo i dostarczanie informacji do współdecydenta w podejmowaniu strategicznych decyzji w firmie. Obecnie stanowisko to należy do najbardziej prestiżowych. W największych firmach dyrektor finansowy jest współodpowiedzialny za procesy strategicznego planowania i zarządzania oraz za fuzje i przejęcia.

Zakres obowiązków

  • kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy,
  • nadzór nad przygotowaniem (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych oraz raportów,
  • nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanieich realizacji,
  • odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
  • optymalizowanie polityki podatkowej,
  • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych,
  • odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
  • kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
  • nadzór nad pracą działów: finansowo-księgowego, kontrolingu oraz coraz częściej: IT, administracji i audytu wewnętrznego,
  • polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w podległych działach. 

Profil

Kandydat na dyrektora finansowego powinien mieć minimum kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami, firmie audytorskiej lub w ramach bankowości korporacyjnej. Powinien również posiadać gruntowną wiedzę z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, przepisów podatkowych oraz doświadczenie i umiejętności zarządzania zespołem. Od kandydata na dyrektora finansowego oczekuje się ukończenia egzaminów w zakresie polskich lub międzynarodowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny finansów, takich jak ACCACIMA lub biegły rewident

Perspektywy rozwoju

Dyrektor finansowy może awansować na stanowisko dyrektora zarządzającego w firmie, w której jest zatrudniony lub w innej firmie z branży. Dyrektorowi finansowemu może zostać powierzona funkcja członka zarządu. Wynagrodzenie i prestiż zależy od wielkości firmy.

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2023. 

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku dyrektora finansowego w Warszawie, gdzie średni udział premii to 10-30%:

Wielkość firmy (przychody rocznie) dolny kwartyl mediana górny kwartyl
pow. 500 mln zł 36 000 zł 40 000 zł 45 000 zł
200-500 mln zł 30 000 zł 36 000 zł 30 000 zł
50-200 mln zł 27 000 zł 31 000 zł 35 000 zł
do 50 mln zł 25 000 zł 29 000 zł 31 000 zł

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku dyrektora finansowego w pozostałych miastach Polski, przy założeniu, że średni udział premii to 10-30%:

Wielkość firmy (przychody rocznie) dolny kwartyl mediana górny kwartyl
pow. 500 mln zł 33 000 zł 37 000 zł 40 000 zł
200-500 mln zł 29 000 zł 32 000 zł 35 000 zł
50-200 mln zł 26 000 zł 30 000 zł 32 000 zł
do 50 mln zł 24 000 zł 25 000 zł 29 000 zł

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2023.