Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej CIMA: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji CIMA.
Kategoria: Kontroling
20.07.2017

CIMA jest międzynarodową kwalifikacją z dziedziny rachunkowości zarządczej. 

Dane podstawowe

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 228 000 członków i studentów w 179 krajach. CIMA jest także częścią The Association of International Certified Professional Accountants, instytucji zrzeszającej ponad 657 000 finansistów z całego świata, czyli niemal 24% populacji kadry finansowej. Więcej informacji: www.cimaglobal.com.

Profesjonalna kwalifikacja z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze finansów. Duża renoma kwalifikacji CIMA sprawia, że osoby z jej uprawnieniami są chętnie zatrudniane zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym czy non-profit.

Po uzyskaniu kwalifikacji CIMA (4 poziomy, w tym 2 można zrealizować już w trakcie studiów na akredytowanej przez CIMA uczelni) zostaje się członkiem Instytutu oraz otrzymuje tytuł Chartered Global Management Accountant (CGMA).

Korzyści wynikające z uzyskania dyplomu CIMA to m.in.:

  • zdobycie gruntownej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania finansami;
  • zyskanie umiejętności strategicznego myślenia, podejmowania decyzji oraz rozumienia skomplikowanych procesów biznesowych;
  • dołączenie do elitarnej społeczności profesjonalistów zarządzających światowymi finansami;
  • wyróżnienie się dzięki dyplomowi CIMA i lepsza pozycja na rynku pracy.

Co więcej, 1 sierpnia 2019 r. CIMA ogłosiła przełomową zmianę – zniesienie wszystkich opłat za zwolnienia z egzaminów. Oznacza to, że nowi studenci, którzy posiadają odpowiedni stopień naukowy lub kwalifikacje nie będą ponosić opłat za zwolnienia. CIMA chce w ten sposób wesprzeć dostępność do zawodów z dziedziny finansów oraz mobilność społeczną i jest pierwszą profesjonalną organizacją tego typu w Polsce, która podjęła taki krok.

Zakres

I. Certyfikat z rachunkowości biznesowej

Na certyfikat składają się cztery przedmioty:

  • Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa;
  • Podstawy rachunkowości zarządczej;
  • Podstawy rachunkowości finansowej;
  • Podstawy etyki, ładu korporacyjnego i prawa gospodarczego.

Zakres wiedzy egzaminu, zdawanego w języku angielskim, obejmuje następujące obszary:

BA1 Fundamentals of Business Economics

A. Macroeconomic and Institutional Context of Business;
B. Microeconomic and Organisational Context of Business;
C. Informational Context of Business;
D. Financial Context of Business.

BA2 Fundamentals of Management Accounting

A. The Context of Management Accounting;
B. Costing;
C. Planning and Control;
D. Decision Making.

BA3 Fundamentals of Financial Accounting

A. Accounting Principles, Concepts and Regulations;
B. Recording Accounting Transactions;
C. Preparation of Accounts for Single Entities;
D. Analysis of Financial Statements.

BA4 Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law

A. Business Ethics and Ethical Conflict;
B. Corporate Governance, Controls and Corporate Social Responsibility;
C. General Principles of the Legal System, Contract and Employment Law;
D. Company Administration.

Każdy element sylabusa jest egzaminowany poprzez 9 testów obiektywnych (Objective Test) oraz 3 studia przypadków (Case Study), każdy po zakończeniu danego poziomu. Po zdaniu 3 testów i 1 case study, student może przejść na kolejny, wyższy poziom.

II. Kwalifikacja Profesjonalna

Program nauczania jest podzielony na kolejne poziomy: operacyjny (Operational), zarządzania (Management), strategiczny (Strategic). Taka struktura umożliwia stopniowe budowanie własnej wiedzy i zapewnia zdobywanie odpowiednich umiejętności, potrzebnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Trzy filary Kwalifikacji odpowiadają trzem obszarom wiedzy. Trudność wypełniających każdy filar treści jest stopniowana według poziomów. Treści te są ze sobą powiązane i stanowią spójną całość. Tematyka jest szeroka – obejmuje poza finansami wiele innych przydatnych obszarów wiedzy.

Financial pillar:
F3 Financial Strategy
F2 Advanced Financial Reporting
F1 Financial Reporting

Performance pillar
P3 Risk Management
P2 Advanced Management Accounting
P1 Management Accounting

Enterprise pillar
E3 Strategic Management
E2 Managing Performance
E1 Managing Finance in a Digital World

Sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej dzieli się na 3 filary oraz 3 poziomy; składa się z 12 egzaminów: 9 testów obiektywnych (Objective Tests), 3 studiów przypadku (Case Study).

Testy obiektywne to 90-minutowe egzaminy w formie komputerowej, dostępne na żądanie cały rok w ponad 5500 centrów egzaminacyjnych Pearson VUE na świecie. Aby zdać egzamin należy zdobyć co najmniej 100 punktów. W przypadku niezdania na egzamin poprawkowy można zapisać się po upływie 48 godzin.

Egzaminy ze studium przypadku trwają 3 godziny każdy, również komputerowo, dostępne w 4 sesjach egzaminacyjnych w roku w ponad 5500 centrów egzaminacyjnych Pearson VUE na świecie. Aby zdać egzamin CS należy zdobyć co najmniej 80 punktów oraz wykazać się odpowiednim poziomem kompetencji. Egzaminy sprawdzane są przez Markerów CIMA, a wyniki ogłaszane są po ok. 4 tygodniach od sesji egzaminacyjnej.

Czas trwania

Egzaminy CS organizowane są w czterech sesjach w roku: luty, maj, sierpień, listopad. Terminy sesji egzaminacyjnych wyznaczane są przez CIMA. 

Ze względu na obszerność materiału, zdobycie certyfikatu zajmuje najczęściej kilka lat. Zdobycie pełnej kwalifikacji zajmuje zazwyczaj od 2 do 4 lat. Informacja o aktualnych kosztach związanych ze zdobyciem kwalifikacji. 

Perspektywy rozwoju

Specjaliści z dyplomem CIMA pracują w samym sercu biznesu. Osoby z tą kwalifikacją można również spotkać w instytucjach i firmach związanych z rynkiem finansowym (banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, biura maklerskie). Pracują w działach finansowo-księgowych, controllingu oraz na stanowiskach CFO. Miesięczne zarobki brutto osób posiadających kwalifikację CIMA nierzadko przekraczają 20 tys. złotych. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami, nieustannie aktualizując swój program nauczania, aby być pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu w dziedzinie finansów. 

Co więcej, posiadając kwalifikacje CIMA lub będąc w trakcie jej zdobywania i ubiegając się o pracę w Wielkiej Brytanii czy też w Irlandii, będziemy traktowani na równi z lokalnymi kandydatami. Zdawanie egzaminów CIMA będzie zarówno potwierdzeniem doskonałej znajomości języka angielskiego, jak i wysokiego poziomu wiedzy merytorycznej.

Opracowanie na podstawie The Chartered Institute of Management Accountants.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć