Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej CIMA: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji CIMA.
Kategoria: Kontroling
20.07.2017

CIMA jest międzynarodową kwalifikacją z dziedziny rachunkowości zarządczej. 

Dane podstawowe

Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 227 000 członków i studentów w 179 krajach. CIMA jako kwalifikacja koncentruje się na zarządzaniu przedsiębiorstwem i roli strategicznej informacji zarządczej w tym procesie. CIMA jest najpopularniejszą na świecie kwalifikacją zawodową z dziedziny rachunkowości zarządczej. Więcej można dowiedzieć się na stronie www.cimaglobal.com.

Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej jest idealny dla osób, rozpoczynających swoją podróż w świecie kwalifikacji biznesowych, ponieważ wyposaża w solidne podstawy wiedzy z rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej i biznesu. Jest to również droga wejścia na wyższy poziom kwalifikacji CIMA.

Do egzaminu przystąpić mogą osoby posiadające wyższe wykształcenie i przynajmniej trzyletnie doświadczenie w pracy związanej z zakresem tematycznym egzaminu. Egzaminy organizowane są w Krakowie i Warszawie.

Kwalifikacja Profesjonalna CIMA jest wysoce ceniona przez pracodawców na całym świecie z uwagi na jej praktyczne zastosowanie w biznesie. Konsultujemy się z czołowymi firmami by zapewnić, że nasz sylabus odpowiada stale zmieniającym się potrzebom rynkowym. W tym celu CIMA aktualizuje sylabus co pięć lat. Kolejna aktualizacja będzie miała miejsce w 2020 roku.

Zakres

I. Certyfikat z rachunkowości biznesowej

Na certyfikat składają się cztery przedmioty:

  • Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa;
  • Podstawy rachunkowości zarządczej;
  • Podstawy rachunkowości finansowej;
  • Podstawy etyki, ładu korporacyjnego i prawa gospodarczego.

Zakres wiedzy egzaminu, zdawanego w języku angielskim, obejmuje następujące obszary:

BA1 Fundamentals of Business Economics

A. Macroeconomic and Institutional Context of Business;
B. Microeconomic and Organisational Context of Business;
C. Informational Context of Business;
D. Financial Context of Business.

BA2 Fundamentals of Management Accounting

A. The Context of Management Accounting;
B. Costing;
C. Planning and Control;
D. Decision Making.

BA3 Fundamentals of Financial Accounting

A. Accounting Principles, Concepts and Regulations;
B. Recording Accounting Transactions;
C. Preparation of Accounts for Single Entities;
D. Analysis of Financial Statements.

BA4 Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law

A. Business Ethics and Ethical Conflict;
B. Corporate Governance, Controls and Corporate Social Responsibility;
C. General Principles of the Legal System, Contract and Employment Law;
D. Company Administration.

Każdy element sylabusa jest egzaminowany poprzez 9 testów obiektywnych (Objective Test) oraz 3 studia przypadków (Case Study), każdy po zakończeniu danego poziomu. Po zdaniu 3 testów i 1 case study, student może przejść na kolejny, wyższy poziom.

II. Certyfikat profesjonalny

Program nauczania jest podzielony na kolejne poziomy: operacyjny, zarządzania, strategiczny. Taka struktura umożliwia stopniowe budowanie własnej wiedzy i zapewnia zdobywanie odpowiednich umiejętności, potrzebnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Trzy filary Kwalifikacji odpowiadają trzem obszarom wiedzy. Trudność wypełniających każdy filar treści jest stopniowana według poziomów. Treści te są ze sobą powiązane i stanowią spójną całość. Tematyka jest szeroka – obejmuje poza finansami wiele innych przydatnych obszarów wiedzy.

Financial pillar:
F3 Financial Strategy
F2 Advanced Financial Reporting
F1 Financial Reporting and Taxation

Performance pillar
P3 Risk Management
P2 Advanced Management Accounting
P1 Management Accounting

Enterprise pillar
E3 Strategic Management
E2 Project and Relationship Management
E1 Organisational Management

Sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej dzieli się na 3 filary oraz 3 poziomy; składa się z 12 egzaminów: 9 testów obiektywnych, 3 studiów przypadku.

Testy obiektywne (Objective Tests) to 90-minutowe egzaminy w formie komputerowej, dostępne na żądanie cały rok w ponad 5500 centrów egzaminacyjnych Pearson VUE na świecie. Aby zdać egzamin należy zdobyć co najmniej 100 punktów. W przypadku niezdania na egzamin poprawkowy można zapisać się po upływie 48 godzin.

Egzaminy ze studium przypadku (Case Study) trwają 3 godziny każdy, również komputerowo, dostępne w 4 sesjach egzaminacyjnych w roku w ponad 5500 centrów egzaminacyjnych Pearson VUE na świecie. Aby zdać egzamin CS należy zdobyć co najmniej 80 punktów oraz wykazać się odpowiednim poziomem kompetencji. Egzaminy sprawdzane są przez Markerów CIMA, a wyniki ogłaszane są po ok. 4 tygodniach od sesji egzaminacyjnej.

Czas trwania

Egzaminy CS organizowane są w czterech sesjach w roku: luty, maj, sierpień, listopad. Terminy sesji egzaminacyjnych wyznaczane są przez CIMA. 

Ze względu na obszerność materiału, zdobycie certyfikatu zajmuje najczęściej kilka lat. Zdobycie pełnej kwalifikacji zajmuje zazwyczaj od 2 do 4 lat. 

Opłata za rejestrację na egzamin wynosi ponad 60 funtów, członkowska opłata roczna ponad 90 funtów, natomiast ceny poszczególnych egzaminów, w zależności od poziomu, wahają się od 45 do ponad 100 funtów. 

Perspektywy rozwoju

Posiadając kwalifikacje CIMA lub będąc w trakcie jej zdobywania i ubiegając się o pracę w Wielkiej Brytanii czy też w Irlandii, będziemy traktowani na równi z lokalnymi kandydatami. Zdawanie egzaminów CIMA będzie zarówno potwierdzeniem doskonałej znajomości języka angielskiego, jak i wysokiego poziomu wiedzy merytorycznej.

Osoby posiadające kwalifikacje CIMA pracują w działach finansowo-księgowych oraz kontrolingu. Osoby z tą kwalifikacją można również spotkać w instytucjach i firmach związanych z rynkiem finansowym (banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, biura maklerskie). Miesięczne zarobki brutto osób posiadających kwalifikację CIMA zaczynają się od ok. 8 tys., a nierzadko przekraczają 20 tys. złotych.

Opracowanie na podstawie The Chartered Institute of Management Accountants.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć