Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej ACCA: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji ACCA.
Kategoria: Księgowość
23.08.2012
ACCA to międzynarodowa kwalifikacja z dziedziny rachunkowości. 

Dane podstawowe

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) jest organizacją zrzeszającą ponad 140 tys. członków i 404 tys. studentów w ponad 170 krajach. ACCA jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości. Kwalifikacja ta jest najbardziej popularna w Europie, gdzie oficjalnie została uznana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Poza Europą ACCA funkcjonuje w Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Australii. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie www.accaglobal.com.

Zakres

Aby zdobyć kwalifikację ACCA należy zdać 14 egzaminów oraz wykazać się odpowiednią 3-letnią praktyką zawodową. Większość z 14 egzaminów poświęconych jest oczywiście rachunkowości finansowej oraz zarządczej, ale wiedzę zdobywa się również z takich dziedzin jak podatki, prawo, audyt, a także analiza biznesowa.

Studenci muszą udowodnić organizacji, że spełnili wymagania przez rejestrację swych osiągnięć online w TDM (Trainee Development Matrix). Egzaminy ACCA odbywają się cztery razy do roku: w w marcu, czerwcu, wrześniu, grudniu. W Polsce za ich zorganizowanie odpowiedzialny jest British Council, który przeprowadza je w Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu. Egzaminy F1–F4 przeprowadzane są wyłącznie w formie komputerowej przez „Computer Based Exams Centres”. Egzaminy F5–F9 są także dostępne wyłącznie w formie komputerowej, w centrach egzaminacyjnych, w ramach sesji egzaminacyjnych ACCA (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).

Pełna lista egzaminów:

Knowledge:

F1 Accountant in Business (Księgowy w Biznesie);
F2 Management Accounting (Rachunkowość Zarządcza);
F3 Financial Accounting (Rachunkowość Finansowa).

Skills:

F4 Corporate and Business Law (Prawo Biznesowe i Prawo Przedsiębiorstw);
F5 Performance Management (Ocena Zyskowności);
F6 Taxation (Podatki);
F7 Financial Reporting (Raportowanie Finansowe);
F8 Audit and Assurance (Audyt i Usługi Audytorskie);
F9 Financial Management (Zarządzanie Finansami).

Essentials:

P1 Governance, Risk and Ethics (Zarządzanie, Ryzyko i Etyka);
P2 Corporate Reporting (Raportowanie w Przedsiębiorstwie);
P3 Business Analysis (Analiza Biznesowa).

Options (do wyboru 2 z 4 poniższych):

P4 Advanced Financial Management (Zaawansowane Zarządzanie Finansami);
P5 Advanced Performance Management (Zaawansowana Ocena Zyskowności);
P6 Advanced Taxation (Zaawansowane Zagadnienia Podatkowe);
P7 Advanced Audit and Assurance(Zaawansowany Audyt).

Knowledge pozwala zapoznać się z tematyką sprawozdawczości finansowej oraz ocenić znaczenie informacji finansowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poznaje się także tematykę i zagadnienia, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, co jest wiedzą niezbędną dla osób, zajmujących stanowiska kierownicze.
Skills jest modułem, w którym studenci poznają techniczną stronę zawodu menadżera finansowego. Opanowują tajniki dotyczące: podatków, audytu, raportowania finansowego, opartego na międzynarodowych standardach, finansów zarządczych w korporacjach, prawa handlowego i podatkowego oraz systemów informacyjnych. Moduł Skills przygotowuje studenta w sposób praktyczny do wykonywania zawodu w pełni wykwalifikowanego księgowego.

Essentials jest modułem obligatoryjnym, w którym studenci zdają 3 obowiązkowe egzaminy, niezbędne każdemu menadżerowi w procesie zarządzania i podejmowania strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. 
Options jest modułem pozwalającym osiągnąć specjalizację w obszarach szczególnie interesujących dla studenta.  Do wyboru w tym obszarze są: podatki, audyt i rewizja finansowa oraz strategiczne zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie.

Do uzyskania członkostwa w ACCA wymagane jest przejście internetowego szkolenia Professional Ethics Module i wykazanie się minimum 3-letnią praktyką zawodową.

Czas trwania

Egzaminy w wersji komputerowej trwają 3 godziny i mają formę pisemną. Są to zadania case study, do których dołączony jest szereg poleceń do wykonania. Aby wynik egzaminu został uznany za pozytywny należy zdobyć minimum 50% punktów. 

Należy się liczyć z tym, że od momentu rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia mija średnio od 2,5 do 4 lat. Istnieje jednak pewne ograniczenie – od momentu rejestracji jako student, do momentu zdania ostatniego z 14 egzaminów, nie może minąć więcej niż 10 lat.

W Polsce istnieje kilka firm szkoleniowych, w których można odbyć kursy przygotowujące do egzaminów ACCA, które odbywają się dwa razy w roku. Średni koszt odbycia kursów przygotowujących do wszystkich egzaminów waha się od dwudziestu kilku do trzydziestu kilku tysięcy złotych. Do tego należy doliczyć opłaty administracyjne oraz opłaty za egzamin.
Istnieje też możliwość zdawania egzaminów bez uczęszczania na kursy. Jest to o wiele tańsza opcja. W tym przypadku koszt sprowadza się do wniesienia opłat za egzaminy oraz opłat administracyjnych – w sumie ok. 4 tys. zł. za wszystkie egzaminy. W wielu firmach istnieją programy finansowania tej kwalifikacji – warto zapytać o to pracodawcę.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja ACCA jest przeznaczona dla ludzi, którzy chcą osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dziedzinie rachunkowości audytu i finansów. Aby rozpocząć naukę nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia ani wiedzy związanej z finansami i rachunkowością. Zaletą dyplomu ACCA jest fakt, że jest on uznawany w wielu krajach na świecie. Z dyplomem ACCA dużo łatwiej dostać pracę na kierowniczych stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością za granicą. Studenci i Absolwenci ACCA poszukiwani są do działów takich jak audyt, księgowość, controlling, doradztwo podatkowe, bankowość, consulting, kontrola wewnętrzna, budżetowanie i raportowanie, konsolidacja sprawozdań finansowych.

Miesięczne zarobki brutto w Polsce osób posiadających kwalifikację ACCA zaczynają się od ok. 8 tys. złotych. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem zawodowym wynagrodzenie rośnie i nierzadko po kilku latach przekracza poziom 20 tys. złotych.

Co roku organizacja ACCA pobiera opłatę w wysokości 97 funtów (455 złotych).

 
Opracowanie na podstawie The Association of Chartered Certified Accountants i ACCA Polska. 

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć