Temat tygodnia
Wywiad z Gabrielą Plencler-Borecką, Employer Branding Process Lead w Capgemini Polska.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej ACCA: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji ACCA.
Kategoria: Księgowość
23.08.2012
ACCA to międzynarodowa kwalifikacja z dziedziny rachunkowości. 

Dane podstawowe

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) jest organizacją zrzeszającą ponad 140 tys. członków i 404 tys. studentów w ponad 170 krajach. ACCA jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości. Kwalifikacja ta jest najbardziej popularna w Europie, gdzie oficjalnie została uznana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Poza Europą ACCA funkcjonuje w Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Australii. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie www.accaglobal.com.

Zakres

Egzaminy odzwierciedlają złożoność procesów i zagadnień w pracy współczesnego specjalisty ds. finansów i podzielone są na trzy poziomy: Applied Knowledge, Applied Skills i Strategic Professional. 

Wszystkie wymagają doskonałej znajomości języka angielskiego – zarówno na etapie przygotowania, jak i w samym procesie egzaminacyjnym. Pierwsze dwa poziomy, Applied Knowledge i Applied Skills, stanowią wprowadzenie do technik rachunkowości finansowej oraz zarządczej i pokrywają wszystkie kluczowe techniczne aspekty pracy, których znajomości oczekuje się od finansistów.

Poziom Strategic Professional stanowi rozwinięcie tematyki poprzednich egzaminów o zaawansowane zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem ryzykiem, raportowaniem, audytem czy relacjami z interesariuszami, które są kluczowe pod kątem pełnienia ról zarządczych w organizacji. Co ważne, wszystkie te zagadnienia wiernie odzwierciedlają praktyczne oraz biznesowe aspekty pracy poprzez złożone studia przypadków.

Od września 2020 r. wszystkie egzaminy będzie można zdawać komputerowo (aktualnie są to wszystkie egzaminy z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills), co pozwoli egzaminowanym na zdawanie egzaminów w przyjaznym i znanym im środowisku aplikacji biurowych. Egzaminy odbywają się w ramach czterech sesji w ciągu roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

PEŁNA LISTA EGZAMINÓW ACCA:

APPLIED KNOWLEDGE
• Accountant in Business (AB)
• Management Accounting (MA)
• Financial Accounting (FA)


APPLIED SKILLS
• Corporate and Business Law (LW)*
• Performance Management (PM)
• Taxation (TX)*
• Financial Reporting (FR)
• Audit and Assurance (AA)
• Financial Management (FM)


STRATEGIC PROFESSIONAL
Essentials (obowiązkowe):
• Strategic Business Leader (SBL)*
• Strategic Business Reporting (SBR)
Options (dwa do wyboru):
• Advanced Financial Management (AFM)
• Advanced Performance Management (APM)
• Advanced Taxation (ATX)*
• Advanced Audit and Assurance (AAA)*


* dostępne również w wariantach lokalnych lub regionalnych

Czas trwania

Egzaminy w wersji komputerowej trwają 3 godziny i mają formę pisemną. Są to zadania case study, do których dołączony jest szereg poleceń do wykonania. Aby wynik egzaminu został uznany za pozytywny należy zdobyć minimum 50% punktów. 

Należy się liczyć z tym, że od momentu rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia mija średnio od 2,5 do 4 lat. Istnieje jednak pewne ograniczenie – od momentu rejestracji jako student, do momentu zdania ostatniego z 14 egzaminów, nie może minąć więcej niż 10 lat.

W Polsce istnieje kilka firm szkoleniowych, w których można odbyć kursy przygotowujące do egzaminów ACCA, które odbywają się dwa razy w roku. Średni koszt odbycia kursów przygotowujących do wszystkich egzaminów waha się od dwudziestu kilku do trzydziestu kilku tysięcy złotych. Do tego należy doliczyć opłaty administracyjne oraz opłaty za egzamin.
Istnieje też możliwość zdawania egzaminów bez uczęszczania na kursy. Jest to o wiele tańsza opcja. W tym przypadku koszt sprowadza się do wniesienia opłat za egzaminy oraz opłat administracyjnych – w sumie ok. 4 tys. zł. za wszystkie egzaminy. W wielu firmach istnieją programy finansowania tej kwalifikacji – warto zapytać o to pracodawcę.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja ACCA jest przeznaczona dla ludzi, którzy chcą osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dziedzinie rachunkowości audytu i finansów. Aby rozpocząć naukę nie trzeba mieć wcześniejszego doświadczenia ani wiedzy związanej z finansami i rachunkowością. Zaletą dyplomu ACCA jest fakt, że jest on uznawany w wielu krajach na świecie. Z dyplomem ACCA dużo łatwiej dostać pracę na kierowniczych stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością za granicą. Studenci i Absolwenci ACCA poszukiwani są do działów takich jak audyt, księgowość, controlling, doradztwo podatkowe, bankowość, consulting, kontrola wewnętrzna, budżetowanie i raportowanie, konsolidacja sprawozdań finansowych.

Miesięczne zarobki brutto w Polsce osób posiadających kwalifikację ACCA zaczynają się od ok. 8 tys. złotych. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem zawodowym wynagrodzenie rośnie i nierzadko po kilku latach przekracza poziom 20 tys. złotych.

Co roku organizacja ACCA pobiera opłatę w wysokości 97 funtów (455 złotych).

 
Opracowanie na podstawie The Association of Chartered Certified Accountants i ACCA Polska. 

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć