Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Agnieszka Domaradzka została członkiem Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 13 sierpnia 2020 r. jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Pani Agnieszce Domaradzkiej funkcji Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.
Kategoria: Awanse
18.08.2020
Fot. Unsplash

Agnieszka Domaradzka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem. Uczestniczyła w tworzeniu, rozwoju i restrukturyzacji kilku banków oraz w fuzjach i przejęciach. 

Karierę rozpoczynała jako analityk kredytowy w Polskim Banku Rozwoju S.A. Następnie pracowała jako zastępca dyrektora departamentu kredytów w Hypo-Bank (Polska) S.A. oraz dyrektor departamentu kredytów w Bangesellschaft Berlin (Polska) S.A. W latach 2002-2008 zarządzała ryzykiem kredytowym w Pionie Bankowości Korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A., współtworząc silną, relacyjną bankowość korporacyjną. W latach 2009-2014 Wiceprezes ds. ryzyka kredytowego w Nordea Bank Polska S.A. - zbudowała organizację kredytową, która stanowiła jedną z ważnych przewag konkurencyjnych przedmiotowego banku. Dzięki bardzo dobrej współpracy Pionu Kredytów z jednostkami biznesowymi bank stworzył portfel kredytowy o ponadprzeciętnej jakości.

Jako Wiceprezes odpowiedzialna za ryzyko współtworzyła PKO Bank Hipoteczny S.A. do czasu rozpoczęcia przez ten Bank działalności operacyjnej.

Ukończyła z wyróżnieniem Executive MBA zorganizowane przez GFKM we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Erasmus University, Rotterdam. Absolwentka SGH, Wydziału Handlu Zagranicznego oraz stypendystka DAAD na Uniwersytecie w Duisburgu.

Odbyła szereg staży w zagranicznych instytucjach finansowych w tym Nordea Bank Finland AB, w Allbank AG, Bayerische Hypotheken und Wechsel Bank AG w Berlinie i Monachium, Bankgesellschaft Berlin AG oraz w Berlin – Hyp AG. Uczestniczyła w wielu programach dla menadżerów wyższego szczebla w tym m.in. „Advance Leadership and Management Program” zorganizowany przez GFKM we współpracy z IAE AIX-em Provance Graduete School of Management oraz programach organizowanych przez Grupę Nordea.

Członek Zarządu Banku od listopada 2019 r.

Pani Agnieszka Domaradzka spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo Bankowe.

Źródło: informacja prasowa. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również