Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Janusz Korpa Członkiem Zarządu Santander TFI S.A.

16 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Santander TFI , po otrzymaniu zgody KNF, powierzyła Januszowi Korpie pełnienie funkcji Członka Zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem.
Kategoria: Awanse
20.04.2021

Janusz Korpa jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kształcił się na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Z grupą kapitałową Santander Bank Polska S.A. jest związany od początku kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1993 roku.

Doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynków pieniężnych zdobywał jako pracownik Departamentu Skarbu. Następnie wiele lat zajmował się zagadnieniami związanymi z pomiarem i monitorowaniem ryzyka rynkowego, płynności i stopy procentowej.

W latach 2008-2019 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Ryzyka Finansowego. W latach 2019-2020 kierował Departamentem Zarządzania Aktywami i Pasywami gdzie odpowiadał za zarządzanie: ryzykami strukturalnymi bilansu, płynnością, marżą odsetkową. Nadzorował także działalność Biura ds. Zarządzania Sytuacjami Nadzwyczajnymi.

Przez wiele lat był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami, Forum Zarządzania Ryzykiem, Komitetu Kapitałowego. Z Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest związany od 2021 roku.

Źródło: informacja prasowa. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również