Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Krzysztof Madej dyrektorem zarządzania portfelami dłużnymi w Niezależne Altus TFI

Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powiększa zespół zarządzających aktywami. Od 1 sierpnia br. do zespołu dołączył pan Krzysztof Madej, który będzie współzarządzał portfelami dłużnymi.
Kategoria: Awanse
27.08.2013
Niezależne Altus TFI zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ) dedykowanymi dla inwestorów prywatnych i klientów instytucjonalnych oraz funduszami otwartymi dla klienta masowego. Na koniec lipca br. firma miała w portfelu 34 fundusze, o łącznych aktywach w wysokości 2,3 mld zł (a w łącznym zarządzaniu ponad 3 mld mld zł). Zarządzało nimi 7 osób, w tym ... doradców inwestycyjnych. Od 1 sierpnia br. do zespołu dołączył Krzysztof Madej, który będzie dyrektorem zarządzania portfelami dłużnymi. Będzie współpracował z Witoldem Chuściem, członkiem zarządu Altus TFI, do tej pory głównym zarządzającym portfelami dłużnymi, który zajmie się rozwojem otwartych funduszy obligacyjnych.

Krzysztof Madej był ostatnio dyrektorem zarządzającym portfelem dłużnym w Amplico Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym. W Departamencie Inwestycji Amplico PTE odpowiadał przygotowywanie strategii i rekomendacji inwestycyjnych, przeprowadzanie transakcji na rynkach (FI, FX, MM), zarządzanie płynnością i pozycją FX, nadzorował też zespół sekcji dłużnej nieskarbowej. Amplico PTE zarządza czwartym co do wielkości otwartym funduszem emerytalnym w Polsce. Na koniec lipca jego aktywa wynosiły 22,45 mld zł, z czego portfel obligacji i papierów skarbowych to ok. 14,7 mld zł. Krzysztof Madej związany był z Amplico PTE od kwietnia 2005 r. Od tego czasu fundusz plasuje się w ścisłej czołówce rankingu OFE pod osiąganych rocznych stóp zwrotu. Krzysztof Madej zarządzał także MetLife Amplico DFE, dedykowanym dla uczestników III filaru systemu emerytalnego.
 
Wcześniej Krzysztof Madej przez blisko dwa lata pracował w CA IB Investment Management (obecnie BPH TFI). Od 1 grudnia 2003 roku jako trader obligacji w Departamencie Zarządzania, a od 6 września 2004 roku zarządzający portfelem pieniężnym/gotówkowym (fundusze BPH FIO Skarbowy i BPH SFIO Pieniężny). W latach 2002-2003 był traderem miedzybankowym na rynku Fixed Income w Amerbank (obecnie DZ Bank Polska). Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął jako analityk w BISE (Bank DnB Nord Polska), gdzie pracował w latach 2000-2001.
 
Krzysztof Madej jest doktorantem w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale finansów i bankowości. Dyplom licencjata z wyróżnieniem w specjalności finanse międzynarodowe otrzymał na wydziale finansów i bankowości Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. W latach 2001-2013 ukończył liczne krajowe i zagraniczne szkolenia tematyczne z zakresu bankowości, rynków finansowych, zarządzania portfelowego, zarządzania zespołem, Managerial Skills Improvement,time management itp. Jest m.in. posiadaczem certyfikatu finansów międzynarodowych przyznanego przez MUCIA Global (Ohio State University).

Zobacz również