Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska w radzie nadzorczej Alior Banku

19 czerwca 2013 roku zwyczajne walne zgromadzenie Akcjonariuszy Alior Bank podjęło uchwałę o powołaniu Lucyny Stańczak-Wuczyńskiej na członka rady nadzorczej Alior Banku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Kategoria: Awanse
27.06.2013
Zgłoszona przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) Lucyna Stańczak-Wuczyńska jest związana z bankowością od początku swojej kariery zawodowej. W latach 1992-1996 pracowała w bankowości korporacyjnej IBP Bank. Następnie była zatrudniona w ABN AMRO Bank, gdzie zajmowała stanowisko Vice President w Departamencie Finansowania Strukturalnego. Od 2000 roku jest związana z EBOR. Początkowo jako Senior Banker była odpowiedzialna za inwestycje w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, a od 2008 roku pełni funkcje Dyrektora EBOR w Polsce.

Lucyna Stańczak-Wuczyńska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prestiżowego Advanced European Studies w College of Europe w Brugii w Belgii.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowy członek rady nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Alior Banku, jak i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, ani też członek organu spółki kapitałowej lub innej, konkurencyjnej osoby prawnej. Lucyna Stańczak-Wuczyńska nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Powołany członek rady nadzorczej zajmuje stanowisko Dyrektora na Polskę, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). EBOR oferuje produkty finansowe (kredyty, inwestycje kapitałowe, gwarancje i inne) podmiotom działającym na polskim rynku oraz w innych krajach operacyjnych EBOR. Klienci EBOR mogą być zatem istniejącymi lub przyszłymi klientami Alior Banku.

Opracowanie na podstawie Alior Bank.

Zobacz również