Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Maciej Piotrowski wiceprezesem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Maciej Piotrowski z dniem 1 stycznia 2014 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Kategoria: Awanse
07.01.2014
Rada Nadzorcza BGK na posiedzeniu 16 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Macieja Piotrowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego na 5-letnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się 1 lipca 2012 roku i wygasa  30 czerwca 2017 roku

Maciej Piotrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, studia podyplomowe w zakresie finansów oraz studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej oraz  Programu Master of Bussines Administration University of Illinois at Urbana-Champaign, USA – Uniwersytet Warszawski (tytuł magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing). Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych seminariach i szkoleniach dotyczących bankowości, finansów i rynków kapitałowych. W 1991 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. 

Maciej Piotrowski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując m.in. w latach 2008 – 2013 jako Zastępca Prezesa ds. Finansów i Administracji w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (okresowo pełnił obowiązki Prezesa PAŻP), w latach 2002-2007 Prezes Zarządu TP Invest oraz Prezes Zarządu Towarzystwa Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej. 

W latach 2000-2002 był związany z Bank of America (Polska) zajmując  stanowiska: Vice President Global Corporate & Investment Banking oraz Dyrektora Zarządzającego ds. Finansowania Projektów Inwestycyjnych. Wcześniej był Dyrektorem Bankowości Inwestycyjnej w Banku Amerykańskim  w Polsce oraz przez sześć lat pracował w Banku Gdańskim na stanowiskach: Dyrektora Zarządzającego ds. Bankowości Inwestycyjnej, Wicedyrektora Biura Maklerskiego oraz Maklera Papierów Wartościowych. 

Maciej Piotrowski pełnił funkcje członka rad nadzorczych wielu istotnych podmiotów gospodarczych, w tym m.in. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustanowionej przez NBP Komisarycznej Rady Nadzorczej Banku Przemysłowego w Łodzi. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PZU i ENEA Wytwarzanie.

Zobacz również