Marcin Czugan od sierpnia 2016 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu organizacji, a od 2014 roku był Dyrektorem Departamentu Prawno-Legislacyjnego w Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców w Prawnych w Gdańsku, a od października 2016 członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 2015-2017 był Przewodniczącym Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, jest także członkiem Zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee). Absolwent Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Podyplomowych Studiów Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskał tytuł MBA na Politechnice Gdańskiej.

Źródło: zpf.pl