Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Marcin Gadomski Wiceprezesem Zarządu Banku Pekao S.A.

16 czerwca Rada Nadzorcza Banku Pekao S.A. powołała Marcina Gadomskiego na Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za obszar zarządzania ryzykiem. Funkcję obejmie 1 lipca.
Kategoria: Awanse
17.06.2020

Marcin Gadomski zastąpi Wiceprezesa Marka Lusztyna, który złożył rezygnację 1 czerwca ze skutkiem na 30 czerwca, co nastąpiło w związku z zakończeniem nadzorowanych dotychczas przez niego projektów.

Aby zapewnić ciągłość podejmowania decyzji i zgodnie z obowiązującym planem sukcesji banku, p.o. Prezesa Zarządu Leszek Skiba zarekomendował Radzie Nadzorczej kandydaturę Marcina Gadomskiego – dotychczasowego, wieloletniego dyrektora w Pionie Zarządzania Ryzykami Pekao, a także byłego Członka Zarządu – na funkcję Wiceprezesa, odpowiedzialnego za obszar zarządzania ryzykiem.

– Doświadczenie Marcina Gadomskiego oraz jego znajomość Pekao gwarantuje, że w trudnym czasie pandemii dobra praktyka banku w obszarze ryzyka będzie w pełni kontynuowana i rozwijana z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. Mamy jeden z najlepszych zespołów zarządzających polityką ryzyka na naszym rynku. Wyniki Pekao wielokrotnie potwierdziły, że nasza strategia jest bardzo dobra i odpowiedzialna. W dużym stopniu to właśnie dzięki zespołowi, który współtworzył i nadzorował nowy zarządzający Pionem Zarządzania Ryzykami, bank jest dobrze przygotowany na czas kryzysu i przyszłych wyzwań – mówi Leszek Skiba, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A.

Marcin Gadomski jest obecnie dyrektorem ds. ryzyka kredytowego w Pionie Zarządzania Ryzykami. W trakcie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu przez Marka Lusztyna (listopad 2019 r. - kwiecień 2020 r.) był Wiceprezesem nadzorującym Pion Zarządzania Ryzykami w Banku Pekao.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2002 r. w firmie doradczej Ernst&Young (obecnie EY), gdzie realizował projekty w obszarze ryzyka, finansów oraz audytu wewnętrznego. Następnie związany był z Deloitte Advisory, gdzie dostarczał rozwiązania dla największych instytucji finansowych w Polsce i zagranicą w zakresie modeli zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym i płynności oraz wymogów regulacyjnych. W latach 2012-2016 Marcin Gadomski pełnił stanowisko Dyrektora w Departamencie Ryzyka w Banku Millennium. Od sierpnia 2018 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem. 20 listopada tego samego roku uzyskał zgodę KNF na objęcie tego stanowiska.

Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Był także stypendystą na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy) oraz ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej.

Źródło: informacja prasowa. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również