Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Mirosław Stanisławski Prezesem w KGHM TFI

Pod koniec kwietnia Rada Nadzorcza KGHM TFI dokonała zmiany w składzie Zarządu Spółki. Na stanowisko Prezesa został powołany Mirosław Stanisławski, zastępując tym samym Łukasza Chojnackiego, który zarządzał KGHM TFI od marca 2014 roku. Natomiast na stanowisko pierwszego Wiceprezesa powołano Rafała Czepila.
Kategoria: Awanse
09.05.2016

Mirosław Stanisławski od 1992 roku jest związany z rynkiem finansowym. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w branży budowlanej, gdzie jako jeden z pierwszych w Polsce projektantów wprowadzał system wspomagania projektowania CAD. Od 1992 roku zarządzający również spółką Blue Tax Group, funkcjonującą m.in. w obszarze outsourcingu usług doradczych z zakresu finansów, prawa, podatków i rachunkowości. Od 2008 roku związany z rynkiem kapitałowym. Ponadto, przez ostatnie lata obejmował funkcje zarządcze oraz nadzorcze w spółkach z kapitałem polskim i zagranicznym. W tych spółkach m.in. odpowiadał za inwestycje kapitałowe, których efektem było wprowadzanie ich aktywów do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect czy Catalyst. Uczestniczył również w wielu przedsięwzięciach jako doradca, jak i też strona w przekształceniach podmiotów gospodarczych czy przejęciach.

Kariera w obszarze inwestycyjnym? Poznaj pracę analityka inwestycyjnego »

Posiada również doświadczenie zarządcze w obszarze finansowej działalności spółek; m.in. uczestniczył w pozyskiwaniu kapitałów udziałowych oraz dłużnych dla kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych. Sprawował także czynności wykonywane przez Syndyka przy Sądzie Upadłościowym Wrocław-Fabryczna, gdzie przeprowadzał szereg postępowań, w tym polegających na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Rafał Czepil ma doświadczenie związane z rynkiem nowych technologii. Pierwsza aktywność zawodową podjął w branży konsultingowej, gdzie analizował trendy występujące na rynku, jednocześnie opracowywał scenariusze rozwiązań, dzięki którym minimalizowano ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych. Od 2000 roku kierował zespołem konsultantów ds. obsługi klientów biznesowych w spółce Polska Telefonia Cyfrowa – operator Era. W tym czasie zarządzał projektem, którego celem było usprawnienie przepływu informacji w ramach obowiązujących procesów i procedur. W 2007 roku jako Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu był odpowiedzialny za przeprowadzenie przekształceń własnościowych i restrukturyzację, celem dostosowania działalności spółki do wymogów rynkowych. Przez kilka lat związany był ze spółką Telefonia Dialog, gdzie zajmował się obszarem budowania relacji z klientami. Ponadto, zajmował stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa, gdzie sprawował m.in. nadzór nad jej majątkiem.

Na podst. www.tfi.kghm.pl

Zobacz również