Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Nowi wiceprezesi zarządu w PKF Consult

30 września 2014 roku w Spółce PKF Consult zostali powołani nowi wiceprezesi zarządu.
Kategoria: Awanse
06.11.2014

Mirosława Cienkowska - absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studiowała również w  Herning Institute of Business, Administration and Technology in Herninig (Dania). Biegły rewident. Związana z Grupą Kapitałową PKF od 2009 roku. Posiada duże doświadczenie
w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie
z polską ustawą o rachunkowości i MSR, a także w przeprowadzaniu innych projektów
z zakresu rachunkowości i finansów. Wykładowca z zakresu MSR/MSSF, rewizji finansowej i rachunkowości.

Agnieszka Chamera - prawnik, licencjonowany doradca podatkowy, posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym i w doradztwie przy przekształceniach spółek, jak również przy sporządzaniu analiz due diligence. Wykładowca w dziedzinie prawa
i podatków na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów organizowanych przez PKF Consult. Związana z Grupą Kapitałową PKF od 1999 roku.

Grażyna Sadowska - absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (specjalizacja: Finanse Przedsiębiorstw
i Rachunkowość oraz Strategie Inwestycyjne i Kapitałowe). Studiowała również na Uniwersytecie Lizbońskim – Universidade Nova de Lisboa (Portugalia). Od 2003 roku związana ze Spółką PKF Consult. Posiada wieloletnie doświadczenie z obszaru rachunkowości, rachunkowości zarządczej, podatków, kontrolingu oraz organizacji czasu pracy.

Marek Wojciechowski - absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studium podyplomowego Inwestycje Kapitałowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Związany z PKF Consult od 1999 roku. Specjalizuje się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształcaniu sprawozdań finansowych na międzynarodowe standardy rachunkowości, wycenach przedsiębiorstw oraz doradztwie w zakresie sporządzania części ekonomicznej prospektów emisyjnych. 

Rafał Barycki - absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Z PKF Consult związany od 2000 roku. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie
z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie
w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe.

Obecny skład Zarządu Spółki PKF Consult:
1. Ewa Jakubczyk-Cały
2. Jan Cały
3. Mariusz Kuciński
4. Mirosława Cienkowska
5. Grażyna Sadowska
6. Agnieszka Chamera
7. Rafał Barycki
8. Marek Wojciechowski

Zobacz również