Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Zmiany w zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Jarosław Grzywiński został tymczasowym Prezesem Zarządu Giełdy, a Jackowi Fotkowi powierzono funkcję Wiceprezesa Zarządu GPW S.A.
Kategoria: Awanse
16.03.2017

W dniu 15 marca 2017 r. Rada Giełdy podjęła decyzję o oddelegowaniu Pana Jarosława Grzywińskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Giełdy, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące począwszy od 15 marca 2017 r.

Jarosław Grzywiński to radca prawny, należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bayreuth (studia porównawcze LL.M, Niemcy), a także Oxford University (pobyt studyjny). Specjalizuje się od wielu lat w dziedzinie prawa spółek handlowych, prawa papierów wartościowych, a także prawa cywilnego oraz prawa nieruchomości i projektów infrastrukturalnych. Egzaminator z prawa gospodarczego na końcowym egzaminie radcowskim oraz egzaminator z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Uczestniczył w pracach legislacyjnych związanych z rozwojem prawa spółek handlowych w Polsce.

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., polegającej na powołaniu w skład Zarządu GPW S.A. Pana Jacka Fotka i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu GPW S.A.

Jacek Fotek jest absolwentem Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia na University od Quebec w Montrealu i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce. Pracował m.in. w NBP, Banku Handlowym w Warszawie, Citibanku, PZU Asset Management. Wykładowca m.in. Warszawskiego Instytutu Bankowości, Instytutu Rynku Kapitałowego. 

Źródło: GPW

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również