Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

5 pytań do rekrutera z Metro Services. Rekrutacje w 2021 roku

Wywiad z Katarzyną Gruszką, Senior HR Specialist m.in. o tym, jakie było największe rekrutacyjne wyzwanie w Metro Services Polska w 2020 roku i na jakich zasadach obecnie mogą zdalnie pracować pracownicy tej firmy.
Akcja redakcyjna: 5 pytań do rekrutera
Kategoria: Poradnik kariery
25.05.2021
Fot. Unsplash

1. Jak przebiega proces rekrutacji w Państwa firmie? Czy zaszły jakieś zmiany?

Ostatni rok to czas wielu zmian. Sytuacja pandemii wymusiła na pracodawcach wypracowanie nowych rozwiązań i zaadaptowanie procesów do nowych warunków. Digitalizacja objęła również procesy rekrutacji, które w tej chwili realizowane są przez nas całkowicie zdalnie. Po zaaplikowaniu kandydat zapraszany jest na testy rekrutacyjne on-line, w których analizujemy kluczowe kompetencje wymagane na naszych stanowiskach operacyjnych – zdolności analityczne, znajomość języka angielskiego oraz wiedzę księgową (w przypadku stanowisk specjalistycznych). Dążymy do tego, aby testy były maksymalnie zobiektywizowane, ostatni rok poświęciliśmy więc na wystandaryzowanie testów i określenie nowych punktów odniesienia w ramach naszych zasobów. Kolejnym punktem jest weryfikacja znajomości języka angielskiego, który obok polskiego jest oficjalnym językiem w organizacji. Obecnie język angielski jest weryfikowany podczas rozmów rekrutacyjnych w nieco rozszerzonej formie. Same spotkania rekrutacyjne prowadzimy on-line.

Z utęsknieniem czekamy na możliwość powrotu do tradycyjnych spotkań z kandydatami, mamy jednak świadomość, że obecnie bezpieczeństwo zarówno kandydatów, jak i pracowników jest kluczowe.

2. Jakie było Państwa największe rekrutacyjne wyzwanie w ubiegłym roku? Na jakich stanowiskach koncentrowały się Państwa zadania rekrutacyjne?

Otwartość rynku na możliwości pracy zdalnej przyniosła wiele plusów, ale też nowych wyzwań w rekrutacjach. Możliwość dotarcia do kandydatów z różnych stron kraju otwiera z jednej strony nowe możliwości, ale buduje również silniejszą konkurencję wśród pracodawców. W ostatnim roku koncentrowaliśmy się na profilach księgowych ze znajomością dodatkowych języków obcych (takich jak francuski, niemiecki, rumuński czy portugalski). Drugim obszarem, w którym cały czas prowadzimy intensywne rekrutacje jest projekt globalnej digitalizacji i implementacji nowego systemu księgowego. Poszukujemy osób o profilu projektowym, które biegle znają system SAP, mają doświadczenie w pracy z master data. Możliwość pracy przy prestiżowym, międzynarodowym projekcie to z pewnością ciekawy sposób na rozwój!

3. Home office w Państwa organizacji – na jakich zasadach pracownicy mogą pracować zdalnie?

Obecnie pracownicy w naszej organizacji mają możliwość wyboru systemu pracy – home office i pracę stacjonarną możemy łączyć w dowolnych proporcjach. Są oczywiście określone procesy, których wykonanie wymaga obecności w biurze, są to jednak kwestie indywidualnie ustalane z wybranymi osobami. Wiemy już, że do biur wrócimy 7 czerwca. Na razie, ze względów bezpieczeństwa, jeszcze w systemie pół na pół, czyli jeden tydzień pracy z biura, jeden tydzień pracy z domu. Opracowaliśmy już jednak nowy model korzystania z home office po zakończeniu pandemii. Wprowadzimy dużo nowoczesnych rozwiązań w postaci np. flex desków. Warto tu podkreślić, że z niecierpliwością czekamy na możliwość całkowitego powrotu do biura. W tym roku zmieniamy lokalizację – przeprowadzamy się do biurowca Posejdon w centrum Szczecina! Nowe biuro już na nas czeka. 

4. Jak wygląda onboarding nowego pracownika w Państwa firmie?

Onboarding jest w naszej opinii bardzo ważnym procesem pomagającym nowym osobom łatwiej odnaleźć się w firmie. Zatrudniamy pracowników z różnymi wcześniejszymi doświadczeniami, więc poznanie organizacji, zależności pomiędzy działami oraz nauka korzystania z systemów pozwala poczuć się bezpieczniej i pewniej w nowym otoczeniu. Onboarding to tygodniowy cykl szkoleń prowadzonych przez różnych członków organizacji. Obecnie ma formę łączoną – pracownicy w zależności od miejsca zamieszkania przechodzą szkolenia zdalne lub mieszane (zdalne i stacjonarne). Cały czas pozostajemy w tym zakresie elastyczni.

5. Czy Państwa organizacja wspiera ideę różnorodności (diversity)? W jaki sposób?

Oczywiście! Jesteśmy bardzo dumni z naszej różnorodności i czerpiemy z niej na co dzień. Aktualnie zatrudniamy 351 osób, z czego 252 to kobiety, 99 mężczyźni, pochodzimy z 20 krajów i mówimy w 19 językach… różnimy się pięknie i na wielu płaszczyznach. Regularnie bierzemy udział w akcjach promujących wartość różnorodności. Ostatnio w ramach organizowanej rokrocznie przez ABSL akcji Working Together podpisaliśmy Deklarację Różnorodności i Włączania oraz promowaliśmy etykę słowa. 17 maja, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, bo jest dla nas kwestią oczywistą, że nikt nie powinien być z żadnych powodów wykluczany. Mamy otwarte głowy i chcemy, aby nasze środowisko pracy było przede wszystkim przyjazne.

Dziękuję za rozmowę. 

Ekspert: Katarzyna Gruszka
Senior HR Specialist METRO SERVICES

Absolwentka psychologii na SWPS w Warszawie. Doświadczenie rekrutacyjne zdobywała w agencjach rekrutacyjnych, obecnie poszerza wiedzę i kompetencje zawodowe w SSC Metro Services. Specjalizuje się w zakresie miękkiego HR-u. Poza rekrutacją chętnie angażuje się w inne projekty związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również