Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Accounting Process Expert
Czy roboty zabiorą pracę księgowym? To pytanie często pojawia się w kontekście postępującego rozwoju technologicznego oraz coraz większych możliwości automatyzacji pracy. Jednym z zawodów, które śmiało można nazwać „zawodem przyszłości” jest Accounting Process Expert.

Nowe role w organizacjach sektora BPO/SSC, które powstały w odpowiedzi na rewolucyjne zmiany w branży, świadczą o tym, że pozycja księgowych wydaje się niezagrożona, jednak w perspektywie najbliższej dekady charakter ich pracy na pewno się zmieni. Jednym z zawodów, które śmiało można nazwać „zawodem przyszłości” jest Accounting Process Expert – rola zorientowana na poszukiwanie rozwiązań, które mają na celu standaryzację i usprawnianie procesów księgowych.

– Głównym zadaniem specjalistów z tego obszaru jest poszukiwanie pomysłów na automatyzację pracy księgowych, zgłaszanie usprawnień opartych na rozwiązaniach organizacyjnych oraz technicznych i dbanie o to, by dostarczane rezultaty były zgodne z oczekiwaniami klienta – mówi Sylwia Kowalczyk, Dyrektor operacyjna w METRO Services SSC.

Stanowiska Accounting Process Experta w organizacjach BPO/SSC stanowią często część struktur operacyjnych ze względu na konieczność bliskiej współpracy z zespołami zajmującymi się bezpośrednio obsługą klienta. Co do zasady, do palety ich obowiązków nie należy jednak wykonywanie zadań operacyjnych na rzecz klienta.

– W naszej organizacji mamy też sekcję Strategic Transformation Project. Wydzieloną organizacyjnie komórkę, która zajmuje się wspieraniem i realizacją strategicznych dla Grupy projektów transformacyjnych – opowiada Sylwia Kowalczyk. – Zatrudniamy ekspertów, którzy uczestniczą obecnie w korporacyjnym projekcie dotyczącym standaryzacji procesów finansowo-księgowych wewnątrz całej Grupy METRO i pracują nad wdrożeniem jednolitego narzędzia do obsługi procesów księgowych opartego na najnowszych rozwiązaniach technologicznych.

Jak wskazuje Sylwia Kowalczyk, rolą Accounting Process Expertów w takim projekcie, zakrojonym na szeroką skalę, jest wskazanie, jakie są największe wyzwania w obsłudze procesów, które z elementów wymagają poprawy i jak mógłby wyglądać efektywny i wydajny standardowy proces, funkcjonujący we wszystkich jednostkach Grupy. Przyszły standard tworzony jest w oparciu o najlepsze praktyki stosowane obecnie w Grupie oraz na rynku globalnym. Accounting Process Expert prowadzi też wszelkie dyskusje na temat usprawnień z klientem i uzgadnia z nim wszystkie niezbędne zmiany. Ważne przy tym jest spojrzenie w ujęciu „End2End”, czyli na cały proces, bez względu na to, na którym jego etapie jest dokonywana zmiana.

– Procesy księgowe zawsze zaczynają się tam, gdzie fizycznie zachodzi transakcja biznesowa czy też rejestrowane są informacje, które mają znaczenie z punktu widzenia finansowego czy księgowego – mówi Sylwia Kowalczyk i podaje przykład: Makro Cash & Carry to sieć sklepów, która zajmuje się sprzedażą detaliczną. Jeśli chcemy usprawnić proces na wybranym odcinku księgowym, często musimy przeanalizować wszystkie jego etapy: to, w jaki sposób klient robi zakupy, jak jest przyjmowany towar albo w jaki sposób jest realizowana płatność. Jedna zmiana może mieć znaczący wpływ na cały proces, dlatego Accounting Process Expert musi znać doskonale wszystkie istniejące w nim zależności, a swoje rekomendacje konsultować z klientem.

Ścieżki kariery

Ścieżka kariery do tego zawodu wiedzie przez stanowiska operacyjne. Accountant, czyli księgowy w BPO/SSC, po osiągnięciu kilku szczebli staje przed wyborem: może chcieć zostać Team Leaderem i w tym celu rozwijać swoje umiejętności zarządzania zespołem lub skierować się ku ścieżce eksperckiej i zostać właśnie Accounting Process Expertem. Ta ostatnia ścieżka wiąże się z budowaniem umiejętności analitycznych oraz technicznych i wykorzystaniem na szeroką skalę różnych metodologii analizy i usprawniania procesów.

– Accounting Process Expert wykorzystuje wiedzę, którą zdobył w pracy operacyjnej. Wykonuje jednak zupełnie inne obowiązki, a do tego stale się uczy – wyjaśnia Sylwia Kowalczyk.

Objęcie roli Process Experta nie zamyka oczywiście ścieżki rozwoju na Team Leadera. Jeśli ktoś jednak preferuje pozostanie na ścieżce eksperckiej, może budować doświadczenie pozwalające na zajmowanie się globalnymi projektami optymalizacyjnymi czy też migracją i transformacją procesów i wspierać przenoszenie nowych zadań do centrum. Accounting Process Expert może też brać udział w projektach związanych ze świadczeniem usług konsultingowych na rzecz innych podmiotów Grupy.

– Od osób, które chciałyby pracować w tym zawodzie oczekujemy, że będą potrafiły współpracować w międzynarodowym środowisku i pozyskiwać potrzebne informacje zarówno wewnętrznie, w ramach centrum, jak i w pracy z klientem. Nie mniej ważne są umiejętności negocjacyjne, ponieważ czasami zdarzają się sytuacje, kiedy trzeba przekonać klienta i wspólnie poszukiwać najlepszych rozwiązań – mówi Sylwia Kowalczyk.

W pracy w BPO/SSC, a zwłaszcza w roli Accounting Process Experta, istotna jest dobra znajomość języka angielskiego, która pozwoli na swobodną komunikację. Pracownicy METRO Services często odbywają podróże do siedzib firm swoich klientów. Dzięki temu mają okazję przyjrzeć się z bliska temu, w jaki sposób wykonywane są poszczególne zadania w procesie, co z kolei stanowi podstawę do ich analizy i późniejszych rekomendacji.

Różnorodność zadań, możliwość pracy w zespołach, także tych międzynarodowych, częste okazje do odbywania podróży i do tego możliwość ciągłego rozwoju wpływają na to, że praca w zawodzie Accounting Process Experta może być ciekawą propozycją dla tych wszystkich osób, które marzą o pracy pełnej wyzwań, w dynamicznie zmieniającym się środowisku.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Ekspert: Sylwia Kowalczyk
Dyrektor operacyjna METRO Services SSC
Radosław Zwoliński

Accounting Process Expert, METRO Global Solution Center

Redakcja: Jak przebiegała Pana dotychczasowa ścieżka kariery?

Radosław Zwoliński: Właściwie już w trakcie studiów pracowałem w Grupie METRO, a dokładnie  w sklepie Makro Cash & Carry w Szczecinie. Do moich obowiązków należało m.in. wykładanie towaru, obsługa klienta i sprzedaż na kasie. Wówczas jeszcze nie przypuszczałem, że kiedyś będę  pracować w METRO Services i zajmować się zupełnie innymi rzeczami.

Rozpoczęcie działalności spółki METRO Services w Szczecinie zbiegło się z ukończeniem moich studiów. Kilka dni po obronie pracy magisterskiej dostałem zaproszenie na rozmowę o pracę i zostałem przyjęty na stanowisko Junior Accountant w dziale księgi głównej. Po krótkim czasie przeszedłem do działu należności, gdzie wykonywałem zadania księgowe głównie dla MAKRO Polska, a później również METRO Cash&Carry w Turcji, Hiszpanii i Portugalii. Z czasem, gdy mój zespół się powiększał i otrzymywałem coraz więcej nowych zadań, awansowałem na kolejne stanowiska w ramach istniejącej ścieżki rozwoju.

Później stanąłem przed największym wyzwaniem, jakim było uczestnictwo w projekcie migracyjnym procesów METRO Cash & Carry i Real w Niemczech. W tym czasie awansowałem też na stanowisko Team Leadera i koordynowałem zespół, który na początku liczył 3 osoby, a gdy już zakończyliśmy projekt było w nim 20 osób. Budowałem ten zespół, uczyłem się procesów, zdobywałem doświadczenie. W tej chwili znowu zostałem oddelegowany do bardzo ważnego, strategicznego dla Grupy projektu i przeszedłem ze stanowiska Team Leadera na stanowisko Accounting Process Experta.

Czy przydało się Panu doświadczenie, które zdobył Pan w pracy w sklepie?

Jak najbardziej. Tak naprawdę cały czas jestem związany z procesami, które są bardzo połączone z tym, co dzieje się w sklepie, od sprzedaży towaru i rejestracji na kasie do uzyskania płatności, rozliczenia itd. Doświadczenie w roli kasjera bardzo pomaga mi zrozumieć, jak dane procesy wyglądają z tej drugiej perspektywy – od strony pracownika sklepu.

Co skłoniło Pana do pracy w METRO Services?

Pracując w sklepie poznałem dobrze biznes i chciałem przekuć to na swój atut w pracy w wyuczonym zawodzie. Wiedziałem, że praca w METRO Services będzie miała międzynarodowy charakter, a bardzo chciałem rozwijać swoją znajomość języków obcych.

Co obecnie należy do Pana głównych zadań i zakresu obowiązków?

Na obecnym stanowisku Accounting Process Experta biorę udział w projekcie, który jest strategiczny dla całej Grupy METRO i ma na celu ustandaryzowanie procesów księgowych. Zajmuję się więc przygotowaniem standardowego modelu procesów księgowych oraz jestem odpowiedzialny za wdrożenie systemu księgowego wspierającego obsługę tych procesów w nowej platformie technologicznej. Wiążą się z tym częste podróże do centrali Grupy, która mieści się w Dusseldorfie. Na miejscu pracujemy w dosyć licznym zespole projektowym, złożonym  z ekspertów z całego świata, którzy mają doskonałą wiedzę księgową oraz informatyczną i dobrze znają specyfikę naszej branży. Oprócz takich spotkań face2face, czy tzw. warsztatów, często wykorzystujemy też alternatywne kanały komunikacji, które pozwalają nam pracować zdalnie.

Nie jest to więc chyba praca rutynowa?

Zdecydowanie nie. Praca ma charakter projektowy, o rutynie nie ma tu mowy. Plan projektu, którego ściśle się trzymamy, składa się z różnych etapów, co także wpływa na różnorodność wykonywanych zadań.

Z jakimi największymi wyzwaniami spotyka się Pan w swojej pracy?

Moim największym wyzwaniem jest praca z ludźmi, którzy mają różne doświadczenie, wiedzę i oczekiwania. Żeby pracować razem nad celem, który dla wszystkich jest taki sam, należy znaleźć wspólną płaszczyznę komunikacji.

Jakie umiejętności z Pana perspektywy są kluczowe w zawodzie Accounting Process Experta?

Wiedza i doświadczenie to jest jedna sprawa, ponieważ bez tego nie można nazywać się ekspertem. Zadania Accounting Process Experta nie ograniczają się jednak tylko do tego, aby tę wiedzę posiadać i dzielić się nią z innymi, ale trzeba też umieć pracować w zespole i dbać o to, żeby  wspólny cel  został osiągnięty. Bardzo ważne są zdolności komunikacyjne, które przydają się na każdym etapie projektu.

Czy „ekspert” powinien się dalej uczyć? Jakie kwalifikacje mogą być przydatne?

Oczywiście. Wiedzę dotyczącą procesów możemy czerpać z własnego doświadczenia i wykształcenia, a także od księgowych, którzy wykonują dane procesy na miejscu w SSC. Zawsze możemy zadać też pytania naszym klientom. Równie istotna jest wiedza na temat standardowych rozwiązań istniejących na rynku. Ważne jest też samokształcenie, np. zdobycie certyfikatu ACCA.

W czym objawia się międzynarodowy charakter Pana pracy?

W METRO Services w Szczecinie pracują osoby różnych narodowości i pochodzące z różnych krajów, jak choćby Turcja, Bułgaria, Serbia, Ukraina czy Hiszpania. Realizujemy wiele międzynarodowych projektów. Poza jednym klientem z Polski - Metro Cash & Carry Polska, wszyscy pozostali są z innych krajów, dlatego śmiało mogę powiedzieć, że nasza codzienna praca ma  charakter międzynarodowy. Komunikujemy się z klientami z różnych stron świata wykorzystując przy tym różne języki.

Dlaczego z Pana punktu widzenia praca w roli Accounting Process Experta jest ciekawa?

Nie jest to praca rutynowa i nudna. Oprócz tego, że wykorzystujemy swoją wiedzę, mamy też wiele możliwości, żeby ją poszerzać. To jest dla mnie najciekawszy aspekt  tego stanowiska.

A jakie są Pana plany zawodowe?

Najbliższe plany to doprowadzenie projektu do finalnego etapu, oczywiście w ramach mojego obszaru. W przyszłości chciałbym wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie w pracy przy innych projektach.

Jak może wyglądać Pana dalsza ścieżka kariery? Czy jest to rozwój pionowy czy poziomy?

Może być i taki, i taki. W tej chwili chciałbym skupić się na doprowadzeniu projektu do finalnego etapu. Później może pojawić się wiele innych możliwości: udział w projekcie z innej dziedziny, zarządzanie zespołem operacyjnym, ale też np. samodzielne zarządzanie projektem z pozycji Project Managera.

Dziękuję za rozmowę. 

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Accounting Process Expert wykorzystuje wiedzę, którą zdobył podczas pracy W zespołach operacyjnych wykonujących zadania na zlecenie klienta. Jego obowiązki są jednak zupełnie inne niż obowiązki księgowego. Dodatkowo ciągle rozwija się, pogłębiając swoją wiedzę dotyczącą procesów księgowych, Realizując projekty oraz stosując metodologie wspomagające poszukiwanie usprawnień.

Sylwia Kowalczyk, Dyrektor operacyjna w METRO Services SSC