Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Jak nie pisać CV, czyli najczęściej popełniane błędy i jak ich uniknąć

Szukając pracy, często wysyłamy CV do wielu pracodawców, za każdym razem dokonując pewnych zmian w dokumencie. Sprzyja to pojawianiu się w nim błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na naszą aplikację. Jak uniknąć najczęstszych błędów w CV?
Kategoria: Poradnik kariery
05.05.2017

Twoje CV to Twoja wizytówka, dlatego nie może przedstawiać Cię jako niekompetentnego czy bałaganiarza. Dokument ten ma w czytelnej formie podawać istotne dla danej rekrutacji informacje. Pamiętając, że rekruter poświęca na wstępną ocenę jednego dokumentu bardzo niewiele czasu, trzeba wyeliminować z życiorysu błędy zakłócające komunikację.

Tylko ważne informacje

Treść jest w CV najważniejsza, dlatego przede wszystkim należy skupić się na tym, by informacje, które w nim zawrzemy, były prawdziwe, istotne, precyzyjne i aktualne. Wśród najpoważniejszych błędów, jakie można popełnić w treści dokumentu, znajdują się:

Brak ważnych danych, na przykład brak danych kontaktowych (numeru telefonu czy adresu e-mail). Choć wydaje się, że nie sposób zapomnieć o tak podstawowym elemencie, nietrudno o taką pomyłkę, gdy przygotowujemy i wysyłamy kolejny tego dnia dokument. Warto również podać w aplikacji nazwę stanowiska lub numer ogłoszenia, na które odpowiadamy, ponieważ zwłaszcza w dużych, rozwijających się firmach może być prowadzone jednocześnie wiele rekrutacji. W tym punkcie zwróćmy też uwagę na elegancję i odpowiedniość podawanych informacji, np. adresu e-mail – najbardziej profesjonalnie wygląda, jeśli używamy w nim imienia i nazwiska oraz neutralnej nazwy domeny.

Brak klauzuli o zgodzie na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych. Jeśli nie zamieścisz jej w CV, potencjalny pracodawca nie będzie mógł skorzystać z Twoich danych kontaktowych. Klauzulę w standardowym brzmieniu znajdziesz w artykule Jak napisać CV - główne zasady. Częstym błędem jest też zamieszczenie klauzuli w niewłaściwej formie: niedostosowanie do wymagań pracodawcy wymienionych w ogłoszeniu lub jeśli poprzednio zmieniliśmy jej treść, wysłanie do kolejnej firmy klauzuli na przykład z nazwą poprzedniej.

Nieistotne informacje. Pamiętaj, że wszystkie informacje, które umieszczasz w CV, powinny być adekwatne do stanowiska, na które aplikujesz. To właśnie z tego powodu nie wysyła się tego samego CV do setki firm. Dlatego także należy zadbać o selekcję informacji pod względem ważności. W kategorii nieistotnych mieszczą się różne dane. Mogą to być niepotrzebne dane osobowe, takie jak NIP, PESEL, informacja o stanie cywilnym czy pełny adres zamieszkania. Niewskazane jest także umieszczanie w CV nadmiaru informacji o wykształceniu, na przykład na temat ukończonej szkoły podstawowej, a także umiejętności, których posiadanie jest oczywiste lub które zupełnie nie pasują do oferowanego stanowiska. Dotyczy to nawet doświadczenia, w którym warto skupić się na szczegółach ostatnich, najważniejszych i najwyższych stanowisk, skracając opis na przykład obowiązków pełnionych w trakcie stażu sprzed dziesięciu lat.

Dlaczego, zapytasz, błędem jest umieszczenie w CV wszystkiego, co umiemy, wiemy i robiliśmy? Ponieważ rekruter patrzy tylko na wyselekcjonowane informacje, doświadczenie, umiejętności i wykształcenie potrzebne do wykonywania danej pracy. Z tego powodu tak istotne jest uniknięcie ukrycia najważniejszych informacji wśród mniej istotnych, co można osiągnąć poprzez eliminację tych drugich. Po opisaniu wszystkich doświadczeń, umiejętności i ukończonych szkół przeczytaj te fragmenty raz jeszcze i porównaj je z ogłoszeniem, na które odpowiadasz. Następnie usuń te informacje, które do niego nie pasują.

Niekonkretne dane. To ważna zasada: jeśli piszesz o czymś w CV, pisz precyzyjnie. Mowa tu między innymi o datach rozpoczęcia i zakończenia pracy na różnych stanowiskach w przeszłości. Podanie daty rocznej nie wystarczy, należy wpisać również miesiąc, a jeśli dysponujemy taką informacją, także dzień. Uzasadnienie jest tu proste: wielu kandydatów nieprecyzyjnymi datami stara się tuszować luki w historii zatrudnienia, więc nawet jeśli nie masz tego problemu, lecz podasz niedokładne daty, możesz być podejrzewany o ukrywanie czegoś, to zaś bardzo źle wygląda w oczach rekrutera.

Brak ważnych informacji w doświadczeniu zawodowym. Ta sekcja w CV jest kluczowa. Pamiętaj, by podać pełną nazwę firmy, w której pracowałeś, nazwę swojego stanowiska i zakres wykoywanych obowiązków. Brak tej ostatniej informacji jest poważnym błędem, ponieważ pomimo takich samych nazw stanowisk, zakres obowiązków na nich w różnych firmach może się znacząco różnić.

Nieaktualność informacji. Nie umieszczaj w CV certyfikatu, którego ważność już wygasła, albo kursu, który ukończyłeś na obozie letnim w liceum i nic z niego nie pamiętasz.

Chaos. Wprowadź porządek do swojego CV: przemyśl kolejność podawanych informacji, która powinna odzwierciedlać ich ważność, zarówno w głównych elementach dokumentu, jak i wewnątrz kolejnych punktów. Poszczególne sekcje dobrze jest uporządkować, dbając o konsekwencję np. w formie opisu zakresu obowiązków na kolejnych stanowiskach (nie pisz w jednym punkcie w pierwszej osobie, a w następnym równoważnikami zdań). Spis umiejętności warto wypunktować.

Nieprawdziwe informacje… Czyli po prostu kłamstwa. Ze statystyk wynika, że kandydaci najczęściej kłamią w CV na temat znajomości języków obcych, umiejętności oraz osiągnięć z przeszłości. To oczywiste, że chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, koloryzując kompetencje czy doświadczenia, eksperci jednak są zgodni: nie należy kłamać w CV. Dlaczego? Dowiesz się w artykule Największe kłamstwa w Twoim CV.

Niedopuszczalne są błędy językowe w CV. Wydawałoby się, że w tak ważnym dokumencie nie powinny się pojawić, lecz w 25% CV są błędy ortograficzne! Wynika to z jednej strony z tego, że zbytnio ufamy edytorom tekstu, z drugiej zaś z nieuwagi, bo błędy najłatwiej mogą się pojawić, gdy przerabiamy stare CV, dopisując coś w nim lub zmieniając. I choć błąd językowy nie musi z miejsca zdyskwalifikować Twojej aplikacji, pamiętaj, że źle świadczy o Tobie. Jak zatem uniknąć błędów tego typu? Wystarczy jeszcze raz, uważnie przeczytać dokument lub dać go do sprawdzenia drugiej osobie.

Zbędne elementy. Dotyczy to nie tylko niepotrzebnych informacji, lecz także dołączania do CV dodatkowych dokumentów, takich jak dyplomy, portfolio czy referencje. Pamiętaj, by z aplikacją przesłać tylko to, co zaznaczono w ogłoszeniu.

Niedopasowane zdjęcie. Dodając fotografię do CV, należy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze powinna ona być odpowiednia do sytuacji, a zatem profesjonalna lub neutralna, dobrej jakości. Po drugie zdjęcie nie powinno mieć zbyt dużego rozmiaru jako plik – zaleca się nie przekraczać wielkości 200 kB. Wynika to ze względów technicznych: zbyt duże zdjęcie może nie przejść przez pocztę elektroniczną, sprawiając, że rekruter nie otrzyma Twojej aplikacji.

Estetyka to nie tylko ładne zdjęcie

Treść to podstawa, warto też jednak zadbać o estetykę CV, ponieważ zwiększa ona szanse dokumentu na spełnienie swojej funkcji i przekazanie z powodzeniem owej treści. Nie chodzi o ozdobniki, lecz o przejrzystości konstrukcji dokumentu. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na wyeliminowanie następujących błędów:

Bałagan. Konstrukcja CV – układ jego elementów – powinna być przemyślana i logiczna. To nie tylko kompozycja, czyli porządek treści, o którym wspominaliśmy wyżej, lecz także jej ułożenie na stronie, rozplanowanie, bloki tematyczne. Podziel CV na części i nie zapomnij o nagłówkach: Doświadczenie, Wykształcenie, Umiejętności itd. Wzory i kreatory dokumentów dają w tym względzie wiele możliwości, pamiętaj jednak zawsze o nadrzędnej zasadzie czytelności.

Nieczytelność. Dotyczy zarówno większych elementów konstrukcji, jak i formatowania tekstu. Podstawą jest neutralna czcionka i odpowiedni jej rozmiar. Warto zwrócić też uwagę na spójność czcionek zastosowanych w całym dokumencie, w nagłówkach, kolejnych punktach i treści. Niektóre elementy tekstu można wyróżnić, np. pogrubieniem, ale nie należy go nadużywać. W przypadku dłuższych bloków tekstowych dobrze zastosować wyjustowanie. Krótsze informacje można wypunktować.

Wygląd dokumentu zależy również od ustawień programu u danego użytkownika. Aby uniknąć błędów takich jak niechciane przesunięcia tekstu, zapisz gotowe CV jako PDF.

Nazwa pliku powinna być neutralna i konkretna. Nazwa w formacie: Imię_Nazwisko_CV_Firma jest polecana, ponieważ dzięki temu Twoje zgłoszenie nie zagubi się wśród setki plików zatytułowanych „CV”. Podobnie, najlepiej wedle wspólnego wzoru, nazywać wszelkie inne pliki, które wysyłasz w odpowiedzi na ogłoszenie.

Innym, popularnym błędem jest wysyłanie zgłoszenia mailowo bez treści wiadomości. Nie wiesz, co napisać? Pisz krótko i konkretnie, nie zapominając o kulturze: oficjalną korespondencję należy rozpocząć od zwrotu „Szanowny Panie”, „Szanowna Pani” lub „Szanowni Państwo”, a zakończyć podpisem imieniem i nazwiskiem, poprzedzonym słowami „Z poważaniem”.

Co dalej?

Dowiedz się więcej w Poradniku kariery.

Poznaj tajniki personal brandingu.

Zobacz oferty pracy.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również