Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Najbardziej pożądane umiejętności miękkie w branży finansowej

Oprócz wiedzy technicznej i doświadczenia, coraz większą wartość w branży finansowej zyskują kompetencje miękkie. W tym artykule poznasz te, które są najbardziej cenione w kandydatach.
Kategoria: Poradnik kariery
14.08.2023

Z raportu ManpowerGroup „Niedobór talentów 2023" wynika, że dla 72% organizacji w Polsce problemem jest znalezienie pracowników o pożądanych kompetencjach.  
 
Wśród najtrudniejszych do znalezienia umiejętności miękkich u kandydatów w Polsce są odporność na stres i umiejętności adaptacji, brakuje również osób ze zdolnościami analitycznymi, potrafiących myśleć krytycznie, a także pracowników wnikliwych i proaktywnych. 

Najczęstsze braki dotyczą osób odpornych na stres i łatwo się adaptujących (34% wskazań), kandydatów o krytycznym i analitycznym myśleniu (33%) oraz pracowników wnikliwych i chętnych do nauki (27% wskazań).

Również na każdym etapie kariery, komunikatywność, empatyczne przywództwo, efektywne zarządzanie stresem oraz zdolność przyswajania i przekazywania wiedzy są bardzo cenione. 

Raport ManpowerGroup porusza także kwestię umiejętności miękkich, tak istotnych w dzisiejszym świecie pełnym cyfryzacji. Nie możemy zapominać przecież o cechach przypisanych tylko ludziom, odróżniających nas od systemów, aplikacji czy sztucznej inteligencji. Choć wszystkie branże zmierzają w kierunku digitalizacji, to umiejętność komunikacji, pracy w zespole, krytycznego myślenia czy rozwiązywania problemów zawsze będą cechami pożądanymi przez pracodawców na całym świecie - czytamy w raporcie wypowiedź Tomasza Walenczka, dyrektora ManpowerGroup w Polsce. 

Które kompetencje miękkie są najważniejsze? Po weryfikacji wybranych źródeł branżowych, również tych zagranicznych, wybrałam 5, które były wymieniane najczęściej.  

  1. Efektywna komunikacja  

Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne odgrywają kluczową rolę, również w branży finansowej, w której przekazywanie złożonych informacji jest niezwykle istotne.  

Umiejętność klarownego wyjaśniania zagadnień finansowych, prezentowania raportów, negocjacji z klientami czy partnerami biznesowymi ma bezpośredni wpływ dobre wyniki. Dobry przekaz, to taki, w którym dostosowujemy swoją wypowiedź do odbiorcy, używając jasnego języka i unikając specjalistycznych terminów, które mogą być niezrozumiałe dla osób spoza branży. 

  1. Rozwiązywanie problemów i analityczne myślenie 

Takie osoby skutecznie identyfikują i analizują problemy, szybko rozważają opcje i podejmują konkretną decyzję dotyczącą najlepszego sposobu działania. Ci, którzy dobrze czują się w tym obszarze, mogą naprawdę popchnąć organizację do przodu i zyskać szacunek współpracowników, w najtrudniejszych sytuacjach. 

  1. Przywództwo i zarządzanie 

Zarządzanie i przywództwo wiążę się głównie z predyspozycjami do kierowania zespołem, nadzorowaniem pracy i pracą projektową. Osoba, której zależy na wspinaniu się po szczeblach kariery w finansach powinna być charyzmatyczna i potrafić samodzielnie myśleć,  dostosowywać się do zmian, a wszystkie te cechy są niezbędne w ciągle zmieniającym się świecie finansów. 

  1. Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy 

Branża finansowa charakteryzuje się często intensywnym tempem pracy. Umiejętność zarządzania czasem, priorytetyzowania zadań oraz skuteczne planowanie są nieocenione dla profesjonalistów w finansach. Odpowiedna organizacja pracy pozwala na unikanie opóźnień, redukcję stresu i terminowe realizowanie celów. 

  1. Empatia i umiejętność budowania relacji 

W budowaniu długotrwałych relacji z klientami, partnerami biznesowymi i współpracownikami kluczowa jest empatia. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań drugiej strony, umiejętność słuchania i okazywanie zainteresowania pozwalają na lepsze dostosowanie usług finansowych oraz skuteczniejsze odpowiadanie na potrzeb organizacji.

Jak napisać CV? Niezbędnik kandydata  

Kompetencje miękkie odgrywają kluczową rolę w budowaniu udanej kariery w branży finansowej. Rozwinięte umiejętności komunikacyjne, umiejętność rozwiązywania problemów i analizy, zdolności przywódcze, efektywna organizacja pracy i empatia to cechy, obok których pracodawcy nie przejdą obojętnie. Dlatego warto inwestować w rozwijanie kompetencji miękkich, aby stać się cenionym specjalistą i odnieść sukces w fascynującej branży finansowej. 

Autor: Sylwia Zając
Redaktorka naczelna Grupa MBE

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Zobacz również