Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Umowa o pracę a B2B – 7 kluczowych różnic

Jakie różnice między umową o pracę a umową B2B należy wziąć pod uwagę przy wyborze modelu zatrudnienia?
Kategoria: Poradnik kariery
28.06.2024
Photo by Mari Helin, Unsplash

Jeśli kiedykolwiek szukałeś pracy, to zapewne spotkałeś się z dwoma charakterystycznymi terminami, które wydają się pojawiać w każdym ogłoszeniu: umowa o pracę i umowa B2B.

W tym artykule przyjrzymy się unikalnym cechom, prawom i obowiązkom związanym z każdą z tych form umownych. Zrozumienie konsekwencji prawnych i praktycznych aspektów każdego rodzaju umowy może pomóc w wyborze modelu pracy, który będzie odpowiedni dla Ciebie i Twoich celów zawodowych.

Umowa o pracę – co to takiego?

Umowa o pracę w Polsce to umowa prawna między pracodawcą a pracownikiem, regulowana przez polski Kodeks pracy. Umowa ta ustanawia formalny stosunek pracy, w ramach którego pracownik pracuje pod kierownictwem i kontrolą pracodawcy.

Czym jest kontrakt B2B?

Umowa B2B to umowa pomiędzy dwoma niezależnymi podmiotami, zazwyczaj obejmująca samozatrudnioną osobę fizyczną (wykonawcę) świadczącą usługi na rzecz innej firmy (klienta). Umowa ta jest regulowana przez polski Kodeks Cywilny. Co jest istotne, przejście na umowę B2B wymaga założenia własnej działalności gospodarczej. To zwykle obejmuje rejestrację firmy, wybór formy opodatkowania, ja również prowadzenie księgowości i regularne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Jakie są różnice między umową o pracę a kontraktem B2B?

1. Podstawa prawna i ramy prawne

Umowa o pracę:

Umowa o pracę w Polsce jest regulowana przez Kodeks Pracy. Te kompleksowe ramy prawne określają prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców, zapewniając pracownikom znaczną ochronę. Kluczowe przepisy obejmują takie aspekty, jak godziny pracy, wynagrodzenie, uprawnienia urlopowe, bezpieczeństwo w miejscu pracy i procedury rozwiązania umowy.

Umowa B2B:

Umowy B2B podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego. Umowy te są stosowane, gdy osoba fizyczna działa jako osoba samozatrudniona (jednoosobowa działalność gospodarcza lub freelancer) świadcząca usługi na rzecz innej firmy. Kodeks cywilny oferuje elastyczność, ale nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony pracowników jak kodeks pracy, odzwierciedlając charakter relacji między przedsiębiorstwami.

2. Stosunek pracy

Umowa o pracę:

Umowa o pracę ustanawia hierarchiczną relację, w której pracownik pracuje pod kierownictwem i kontrolą pracodawcy. Pracodawca określa zadania, godziny pracy i sposób wykonywania pracy. Ta forma umowy oznacza pewien stopień podporządkowania i zależności.

Umowa B2B:

W przypadku umowy B2B mamy do czynienia z bardziej partnerską relacją między dwoma niezależnymi podmiotami. Wykonawca ma zazwyczaj większą autonomię w zakresie sposobu, czasu i miejsca wykonywania pracy. Taka konfiguracja charakteryzuje się wzajemnymi umowami, a nie poleceniami od przełożonego do zatrudnionego.

3. Ubezpieczenie społeczne i świadczenia

Umowa o pracę:

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę są uprawnieni do szeregu świadczeń socjalnych. Pracodawcy są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i inne świadczenia państwowe, takie jak programy emerytalne.

Pracownicy otrzymują również płatny urlop wypoczynkowy, zwolnienie chorobowe oraz urlop macierzyński/ojcowski.

Umowa B2B:

Kontrahenci w ramach umowy B2B są odpowiedzialni za własne składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Muszą oni zarejestrować się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i samodzielnie zarządzać swoimi sprawami podatkowymi. Chociaż zapewnia to elastyczność, oznacza to również, że kontrahenci nie otrzymują automatycznie świadczeń takich jak płatny urlop czy zasiłek chorobowy, choć istnieje opcja wynegocjowania (urlop wypoczynkowy) lub zapłacenia za te świadczenia (zasiłek chorobowy).

4. Podatki

Umowa o pracę:

W przypadku pracowników pracodawca zajmuje się potrącaniem podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne, upraszczając ten proces dla pracownika. Stawki podatkowe i składki są z góry określone, a możliwości odliczeń poza standardowymi ulgami są ograniczone.

Umowa B2B:

Kontrahenci mają większą kontrolę nad swoimi sprawami podatkowymi. Mogą oni korzystać z różnych odliczeń związanych z wydatkami biznesowymi, potencjalnie obniżając dochód podlegający opodatkowaniu, i tym samy – zwiększając kwotę, którą dostaną „na rękę”. Wymaga to jednak skrupulatnego prowadzenia dokumentacji i dobrego zrozumienia przepisów podatkowych. A zatem, system podatkowy dla osób samozatrudnionych może być bardziej korzystny, ale jest też bez wątpenia bardziej złożony.

5. Wypowiedzenie i bezpieczeństwo zatrudnienia

Umowa o pracę:

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownicy cieszą się znacznym bezpieczeństwem zatrudnienia. Procedury wypowiedzenia są jasno określone, z obowiązkowymi okresami wypowiedzenia, a nawet odprawą w pewnych okolicznościach. Dlatego też niedochowanie tych zobowiązań może prowadzić do konsekwencji prawnych dla pracodawcy, w tym możliwości przywrócenia pracownika do pracy lub odszkodowania za niesłuszne zwolnienie.

Umowa B2B:

Warunki rozwiązania umowy B2B są regulowane przez kodeks cywilny i zazwyczaj są określone w samej umowie. Zasadniczo nie ma obowiązku okresów wypowiedzenia lub odpraw, chyba że określono to w umowie, co ułatwia każdej ze stron zakończenie relacji. Z jednej strony, może to zapewnić większą elastyczność, ale z drugiej – zmniejsza także bezpieczeństwo zatrudnienia.

6. Godziny i elastyczność pracy

Umowa o pracę:

Kodeks pracy reguluje godziny pracy, w tym limity nadgodzin i wymagania dotyczące okresów odpoczynku. Pracownicy zazwyczaj pracują w stałych godzinach i mają mniejszą swobodę w ustalaniu własnych harmonogramów. Struktura ta ma na celu ochronę pracowników przed wyzyskiem i zapewnienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Umowa B2B:

Kontraktorzy często cieszą się większą elastycznością w zarządzaniu godzinami pracy. Mogą wybierać, kiedy i ile pracują, o ile wywiązują się ze swoich zobowiązań umownych. Taka autonomia może być atrakcyjna, ale wymaga również samodyscypliny i skutecznego zarządzania czasem.

7. Potencjał zarobkowy i stabilność finansowa

Umowa o pracę:

Pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie, zapewniające stabilność finansową i przewidywalność. Korekty wynagrodzeń, premie i podwyżki zależą od polityki firmy i oceny wyników. Stały charakter dochodu może ograniczać wzrost finansowy, ale zapewnia stały strumień zarobków.

Umowa B2B:

Dochody wykonawców mogą się znacznie różnić w zależności od ilości i wartości kontraktów, które zabezpieczają. Ta zmienność może prowadzić do wyższego potencjału zarobkowego, ale także do niepewności finansowej. Kontrahenci muszą aktywnie poszukiwać możliwości biznesowych, aby utrzymać stały strumień dochodów.

W podsumowaniu

Aspekt

Umowa o pracę

Umowa B2B

Podstawa prawna

Kodeks Pracy

Kodeks Cywilny

Stosunek pracy

Pracodawca i pracownik (hierarchia)

Dwa niezależne podmioty (partnerstwo)

Elastyczność

Ustalanie godzin i warunków pracy

Autonomia w zakresie sposobu i czasu wykonywania pracy

Odpowiedzialność za podatki i ubezpieczenie społeczne

Składki są obsługiwane przez pracodawcę

Odpowiedzialność za własne podatki i składki na ubezpieczenie społeczne oraz (opcjonalnie) ubezpieczenie zdrowotne.

Świadczenia socjalne

Prawa do świadczeń, takich jak płatny urlop, zwolnienie chorobowe i ubezpieczenie społeczne

Kontraktorzy nie otrzymują automatycznie świadczeń takich jak płatny urlop (ale można je negocjować).

Bezpieczeństwo zatrudnienia i rozwiązanie umowy

Bezpieczeństwo zatrudnienia z określonymi procedurami wypowiedzenia i okresami wypowiedzenia

Zasadniczo nie ma obowiązku stosowania okresów wypowiedzenia lub odpraw, chyba że zostało to określone w umowie.

Potencjał zarobkowy

Wynagrodzenie określone w umowie

Dochód z umowy B2B często przewyższa wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego na umowę o pracę (dzięki niższym kosztom ubezpieczenia społecznego i ulgom podatkowym)

 

Autor: Kamila Brzezińska
Redaktorka

Absolwentka Filologii Francuskiej na UP, a także Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W MBE zajmuje się głównie redakcją portalu CareersInPoland.com.

W życiu prywatnym Kamila jest miłośniczką dobrej książki i kiepskich filmów, oraz weteranem gier RPG i horror-survivalowych. Od 2016 roku żywi niezdrową fascynację do amerykańskiej satyry politycznej. 

Zobacz również