Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Dwa spojrzenia na rynek pracy. Jak pogodzić oczekiwania pracowników i pracodawców?

Chęć zmiany, postulat jawności wynagrodzeń podczas rekrutacji, niedobór talentów i jego coraz częściej dostrzegalne skutki – to aktualne zjawiska na rynku pracy. Przedstawiamy wyniki najnowszego „Barometru Rynku Pracy” Workservice.
Kategoria: Raporty
08.09.2017

Z raportu wynika, że 28,2% osób w wieku 18–34 (przedstawiciele generacji Z i Y) chce zmienić pracę w ciągu najbliższych 2 lat, 44,1% osób motywuje do zmiany zbyt niski poziom wynagrodzenia, a 83,9% pracowników uważa, że płace powinny być jawne już w ogłoszeniu o pracę. Z drugiej strony 39,3% firm planuje rekrutacje w nadchodzącym kwartale, 32,6% pracodawców nie może zawierać nowych kontraktów z powodu nieobsadzonych stanowisk, a tylko 11,3% z nich planuje podwyżki dla swoich pracowników. Jak pogodzić te dwa spojrzenia na rynek pracy?

Dlaczego zamierza Pan/Pani zmienić miejsce pracy?

Najczęstszym powodem chęci zmiany pracy są zbyt niskie zarobki – wskazało je 44,1% osób. Na drugim miejscu jest chęć samorealizacji (31,5%), a na kolejnym brak perspektyw awansu (28,5%) – czytamy w raporcie. Przy tym pracownicy są niecierpliwi jeśli chodzi o znalezienie nowej pracy, bo prawie połowa badanych uważa, że zajmie im to miesiąc lub krócej – 24,8% zamierza szukać pracy przez miesiąc, ale 22% twierdzi, że zaledwie 7 dni!

Najpopularniejszymi źródłami informacji o ofertach pracy są znajomi (poprzez nich nowego zatrudnienia szuka 57,4% osób), ogłoszenia na portalach pracy (52,6%) oraz strony pracodawców – do zakładki „Kariera” zagląda 42,8% pytanych.

Ponad połowa, bo 54,5% ankietowanych oczekuje w nadchodzących miesiącach podniesienia poziomu swojego wynagrodzenia. To punkt, w którym widać największy rozdźwięk między oczekiwaniami pracowników a zamiarami pracodawców, wśród których tylko 11,3% planuje zwiększenie wynagrodzeń. Zdecydowana większość pracodawców zamierza utrzymać swoją politykę płacową, przy czym autorzy raportu dodają, iż największą skłonność do zwiększenia wynagrodzenia mają firmy duże, zatrudniające ponad 250 pracowników (16%).

Bariery pomiędzy pracodawcami a pracownikami

Połowa pracodawców (51,8%) deklaruje w badaniu chęć utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia bez rekrutacji. Najwięcej rekrutacji należy spodziewać się w handlu (46,5% firm ma takie plany) i usługach (43,6%). Wiele firm (39,3%) planuje rekrutacje, choć spotyka się na tym polu z trudnościami.

– W czasie gdy powszechna jest wiedza o rosnących oczekiwaniach kandydatów, nadal wiele procesów rekrutacyjnych kończy się przedłożeniem oferty z uposażeniem niższym niż deklarowane przez kandydata na początku rozmów jako „próg bólu”. Zrozumienie tego jest kluczem dla pracodawców. Drugą newralgiczną kwestią jest dynamika procesów rekrutacyjnych. W oczach kandydatów rozciągnięte w czasie rozmowy nie są świadectwem profesjonalizmu, lecz opieszałości decyzyjnej. Z obserwacji Antal wynika, że największe wyzwanie w tym zakresie stoi przed firmami z sektora SSC/BPO oraz pracodawcami planującymi pozyskać specjalistów i menedżerów IT, ponieważ zapotrzebowanie na pracowników o takich profilach kompetencyjnych jest – i będzie – najwyższe na rynku – komentuje Artur Skiba, Prezes Antal i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Niedobór kandydatów ma wpływ na firmy

Połowa pracodawców deklaruje, że ma problem ze znalezieniem pracowników, a 68,1% przypadków taka sytuacja ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firmy. Najczęściej pojawiającymi się problemami w związku z niedoborem pracowników jest brak możliwości zawierania nowych kontraktów (32,6%) oraz rosnące koszty personalne (27,8%). 22,2% nie może rozwijać działalności np. na nowych rynkach, a co ósmy pracodawca z powodu trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych kandydatów musi zrezygnować z inwestycji albo je ograniczać.

Firmy, które miały w ostatnim czasie problemy z rekrutacją pracowników najczęściej wskazywały na brak kandydatów (62,3%). W dalszej kolejności przyczynami problemów były niewystarczające kompetencje i zbyt wygórowane oczekiwania finansowe kandydatów. Duży jest też odsetek osób zaproszonych na rozmowę, które się na niej nie pojawiają – spotkało się z tym 23,1% pracodawców. Rynek kandydata przejawia się w tym, iż osoby same rezygnują z udziału w kolejnych etapach rekrutacji, a także wycofują się już po otrzymaniu oferty, bo w tym samym czasie otrzymały lepszą.

Wnioski ekspertów

Na co powinni stawiać pracodawcy, którzy coraz bardziej borykają się z niedoborem talentów? Zdaniem poszukujących pracy jednym z czynników zachęcającym potencjalnego pracownika byłaby jawna stawka wynagrodzenia, podawana już w ogłoszeniu o pracę. Zwolennikami takiego rozwiązania jest aż 83,9% badanych, w tym 62,5% odpowiedziało „zdecydowanie tak”.

– Jednym z wątków tej edycji, który zwrócił moją uwagę, jest informacja, że jedynie co dziesiąty pracodawca (11,3%) planuje w ciągu najbliższego kwartału podwyżki dla swoich pracowników – komentuje Dorota Kubiak, Szef HR dla Bankowości Detalicznej, Citi Handlowy. – W połączeniu z kluczowym znaczeniem argumentów finansowych, jako motorów zmiany miejsca zatrudnienia, jest to symptomatyczne, że działy HR muszą wykazać się dużą kreatywnością, aby zaproponować pracownikom konkurencyjne warunki pracy.

– 45% prezesów firm z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), którzy wzięli udział w ostatnim badaniu PwC „CEO Survey”, deklaruje, że zamierza zwiększyć zatrudnienie w swoich przedsiębiorstwach. Jednocześnie aż 76% z nich jako najważniejsze wyzwanie biznesowe wskazuje problem z dostępem do talentów i kluczowych kompetencji – mówi Tomasz Miłosz, dyrektor ds. kapitału ludzkiego w PwC na region Europy Środkowo-Wschodniej. – W kontekście nie dziwi więc, że oczekiwania płacowe na rynku pracy są coraz większe i w kolejnych latach z pewnością się to nie zmieni. W związku z zachodzącymi zmianami w obszarze HR 69% liderów biznesowych w regionie zamierza na nowo zdefiniować strategię zarządzania kapitałem ludzkim, która pozwoli im lepiej odpowiedzieć na lukę kompetencyjną.

Źródło: Workservice, Barometr Rynku Pracy VIII, http://www.workservice.com/pl/Centrum-prasowe/Raporty/Barometr-Rynku-Pracy

Zobacz również