Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Innowacja jest kobietą. O roli kobiet w sektorze cyfrowym

Sektor nowych technologii, jak każda inna gałąź biznesu potrzebuje kobiet. Zobaczcie, jaki jest udział kobiet we wdrażaniu innowacji już dziś, a co może być melodią przyszłości.
Kategoria: Raporty
11.06.2019
Fot. H. Heyerlein / Unsplash

Szacuje się, że do 2020 roku powstanie ponad 500 tysięcy nowych miejsc pracy związanych z IT. W związku z tym już teraz eksperci przestrzegają przed przyszłym brakiem specjalistów z umiejętnościami informatycznymi. Jednocześnie z opublikowanego w marcu 2018 roku raportu Unii Europejskiej wynika, że zwiększenie udziału kobiet w sektorze cyfrowym może przynieść krajom UE roczny wzrost PKB o wartości 16 mld EUR. Dlatego budowanie wyrównanych szans i nowych możliwości w przedsiębiorstwach wymaga włączenia kobiet w proces innowacji.

Polki znalazły się na liście założycielek najbardziej obiecujących startupów działających w branży technologicznej stworzonej przez amerykańskiego „Forbesa” w 2018 r. 

Zobaczcie wyniki raportu "Kobiety piszą przyszłość" opracowanego przez Stowarzyszenie Ladies First, który jest próbą opisu obecnej sytuacji kobiet w sektorze cyfrowym i prognozą na przyszłość. W badaniu wzięły udział 532 kobiety, spośród których 39% zalicza się do kadry managerskiej wyższego szczebla, 30% do kadry managerskiej średniego szczebla, 19% ankietowanych jest prezeską lub właścicielką firmy, a 11% nie mieści się w ramach żadnej z tych kategorii. 

Kobiety a innowacje – dziś

Innowacja to zgodnie z definicją ze Słownika Języka Polskiego:

wprowadzenie czegoś nowego; też: rzecz nowo wprowadzona.

Badanie wykazało, że tylko 40% kobiet piastujących najwyższe stanowiska w firmach przyznaje się do tego, że kiedykolwiek realizowało innowacyjne projekty – w większości są to managerki średniego szczebla (specjalistki, koordynatorki itd.). 32% ankietowanych kobiet uznaje, że nie miało w swojej pracy do czynienia z innowacją, a 28% miało trudności z odpowiedzią na tego typu pytanie – być może realizowało projekty tego typu, ale nie ma takiej świadomości. 

Okazuje się, że innowacja może mieć niejedno imię. Do projektów, które były udziałem ankietowanych kobiet i zostały przez nie uznane za innowacyjne zaliczyć można m.in.:

  • optymalizację zarządzania firmą i projektami: np. „Budowa nowego modelu sieci dystrybutorskiej”, „Wprowadzanie systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami, sprzedaży mieszkań, najmu oraz organizacji pracy firmy”,

  • wsparcie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej: np. „Narzędzie do komunikacji wewnętrznej wprowadzane w całej organizacji”,

  • automatyzacją HR: np. „Automatyczne rozliczenie godzin pracy”, „Wdrożenie rozwiązań technologicznych wspierających proces rozwoju pracowników w firmie (e-learning, on boarding, obieg dokumentów)”,

  • rozwiązania przyjazne środowisku: np. „Nowe technologie ułatwiające niskoemisyjną produkcję, odnawialne źródła energii”, „System monitorowania zużycia i jakości dostarczanej energii”,

  • nowe produkty i technologie: np. „Wytwarzanie kompozytów na bazie drewna”, „Produkcja kosmetyków z biosurfaktyną z rzepaku". 

Ankietowane uznały, że ich firmy już teraz stwarzają korzystne warunki do rozwoju innowacyjności kobiet. W skali od 1 do 100 (gdzie 100 oznaczało maksymalnie korzystne warunki) wynik wyniósł 59. 

Na temat roli kobiet w branży technologicznej wypowiedziało się wielu specjalistów i ekspertów różnych dziedzin. Oto kilka najciekawszych komentarzy:

Marta Kołodziejska, Marketing and Communications Manager, Hillwood:

„Kobiety coraz chętniej angażują się w projekty związane z wdrażaniem nowych technologii, a mężczyźni coraz rzadziej się temu dziwią. Jesteśmy świadkami głębokiej zmiany (…)”

Bartosz Ziemiański, Head of Social Selling Programs, Sharebee:

„Kobiety w obszarze technologii są bardzo pragmatyczne, bardzo mocno stawiają na komunikacje co przy dużych złożonych projektach ma kluczowe znaczenie.”

Anna Romaniecka-Mankiewicz, Dyrektor Zarządzający Interactifs Polska i współwłaścicielka marki Pracownia Podkowa:

„Rola kobiet w propagowaniu zaawansowanych technologii to między innymi ośmielanie innych i wykazanie, że nie są one zarezerwowane tylko dla geeków, ale dostępne dla wszystkich. Nie elitarne, ale egalitarne (…)”

Kobiety a innowacje – w przyszłości

 

Automatyzacja procesów przemysłowych, big data, sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość to innowacje, które – jak przewidują prezeski i managerki – w perspektywie najbliższych 10 lat w największym stopniu będą miały wpływ na rozwój społeczeństw i gospodarki. Za kluczowe trendy przyszłości uznaje się projekty, które będą:

  • użyteczne społecznie (np. elektryczne samochody, odzysk i recykling wody),
  • ułatwiały codzienne życie (np. smartfony, smartcity),
  • związane z automatyzacją (boty, internet rzeczy, pojazdy autonomiczne), 
  • związane z digitalizacją (np. biochip, blockchain, cyberprzestrzeń, robotyzacja procesów), 
  • wynalazkami i projektami przyszłości (np. druk 3D, grafen, loty w kosmos). 

Z postępem technologicznym wiążą się nie tylko szanse, lecz także zagrożenia, których kobiety są świadome. Jako korzyści najczęściej wymienia się: postęp cywilizacyjny, podniesienie jakości życia, usprawnienie komunikacji, ograniczenie kosztów pracy, ochronę środowiska oraz oszczędność czasu i zasobów. Zagrożeń jest znacznie więcej, a dotyczą one przede wszystkim bezpieczeństwa (cyberataki, inwigilacja) i problemów natury psychicznej (wyobcowanie ludzi, odhumanizowanie realcji, bierność intelektualna, brak decyzyjności, depresja, uzależnienia). 

Źródło: "Kobiety piszą przyszłość", Stowarzyszenie Ladies First, 2019. 

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również