Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Plany Pracodawców na kolejne półrocze

Plany pracodawców związane z zatrudnieniem są optymistyczne. Szczególnie rozwojowy okazuje się sektor SSC/BPO. Rośnie znaczenie starszych pracowników. Przedstawiamy wyniki z 35. edycji badania „Plany Pracodawców” realizowanego cyklicznie przez Instytut Badawczy Randstad.
Kategoria: Raporty
04.09.2017

Plany zatrudnienia u polskich przedsiębiorców jeszcze nigdy nie były tak wysokie: 2 na 5 pracodawców zamierza stworzyć u siebie nowe stanowiska w ciągu najbliższego półrocza. Co prawda największą falę podwyżek pensji mamy już za sobą, ale wciąż są branże, w których pracownicy mogą spodziewać się zwiększenia wynagrodzenia.

Gospodarka kraju a moja firma

Największy udział badanych przedstawicieli firm (prawie połowa) spodziewa się braku zmian kondycji gospodarki Polski w ciągu najbliższego półrocza. 27% przedsiębiorców cechuje optymizm w ocenie przyszłej sytuacji gospodarczej kraju. Znacząco mniejsza grupa – 14% spodziewa się w tym okresie recesji. Dokładnie tak samo liczna jest grupa firm mających trudności w ocenie nadchodzącego półrocza.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że na pytanie: „Jak w Pana/i ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza kraju w ciągu najbliższych 6 miesięcy?” z największym optymizmem odpowiadali przedstawiciele sektora pośrednictwa finansowego, wśród których 37% uważa, że nastąpi wzrost, oraz SSC/BPO, gdzie odsetek takich odpowiedzi wyniósł 39%.

Z kolei jeśli chodzi o ocenę sytuacji firmy, znaczna większość ankietowanych (62%) ocenia ją jako dobrą lub bardzo dobrą. Największy optymizm panuje przy tym w obsłudze nieruchomości i firm oraz SSC/BPO (w obu przypadkach 77% odpowiedzi „dobra lub bardzo dobra”).

Plany zwiększania zatrudnienia bardzo ambitne

Od blisko dwóch w badaniu „Plany Pracodawców” trwała dobra passa, w której niemal stale ponad 1/3 firm potwierdzała plany tworzenia nowych miejsc pracy. Jednak w najnowszej edycji badania widać kolejny przełom – aż 40% z nich planuje zwiększyć zatrudnienie, podczas gdy połowa nie zamierza zmieniać liczebności swoich zespołów.

Najczęściej zwiększenie zatrudnienia deklarują pracodawcy z branży budowlanej (45%), przemysłowej oraz nowoczesnych usług dla biznesu (po 44%). Pod względem miejsca zamieszkania w ciągu najbliższego półrocza nowych miejsc pracy mogą spodziewać się częściej mieszkańcy największych polskich miast (46%) oraz pracownicy z terenów wiejskich – zarówno tych w obrębie aglomeracji miejskich (45%), jak i poza nimi (45%).

Zdaniem Moniki Hryniszyn, Członka Zarządu i Dyrektor Personalnej Randstad Polska, może się jednak okazać, że znalezienie odpowiednich kandydatów na tworzone stanowiska będzie niezwykle trudnym wyzwaniem, szczególnie gdy spojrzymy na rekordowo niski poziom bezrobocia. Ratunku pracodawcy mogliby szukać w grupie osób nieaktywnych zawodowo, ale to rodzi kolejne wyzwanie, z którym przedsiębiorcy powinni sobie radzić we współpracy z rynkowym otoczeniem.

Rozwojowy sektor usług dla biznesu

Większość firm zamierza przez najbliższe pół roku pozostawić wynagrodzenia pracowników na tym samym poziomie, choć prawie 3 na 10 firm chce podnieść poziom płac w tym czasie. Najczęściej podwyżki zapowiadają firmy specjalizujące się w pośrednictwie finansowym (34%), obsłudze nieruchomości i firm (31%) oraz centra nowoczesnych usług dla biznesu (31%).

– Co ciekawe, to właśnie centra usług dla biznesu, mimo coraz większych wyzwań na rynku pracy najczęściej przyciągają do Polski poważnych inwestorów zagranicznych. Obecnie ponad 1/3 projektów obsługiwanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu wiąże się z możliwością inwestycji w ten sektor – to łącznie 62 projekty o wartości 150 mln EUR. Ich zakończenie pozytywną decyzją inwestycyjną przyniosłoby Polsce 19,5 tys. miejsc pracy. W tym roku już 16 inwestorów z branży usług nowoczesnych zdecydowało się na ulokowanie swojej działalności w Polsce, inwestując 33 mln EUR i tworząc 4,6 tys. miejsc pracy – wylicza Agata Mężyńska, ekspert Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Pracownicy 50+ rzadkością – dlaczego?

Cała gospodarka zgłasza plany związane ze wzrostem zatrudnienia i dostrzega tendencje związane z presją płacową. Jak długo firmy radzić sobie będą z coraz trudniejszą sytuacją na rynku pracy pracownika? W tym kontekście trochę dziwi ograniczone zainteresowanie pracownikami 50+, którzy już w perspektywie kilku lat stanowić będą większość zasobów na rynku pracy. Firmy dostrzegają ich atuty, ale nie koncertują swoich działań na ich pozyskiwaniu. Tymczasem działania związane z pozyskiwaniem pracowników 50+ oraz dłuższym utrzymaniem pracowników w zatrudnieniu stanowią jedno z kluczowych wyzwań rynku pracy w Polsce, nawet pomimo decyzji o obniżeniu wieku emerytalnego.

W większości przedsiębiorstw, których przedstawiciele brali udział w tej edycji badania, pracownicy powyżej 50 roku życia stanowią mniejszą część załogi (31%) lub są pojedynczymi przypadkami (22%). Znaczną grupę pracowników stanowią w 28% firm. 5% pracodawców w ogóle nie zatrudnia osób w tym wieku.

Większość zatrudnionych w wieku powyżej 50 roku życia to osoby o dłuższym stażu pracy, przekraczającym 2 lata (84%). Co drugi ankietowany przedsiębiorca w ciągu ostatnich 2 lat podjął decyzję o zatrudnieniu kandydatów z tej grupy wiekowej. 

Starsi pracownicy (jeszcze) niedostrzegani

Niemal wszyscy ankietowani pracodawcy nie prowadzą szczególnych działań rekrutacyjnych skierowanych do osób z grupy 50+. Ci, którzy się na to decydują (3%), wyjaśniają, że w tej grupie znajdują doświadczonych fachowców (35%), decyzji sprzyjają ulgi lub dofinansowania z urzędów pracy (27%), a starsi pracownicy są rzetelni i gwarantują firmie stabilność (20%).

– W obliczu sytuacji na rynku pracy zakładamy, że firmy – pomimo dotychczasowej wstrzemięźliwości w zatrudnianiu osób starszych – będą chętniej sięgały po kandydatów powyżej 50 roku życia. Zresztą z korzyścią dla siebie, bo – co cieszy – przedsiębiorcy bez trudu wymieniają zalety starszych pracowników, wspominając przede wszystkim o bogatym doświadczeniu i większej lojalności. To w mniejszym stopniu zapewniają im młodsi kandydaci, którzy dopiero szukają swojego pomysłu na karierę – wyjaśnia Monika Hryniszyn z Randstad Polska. Jak dodaje, co prawda wciąż tylko nieco ponad 1/3 pracodawców myśli o pracownikach 50+ jako rozwiązaniu trudności związanych z pozyskaniem odpowiednich pracowników, to jednak ten odsetek będzie się zwiększał, bo demografia jest nieubłagana.

W znacznej większości ankietowani przedsiębiorcy doceniają rolę starszych pracowników w zespole. Dla 76% osoby w wieku powyżej 50 lat chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami. 47% pracodawców deklaruje, że zależy im na zatrudnieniu starszych pracowników, bo są bardziej lojalni. Firmy nie dostrzegają jednak jeszcze potencjału tej grupy wiekowej w kontekście coraz większych trudności z zapełnianiem wolnych etatów. Tylko 36% w pracownikach w wieku powyżej 50 lat widzi szansę na uzupełnienie braków kadrowych.

O badaniu:

"Plany Pracodawców" to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności. Wywiady bieżącej, 35. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 10 lipca do 7 sierpnia 2017 r.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również