Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Ranking uczelni wyższych w Polsce. Kto najlepszy?

Już po raz szesnasty fundacja Perspektywy ogłosiła wyniki Rankingu Szkół Wyższych (2015). To najważniejsze zestawienie jednostek edukacyjnych w Polsce. Kto okazał się najlepszy?
Kategoria: Raporty
09.06.2015

W tym roku po raz pierwszy pierwsze miejsce zajęły dwa rywalizujące między sobą od lat Uniwersytety Jagielloński oraz Warszawski.

W ranking została wpisana wizja uczelni idealnej – model, który co roku kapituła rankingu dopasowuje do zmieniającej się rzeczywistości. Uczelnia idealna 2015 prowadzi badania na światowym poziomie, jest blisko powiązana z rynkiem pracy oraz gospodarką i stwarza studentom jak najlepsze warunki do studiowania. Jest również innowacyjna i międzynarodowa.

Przy ocenianiu uczelni wyższych brano pod uwagę następujące kryteria: prestiż, potencjał naukowy oraz efektywność naukową, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie oraz właśnie innowacyjność.

Oto dziesięć najlepszych uczelni wyższych 2015 roku:
1. Uniwersytet Jagielloński
1. Uniwersytet Warszawski
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
4. Politechnika Warszawska
4. Politechnika Wrocławska
6. Akademia Górniczo-Hutnicza
7. Uniwersytet Wrocławski
8. Warszawski Uniwersytet Medyczny
9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
10. Gdański Uniwersytet Medyczny

Studiujesz na jednej z powyższych uczelni?
Połącz naukę z pracą. Zobacz praktyki i staże letnie w finansach 2015 »

Ranking podzielono również na poszczególne grupy. W tym przypadku UJ oraz UW nie zawsze zajmują pierwsze miejsca. Przykładowo, w kategorii Innowacyjność pierwsze miejsce zajęła krakowska AGH, a drugie - Uniwersytet Wrocławski.

Dla studentów i pracodawców ogromne znaczenie przy ocenie przyszłych praktykantów w procesie rekrutacyjnym znaczenie mogą mieć następujące kryteria:
Umiędzynarodowienie
1. Akademia Leona Koźmińskiego
2. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
3. Collegium Civitas
oraz Preferencje pracodawców
1. Politechnika Warszawska
2. Uniwersytet Warszawski
3. Akademia Górniczo-Hutnicza

W przypadku wyboru uczelni o profilu biznesowym przez pracodawców w powyżej opisanej kategorii znalazły się:
Szkoła Główna Handlowa (miejsce 6.)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (miejsce 11.)
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (miejsce 35.)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (miejsce 38.)
Akademia Leona Koźmińskiego (miejsce 40.)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (miejsce 46.)

Studiujesz na jednej z powyższych uczelni?
Połącz naukę z pracą. Zobacz praktyki i staże letnie w finansach 2015 »

Zobacz również