Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Studenci i pracodawcy

Jakie kompetencje studenci uważają za najważniejsze z perspektywy pracodawcy, w jaki sposób się dokształcają, jak szukają zatrudnienia, jakie są ich oczekiwania względem przyszłego miejsca pracy? Poznajcie wyniki badania.
Kategoria: Raporty
12.10.2017

Z badań wynika, że obecnie aktywnych zawodowo jest około połowa studentów. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy zapytała ich o potrzebne kompetencje, rozwój zawodowy oraz oczekiwania związane z pracą.

 

Dobra organizacja i znajomość języków

Na co, zdaniem studentów, pracodawcy zwracają uwagę u pracowników? Ankietowani młodzi ludzie najczęściej wymieniali: odpowiedzialność, dobrą organizację i umiejętność nadawania priorytetów, chęć do pracy, umiejętność działania w grupie, a także dyscyplinę i dobry kontakt z klientami. Wśród wskazywanych przez nich cech, które mogą być pożądane przez pracodawców, znalazły się: kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność i uczciwość.

Z kolei tym, co według studentów cenią pracodawcy, są: znajomość języków obcych, umiejętność obsługi specjalistycznych programów, zdolności analityczne oraz wykształcenie kierunkowe i dodatkowe kwalifikacje. Ponad połowa badanych sądzi przy tym, że umiejętności twarde i miękkie są tak samo ważne, ale 38% wyżej stawia te pierwsze. Tylko 11% ankietowanych sądzi, że w pracy zawodowej ważniejsze są kompetencje miękkie.

Studenci zdają sobie sprawę z tego, że trzeba stale podnosić kompetencje. Znacząca większość z nich, 66%, stawia na samodzielną naukę poprzez wyszukiwanie materiałów w internecie lub bibliotece. Wielu uczestniczy w dodatkowych kursach, zarówno na uczelni, jak i poza nią. Blisko jedna czwarta studentów uczestniczy w działaniach organizacji studenckich. Co ciekawe 20% już podczas studiów dba o tworzenie profesjonalnego wizerunku w sieci, na przykład prowadząc blog czy będąc aktywnym w portalach profesjonalnych.

 

Dowiedz się więcej! Przeczytaj o personal brandingu na początku drogi zawodowej >>

 

Staże i praktyki

Staże zawodowe są cenione jako ułatwienie w późniejszym szukaniu pracy, sposób na podniesienie kwalifikacji lub inwestycja w przyszłość poprzez zdobywanie nowych doświadczeń. Najczęściej staże organizowane są przez uczelnię, choć wielu studentów poszukuje ich również samodzielnie, poprzez serwisy ogłoszeniowe.

A jak wygląda kwestia wynagrodzenia za pracę podczas stażu? W raporcie czytamy, że 71% studentów deklaruje, iż nie otrzymało zapłaty (w tym 58% mężczyzn i 77% kobiet) za zadania wykonywane jako stażysta. Wśród studentów biznesu, prawa  i administracji wskaźnik ten jest niższy, brak wynagrodzenia z tytułu odbytych staży/praktyk deklaruje 58% respondentów. Wśród tych, którym zapłacono, większość otrzymała 500–1000 zł, zaś tylko 13% powyżej 2000 zł.

75% studentów jest zadowolonych z odbytych staży lub praktyk, przy czym najbardziej usatysfakcjonowani są słuchacze studiów licencjackich (82%), najmniej jednolitych (64%). Najczęściej jako źródła zadowolenia ze stażu wymieniane były: zdobycie doświadczenia, ciekawy i rozwijający zakres obowiązków oraz nabycie umiejętności przydatnych w dalszej karierze zawodowej.

Wśród powodów do niezadowolenia z odbytych praktyk lub stażu znalazły się z kolei: niespełnione oczekiwania, brak nowych umiejętności, brak wynagrodzenia, nieprzekazywanie wiedzy przez innych pracowników i zakres obowiązków nieadekwatny do wiedzy i umiejętności posiadanych przez stażystę.

 

Praca zawodowa

Wciąż blisko połowa studentów (48%) nie pracuje, ponieważ skupia się na nauce. 23% pracuje dorywczo, a w sumie 24% na stałe, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Oczekiwania finansowe studentów związane z pierwszą pracą (na cały etat) są zróżnicowane. Większość, 67% oczekuje wynagrodzenia w wysokości 2000–3000 zł netto. 16% chce zarabiać więcej, 3000–4000, a 28% ma niższe oczekiwania, w przedziale 1000–2000. Z mniej niż 1000 zł zgodziłoby się pracować 14% studentów. Na drugim końcu skali znajdują się ci, którzy mają dużo wyższe oczekiwania: 4000–5000 zł (3% ankietowanych) i powyżej 5000 (4%).

Ze swojej obecnej pracy zadowolonych jest 67% pytanych. Czynnikami, które to zadowolenie obniżają, są przede wszystkim za małe zarobki, brak perspektyw na dalszy rozwój kariery w obecnym miejscu pracy oraz praca niezwiązana z zainteresowaniami zawodowymi. Jedna czwarta studentów ma również kłopoty z pogodzeniem pracy zawodowej z nauką.

 

Oczekiwania

W odpowiedzi na pytanie „Czego oczekuje Pan/i od przyszłego/obecnego pracodawcy?”, studenci najczęściej wymieniają:

  • ciągły rozwój
  • zdobywanie nowych umiejętności
  • wysokie zarobki
  • równowagę między pracą a życiem prywatnym
  • inwestowanie w pracownika
  • ciekawe zadania
  • zgrany zespół
  • samodzielność
  • mentoring.

W miejscu pracy ważne są dla nich: rozwój osobisty, wysokie wynagrodzenie, praca skoncentrowana na zadaniach, praca w biurze, stałe godziny pracy, praca skoncentrowana na celu, możliwość pracy z domu, praca zespołowa, szeroki pakiet socjalny i zysk firmy.

 

O badaniu:

Badanie zrealizowane na próbie 502 studentów (339 kobiet i 163 mężczyzn). Ankietowani reprezentują przekrój kierunków. W badaniu wzięli udział studenci studiów jednolitych, licencjackich i magisterskich z miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców. 

 

Źródło: „Student a pracodawca”, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również