Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wielka Rezygnacja, czyli o wpływie środowiska pracy na opuszczanie pracodawców

Rozwój kariery kobiet w dobie złagodzenia obostrzeń pandemicznych przybiera coraz słabszą perspektywę, co podkreśla raport Deloitte „Women at Work 2022”. Skutkiem tego może być prognozowana masowa chęć opuszczenia aktualnych pracodawców. Jakie są powody decyzji zmiany miejsca pracy i czy pracodawca ma na nie bezpośredni wpływ?
Kategoria: Raporty
19.12.2022
unsplash.com

Deloitte w 2021 roku sporządził raport „Women at Work”, który miał na celu zrozumienie, w jaki sposób doświadczenia kobiet w miejscu pracy wpływają na ich zaangażowanie i karierę. Przeprowadzone ankiety wśród 5 000 kobiet z 10 krajów dały także wgląd w życie zawodowe kobiet w obliczu pandemii COVID-19. Odpowiedzi jasno wskazały na zależność między codziennymi doświadczeniami kobiet w miejscu pracy a jakością ich życią zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Wyniki raportu z 2022 roku nie są pocieszające. Prawie 60% ankietowanych kobiet zamierza opuścić swojego aktualnego pracodawcę w przeciągu 2 lat

Wypalenie zawodowe

Ponad połowa kobiet, które brały udział w badaniu, odczuwa nasilenie stresu w stosunku do poprzedniego roku. Co więcej – blisko 50% kobiet ocenia swoje zdrowie psychiczne jako słabe bądź bardzo słabe. Nie ulega wątpliwości, że ma to znaczący wpływ na wydajność, zaangażowanie i chęci do pracy. Oprócz tego satysfakcja z zawodowych działań oraz ogólny dobrostan kobiet są także zaburzone. Przyczynia się to explicite do wypalenia zawodowego, które w ankietach zgłaszało 46% respondentek. Największą część z nich (61%) stanowiły kobiety z najniższego przedziału wiekowego (18-25 lat) piastujące stanowiska kierownicze średniego szczebla. Można zatem wnioskować, że ten problem nie dotyczy wyłącznie długoletnich pracowniczek a często osób, które mają stosunkowo krótki staż pracy. 

Kobiety ponad dwukrotnie częściej stwierdzają, że ich poziom stresu jest wyższy niż rok temu i prawie trzykrotnie częściej czują się wypalone.

Brak możliwość awansu

Istotną kwestią jest odczuwalny spadek optymizmu zawodowego w stosunku do poprzedniego roku, który zgłaszała prawie połowa ankietowanych kobiet. Najbardziej znaczący jest on dla tych, które pracują w niepełnym wymiarze godzin. Rzekome korzyści z elastycznej, hybrydowej pracy, niosą konsekwencje, które utrudniają awans. Przyczynia się do tego ograniczony kontakt z liderami lub jego brak, który ma znaczący wpływ na możliwy rozwój kariery w organizacji czy też jej sponsorowanie. Tego wykluczenia doświadcza prawie 60% respondentek. Co więcej – według 94% kobiet zwrócenie się o elastyczny wymiar pracy będzie skutkowało późniejszym brakiem możliwości awansu. 

Wątpliwa kultura miejsca pracy

Za powód wypalenia zawodowego raport wskazuje jednoznacznie środowisko miejsca pracy, w którym pracodawcy nie oferują wystarczająco komfortowej przestrzeni oraz odpowiedniego wsparcia. Kobiety zwykle nie czują się swobodnie, rozmawiając o swoim zdrowiu psychicznym. Wiele z nich boi się wskazać problemy z nim związane jako powód swojej nieobecności. Wielokrotnie wpływa to na odczuwanie długotrwałego i przewlekłego stresu.

Znaczącym problemem jest również niesatysfakcjonująca współpraca z liderami, która wpływa na rozwój kariery kobiet. Decyzja o elastycznym modelu pracy skutkuje wielokrotnie stygmatyzacją i wykluczeniem. 

Zarówno wypalenie zawodowe, jak i świadomość braku możliwości awansu negatywnie wpływają na chęci do pracy i obniżają satysfakcję z wykonywanych działań. Konsekwencją może być obniżona produktywność pracowników, co bezpośrednio wpływa na wyniki osiągane przez firmę.

Szansa na sukces

Czynniki decydujące o możliwej Wielkiej Rezygnacji przenikają się. Zmiany, które mogłyby jej zapobiec, powinny według autorów raportu zostać wprowadzane z ramienia pracodawców. Kobiety uważają, że troska o pracownika oraz o kulturę w miejscu pracy wydaje się być kluczowa, a korzyści z niej płynące będą widoczne i znaczące dla obu stron. Poczucie przynależności i stabilności pracownika wywiera ogromny wpływ na efektywność jego pracy. Sprzyjająca atmosfera oparta na szacunku i prawdziwej integracji przyczynia się wielokrotnie do wieloletniego stażu w ramach jednej oraganizacji. 

Obecne czasy wymagają bardziej indywidualnego podejścia do pracownika. Ważne jest, by pracodawcy zwrócili uwagę na kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, a także by wprowadzane zmiany miały realnie korzystny wpływ. Oprócz wsparcia psychicznego istotna jest edukacja w zakresie zdrowia psychicznego a także optymalizacja trybu pracy pod jego kątem zgodnie z najnowszymi standardami. Godnymi naśladowania są Liderzy Równości Płci (Gender Equality Leaders), którzy zbudowali takie kultury miejsc pracy, w których wypalenie zawodowe jest na minimalnym poziomie, a – jak podaje raport Deloitte – żadna z kobiet, które w nich pracuje, nie szuka obecnie nowej pracy. 

Źródło: Deloitte, „Women at Work”, 2022.

Autor: Wiktoria Jackowska
Redaktorka Grupa MBE

Magistrantka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Czynna uczestniczka konferencji naukowych. Pasjonatka kultury, lingwistka. 

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Członkini Stowarzyszenia Bliżej ADHD działającego z misją edukacji o neuroróżnorodności. 

Zobacz również