Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Work, life, a gdzie balans? O pracy w czasach pandemii

Pandemia covid-19 kładzie się cieniem na życiu wielu pracowników, szczególnie tych, którzy większość obowiązków zawodowych przenieśli do domu. Zobaczcie, jak home office wpływa na pracę i życie osobiste, a przede wszystkim – zachowanie równowagi między jednym a drugim.
Kategoria: Raporty
28.04.2021
Fot. Unsplash

43. Monitor Rynku Pracy, czyli badanie przeprowadzone przez Randstad i Instytut Badań Pollster, przynosi ciekawe informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy i postrzegania pracy zdalnej przez pracowników.

Z pandemią i jej skutkami mierzymy się już niemal od roku. Zobaczcie, jakie wnioski płyną z badania, które rzuca światło na sytuację pracowników w nowej, covidowej rzeczywistości. 

Home office

Co trzecia osoba biorąca udział w badaniu (32 proc.) zadeklarowała, że swoje obowiązki wykonuje zdalnie lub częściowo zdalnie. Z domu swoje obowiązki wykonują najczęściej mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców (40 proc. ankietowanych), a najniższy odsetek – bo tylko 15 proc. – z taką możliwością to mieszkańcy miast do 20 tys. 

Możliwość całościowego lub częściowego przejścia na home office mają przede wszystkim osoby samozatrudnione (55 proc.). Najrzadziej taką opcję mają zatrudnieni na umowy na czas określony.

Co ciekawe, analiza wyników badania sugeruje, że możliwość pracy zdalnej zależy od wykształcenia:

  • 49 proc. absolwentów szkół wyższych przeszło w pełni lub częściowo na home office,
  • a tylko 13 proc. spośród osób z wykształceniem podstawowym.

Z drugiej strony, na wybór formy wykonywania obowiązków zawodowych przez pracowników w głównej mierze wpływa charakter ich pracy, co potwierdzają sami ankietowani. Aż 74 proc. tych, którzy nie pracują zdalnie jako powód wymienia charakter profesji. Drugą najczęściej pojawiającą się odpowiedzią, choć dotyczącą już tylko 24 proc. ankietowanych, był "brak takiej potrzeby". 

Nadgodziny, maile i telefony po godzinach

Na wykonywanie swoich obowiązków w nadgodzinach wpływa forma pracy. W przypadku osób pracujących stacjonarnie 58 proc. deklaruje, że nie pracuje ponad wymagany czas. W przypadku home office ten odsetek jest o 10 punktów procentowych niższy.

Czy robisz nadgodziny?  
Nie 54%
Tak, częściej niż przed pandemią 14%
Tak, tyle samo co przed pandemią 27%
Tak, rzadziej niż przed pandemią 5%

Najczęściej w nadgodzinach pracują̨ specjaliści z wyższym wykształceniem (60 proc.), przy czym 21 proc. z nich pracuje w nadgodzinach częściej niż̇ przed pandemią. Grupą zawodową, której największy odsetek pracuje częściej w nadgodzinach niż̇ przed pandemią jest kadra zarządzająca (top management) – 30 proc.

Czy odbierasz e-maile służbowe po godzinach pracy?  
Nie 40%
W ogóle nie korzystam ze służbowej poczty 21%
Tak, częściej niż przed pandemią 10%
Tak, tyle samo co przed pandemią 22%
Tak, rzadziej niż przed pandemią 7%

Zwiększone obciążenie w nadgodzinach wyraźnie widać w przypadku odpowiadania na maile. Niemal połowa ankietowanych pracowników stacjonarnych – 47 proc. – nie odpisuje na korespondencję, podczas gdy w przypadku osób pracujących zdalnie to 29 proc., a hybrydowo – niecała jedna czwarta.

Podobnie, choć w nieco innych proporcjach, wygląda sytuacja z odbieraniem służbowych telefonów. Robi to niemal połowa zatrudnionych (47 proc.), a w przypadku niemal jednej dziesiątej zdarza się to częściej niż przed pandemią. 

Wideokonferencje i kontakt ze współpracownikami

Substytutami spotkań przy kawie w pracy stały się wideokonferencje. Tylko 9 proc. ankietowanych uważa, że wirtualnych spotkań jest za dużo i utrudniają one realizację codziennych zadań. Przeciwnego zdania jest niecała jedna czwarta pracowników.

Wśród pracowników, którzy przeszli na formę̨ pracy zdalnej częściowo lub w całości, blisko połowa (53 proc.) odczuwa negatywne skutki braku kontaktu ze współpracownikami. Najczęściej takiego zdania są osoby w najstarszej grupie wiekowej 50-64 lata (67 proc.). Natomiast dla 31 proc. pracowników taka sytuacja okazuje się̨ mieć́ więcej plusów.

Równowaga, czyli work-life balance

Zdecydowana większość ankietowanych – 62 proc. – twierdzi, że potrafi zachować równowagę między życiem osobistym a pracą.

Przeciwnego zdania jest jednak niemal 20 proc.. Nieco ponad jedna piąta samozatrudnionych i osób na umowach cywilno-prawnych twierdzi, że nie potrafi zachować balansu. Podobnego zdania jest 20 proc. w wieku 30-39 oraz 21 proc. osób z wyższym wykształceniem. Najwięcej zachowujących równowagę jest wśród zatrudnionych na umowy o pracę na czas nieokreślony (64 proc.), osób w wieku 50-64 lata (66 proc.) i pracowników z wykształceniem podstawowym (68 proc.). Co istotne, na brak równowagi najczęściej narzekają zatrudnieni w trybie hybrydowym (25 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w okresie od 23 lutego do 2 marca 2021 r., przez Instytut Badań Pollster metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad realizowany za pośrednictwem strony www, na panelu internetowym) na reprezentatywnej grupie 10 022 respondentów w wieku od 18 do 64 lat, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych lub samozatrudnionych, o ile posiadają stałą umową o świadczenie usług jednej firmie.

Źródło: 43. Monitor Rynku Pracy, Randstad i Instytut Badań Pollster, kwiecień 2021. 

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również