Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

ACCA lub CIMA? Kwalifikacje zdobędziesz dzięki pracodawcom

O tym, co ze sobą niesie Status Akredytowanego Pracodawcy ACCA oraz jak pracodawca może pomagać w zdobywaniu cenionych na rynku pracy międzynarodowych kwalifikacji, rozmawiamy z Dominiką Świerczyńską, Dyrektor w GBC Hewlett-Packard.
Kategoria: Wiadomości
20.02.2014
Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard otrzymało Status Akredytowanego Pracodawcy ACCA. Ilu pracodawców w Polsce może posługiwać się tym wyróżnieniem?

Tak. Nasze Centrum we Wrocławiu otrzymało Status Akredytowanego Pracodawcy ACCA. Tego typu kwalifikacje zawodowe jako pracodawca posiada w Polsce około 40 firm, zatem bardzo cieszymy się, że znaleźliśmy się tak w nielicznym gronie, a prestiżowa organizacja, jaką jest ACCA, formalnie potwierdziła najwyższe standardy rozwoju i doskonalenia zawodowego, które obowiązują w naszej firmie.

Status Akredytowanego Pracodawcy ACCA jest przyznawany na podstawie audytu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jakimi kryteriami kieruje się organizacja ACCA przy przyznawaniu tego Statusu?

Organizacja ACCA przy przyznawaniu akredytacji weryfikuje między innymi jakość i dostępność dla wszystkich pracowników programu szkoleniowego zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Sprawdza formalną politykę firmy w zakresie rozwoju ścieżek kariery dla pracowników, w tym czy firma prowadzi szczegółowe procedury oceny kompetencji, dokumentuje je oraz monitoruje oraz czy posiada konkretne opisy wymagań stanowiskowych. Ocenia też źródła finansowania szkoleń w zakresie programów dla całej organizacji oraz sprofilowanych dla poszczególnych jej części. Bierze również pod uwagę proces wdrażania nowych pracowników do specyfiki pracy w firmie oraz identyfikację przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa pod kątem celów i strategii rozwoju personalnego.


Czy Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard, dbając o najwyższe standardy finansowe, dofinansowuje szkolenia w zakresie kwalifikacji ACCA?

Zaangażowanie finansowe HP w uzyskanie kwalifikacji ACCA przez pracownika jest możliwe w zależności od pełnionej przez niego roli w organizacji oraz wyników w pracy. Finansowany jest również zakup materiałów szkoleniowych, które są dostępne dla wszystkich pracowników. Wciąż się doskonalimy, zatem jako kolejny krok planujemy wprowadzenie w tym zakresie bardziej systematycznego programu.

Prowadzimy już program współpracy z CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), który zapewnia dostęp do szkoleń z zakresu rachunkowości zarządczej wszystkim pracownikom Globalnego Centrum Biznesowego HP.

Co oznacza Status Akredytowanego Pracodawcy dla pracowników GBC Hewlett-Packard we Wrocławiu?

Akredytacja jest gwarancją dla naszych pracowników, że te najwyższe międzynarodowe standardy jakości odnośnie rozwoju zawodowego oraz szkolenia są przez HP spełnione. Od strony praktycznej, uzyskanie akredytacji przez pracodawcę jest dużym ułatwieniem dla pracowników, którzy już posiadają kwalifikacje ACCA. Specjaliści po  uzyskaniu certyfikatu zobowiązani są do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji w określonym wymiarze oraz szczegółowego dokumentowania tego procesu. Zatrudnienie u pracodawcy akredytowanego przez ACCA zapewnia im uwierzytelnioną praktykę zawodową i zwalnia z obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji. Kwalifikacje ACCA zapewniają pracownikom również stały dostęp do wiedzy w dziedzinie rachunkowości zarządczej oraz uczestnictwo w szkoleniach branżowych. Z uwagi na to, że należą do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym, wyraźnie zwiększają wartość specjalistów na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Potwierdzają, że dany pracownik posiada umiejętności pracy według standardów międzynarodowych.


Czy Państwa zdaniem Status Akredytowanego Pracodawcy ACCA przyciąga uwagę młodego finansisty, który zastanawia się nad złożeniem swojej aplikacji w ramach procesu rekrutacyjnego HP? Czy młodzi ludzie pytają o tę kwalifikację podczas rozmów rekrutacyjnych?

Wybór pracodawcy to nie tylko zdecydowanie się na konkretne stanowisko, wynagrodzenie i warunki pracy. To także, a w przypadku młodych pracowników może nawet przede wszystkim, wybór kierunku rozwoju przyszłej kariery oraz szansa na zdobywanie wiedzy i doświadczenia, które zaważą na dalszych losach zawodowych. Zatrudnienie w firmie, która jest akredytowana przez ACCA, daje gwarancję, że możliwości rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji u danego pracodawcy są na najwyższym poziomie. Jest to bardzo ważne dla potencjalnych kandydatów, którzy planują swój rozwój w obszarze finansów. Wiele osób pyta o certyfikat ACCA, jako że daje on najbardziej cenione i rozpoznawalne na świecie kwalifikacji z dziedziny finansów i rachunkowości i otwiera niejako drzwi do kariery w finansach w Polsce, jak również poza jej granicami.

Jakie inne kwalifikacje może zdobyć profesjonalista pracujący w GBC Hewlett-Packard? 

Tak jak kwalifikacje ACCA są rozpoznawalne wśród specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, tak CIMA jest najbardziej rozpoznawalną akredytacją w dziedzinie rachunkowości zarządczej. W zależności od pełnionej funkcji pracownicy mają szansę na zdobycie odpowiedniej kwalifikacji.

Tak, jak wspomniałam, szkolenia CIMA są dostępne dla wszystkich pracowników. Staramy się im pokazać na praktycznych przykładach związanych z pracą w HP, jak te umiejętności przekładają się na wykonywane zadania. W tym celu organizujemy wewnętrzne spotkania informacyjne i dyskusje. 

Współpracujemy również z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość w centrach finansowych. Program studiów powstał przy naszym wsparciu i jest dostosowany do zapotrzebowania branży usług dla biznesu. Studia skierowane są przede wszystkim do pracowników centrów usług dla biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem pionów finansowo-księgowych, osób zaangażowanych w outsourcing usług finansowych, pracowników działów planowania i analiz, konsultantów i ekspertów, specjalistów ds. finansowych, managerów różnych obszarów (również niekoniecznie finansowych). Dofinansowujemy naszym pracownikom możliwość podjęcia nauki na tym kierunku, a eksperci HP GBC prowadzą wybrane zajęcia razem z kadrą dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego. Bardzo cieszymy się, że 25 pracowników HP skorzystało z oferty i podjęło naukę na tym nowym kierunku.Dominika Świerczyńska od maja 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Finansowego Centrum Doskonałości HP we Wrocławiu oraz równolegle Dyrektora w Dziale Rozwiązań Finansowych firmy. Przed objęciem tych stanowisk swoje doświadczenie w Hewlett-Packard zdobywała jako Kierownik Finansowy w Dziale Finansów Globalnych Usług Outsourcingowych IT oraz Kierownik Działu Audytu w regionie EMEA. 

Wcześniej pracowała jako audytor w firmie RSM Salustro Reydel (obecnie przejętej przez KPMG) oraz w UPC Polska w Dziale Kontroli Wewnętrznej. Podczas pracy audytora zdobyła również kwalifikacje Biegłego Rewidenta, Dyplom ACCA Association of Chartered Certified Accountants) oraz Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor).

Dominika Świerczyńska jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobacz również