Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

BAKCYL w European Money Week

Edukacja finansowa młodzieży to dziś konieczne działanie, które potwierdza odpowiedzialność społeczną polskich banków za przyszłość młodego pokolenia i rozwój polskiej gospodarki w kolejnych dekadach.
Kategoria: Wiadomości
26.03.2015

Młodzi ludzie muszą wiedzieć, jak świadomie podejmować ważne decyzje finansowe. Tym celom służy projekt BAKCYL, w którym bankowcy prowadzą w gimnazjach lekcje praktycznych finansów i bankowości. Pomysłodawcą i organizatorem projektu BAKCYL jest Warszawski Instytut Bankowości, partnerem Związek Banków Polskich. Aktualnie projekt wspiera 15 banków partnerskich: Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Fundacją BGK, Bank BGŻ, Bank Millennium, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Bank Zachodni WBK, BNP Paribas Bank Polska, Deutsche Bank Polska, ESBANK Bank Spółdzielczy, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Raiffeisen Polbank, Societe Generale, Warszawski Bank Spółdzielczy.

W dniach 9-13 marca Projekt BAKCYL uczestniczył w ogólnoeuropejskim przedsięwzięciu pod hasłem European Money Week, organizowanym przez Europejską Federację Bankową wraz z ponad dwudziestoma krajowymi związkami bankowymi, w tym Związkiem Banków Polskich. W ciągu tego tygodnia – tak jak w trakcie całego roku - odbywały się lekcje BAKCYLA w gimnazjach. Jednocześnie zorganizowano wydarzenia specjalne.  Prezesi Związku Banków Polskich spotkali się z "absolwentami" projektu BAKCYL w dwóch warszawskich gimnazjach: Gimnazjum nr 40 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" oraz Gimnazjum nr 72 im. A.B. Dobrowolskiego w Warszawie. W trakcie spotkań młodzież miała okazję porozmawiać o roli banków w gospodarce, a także o specyfice zawodu bankowca. Niektóre pytania uczniów były zaskakujące: "Czy w Polsce można wziąć kredyt w rublach?", inne drążyły pewne stereotypy: "Czy praca w banku to stałe przedzieranie się przez sterty dokumentów?". Ostatniego dnia "European Money Week" Warszawski Instytut Bankowości przeprowadził lekcję BAKCYLA dla licealistów z klas o profilu dziennikarskim z województwa wielkopolskiego i podkarpackiego. Uczniowie mieli okazję poznać podstawowe zasady bezpiecznego inwestowania i jednocześnie dowiedzieć się, jak w prosty sposób rozmawiać o finansach. Zostali też zaproszeni do konkursu, w którym będą mogli wykazać się umiejętnościami i kreatywnością w dobieraniu prostych i atrakcyjnych form przedstawiania mechanizmów inwestycyjnych.

Projekt BAKCYL ma charakter społeczny i stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania sektora bankowego na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. W kwietniu 2014 roku projekt został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Patronat honorowy nad projektem objęli: Narodowy Bank Polski, Minister Edukacji Narodowej, a także kuratorzy oświaty w województwach, w których w tym roku są realizowane lekcje: Mazowiecki Kurator Oświaty, Śląski Kurator Oświaty i Łódzki Kurator Oświaty.

Zobacz również