Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Centrum doskonałości stawia na najlepszych

O tym, czym jest jednostka centre of excellence w nowoczesnych centrach biznesowych i jakie możliwości kariery oferuje zarówno absolwentom, jak i profesjonalistom rozmawiamy z Renatą Banasik, managerem w Hewlett-Packard.
Artykuł sponsorowany
Kategoria: Wiadomości
06.05.2013
Ponieważ termin "centre of excellence" to wciąż mało popularny termin w Polsce, czy mogłaby Pani wytłumaczyć, czym takie centrum doskonałości się zajmuje?

Generalnie centrum doskonałości to struktura organizacyjna, która zajmuje się działalnością naukową i procesami rozwoju nowoczesnych technologii na najwyższym światowym poziomie. W przypadku Globalnego Centrum Biznesowego HP mówimy o Finansowym Centrum Doskonałości (ang. Finance Centre of Excellence), które stanowi nowoczesny ośrodek zarządzania zaawansowanymi procesami finansowo-księgowymi. Tego typu centra kompetencji to komórki tworzone wewnątrz organizacji, których celem jest zarządzanie specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i wypracowywanie najwyższych standardów realizacji określonej usługi. Wiedza w danej dziedzinie jest stale rozwijana i doskonalona, a następnie przekazywana do wszystkich oddziałów firmy na całym świecie. Center of Excellence jako jednostka działająca w ramach Globalnego Centrum Biznesowego HP we Wrocławiu specjalizuje się w obsłudze procesów finansowych na potrzeby innych oddziałów HP na świecie, takich jak np. opracowywanie analiz finansowych, strategii i raportów, kontrolingu, wsparcia procesów biznesowych, przygotowania prognoz i budżetów. Ośrodek konsoliduje procesy biznesowe w jednym miejscu, aby na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia opracować najlepsze sposoby ich realizacji, zapewniające optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności działania całej globalnej korporacji Hewlett-Packard. 

Centre of Excellence Państwa organizacji to jeden z czterech biznesów zlokalizowanych we Wrocławiu. Dlaczego właśnie w stolicy Dolnego Śląska podjęto decyzję o utworzeniu tej jednostki? Czy powstała ona jako konsekwencja sprawnego działania trzech pozostałych komórek?

Finance Center of Excellence powstało we Wrocławiu w roku 2008. Wcześniej Globalne Centrum Biznesowe HP dysponowało już jednostką GBS (Global Business Service), świadczącą usługi biznesowe dla klienta wewnętrznego (HP) oraz ośrodkiem BPO (Business Process Outsourcing), realizującym usługi dla klientów zewnętrznych, głównie międzynarodowych koncernów. W roku 2009 powstała kolejna jednostka HPFS (HP Financial Services), świadcząca usługi finansowe umożliwiające finansowanie sprzętu i technologii IT. O lokalizacji Center of Excellence we Wrocławiu zadecydował między innymi sukces pozostałych komórek, a także dostęp do wysoce wykwalifikowanych specjalistów w regionie Dolnego Śląska. Wrocław jest bardzo istotnym ośrodkiem akademickim, posiadającym aż 29 szkół wyższych, które rokrocznie opuszcza 20 tys. absolwentów posługujących się językami obcymi. Wystarczy wymienić chociażby Uniwersytet Wrocławski, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny czy Wyższą Szkołę Bankową, by się przekonać, jak dużym potencjałem ludzkim dysponuje miasto. Do innych czynników, które zadecydowały o utworzeniu jednostki CoE we Wrocławiu, można zaliczyć potencjał rozwojowy miasta i jego korzystny klimat inwestycyjny, a także bardzo dobrą infrastrukturę i dostęp do nowoczesnych powierzchni biurowych.

Czy CoE ulokowane we Wrocławiu to jedyne centrum doskonałości HP na świecie?

Center of Excellence we Wrocławiu jest jednym z wielu tego typu centrów HP na świecie. Warto podkreślić, że wrocławska jednostka CoE jest bardzo dobrze oceniana ze względu na jakość świadczonych usług, stopień ich zaawansowania oraz wysoki poziom kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

Państwa centrum zajmuje się procesami finansowymi w ramach organizacji HP. Jakie działy Państwo wyróżniają i czym się zajmują?

Center of Excellence świadczy usługi finansowo-księgowe dla wszystkich działów firmy Hewlett-Packard, a więc dla PPS (Printing and Personal Systems – działu druku i komputerowych systemów osobistych), EG i Enterprise Services (obejmujących oprogramowanie, usługi, wsparcie techniczne, infrastrukturę informatyczną, rozwiązania dla przedsiębiorstw oraz outsourcing usług IT), Audytu Wewnętrznego oraz Działu Skarbu. Jednostka obsługuje zarówno procesy finansowe związane z zamknięciem miesiąca, przygotowaniem prognozy przychodów lub kosztów na kolejne okresy, jak również zajmuje się pełnym kontrolingiem przychodów i kosztów, ścisłą współpracą z biznesem i wspieraniem wszystkich procesów biznesowych.

Na jakich stanowiskach pracuje się w ramach struktury CoE? Jakie możliwości rozwoju oferują Państwo pracownikom? Jak wygląda przykładowa ścieżka kariery?

Center of Excellence HP oferuje szeroki przekrój stanowisk – począwszy od analityka finansowego, a skończywszy na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich. Poszczególne stanowiska wymagają różnego poziomu doświadczenia i umiejętności interpersonalnych, dlatego w naszej organizacji sprawdzają specjaliści z kilkuletnim stażem, jak i absolwenci posiadający pierwsze doświadczenia w ramach praktyk lub staży w finansach. Dla studentów proponujemy również interesującą możliwość stażu. Dla zobrazowania ścieżki kariery w CoE posłużę się przykładem jednego z naszych pracowników. Rozpoczął on swoją karierę od stanowiska specjalisty, czyli analityka finansowego. Do jego obowiązków należała analiza kosztów robocizny i materiałów dla głównych klientów subregionu Wielkiej Brytanii i Irlandii, raportowanie, przygotowanie prognoz finansowych oraz wsparcie managera ds. finansowych w Wielkiej Brytanii. Po upływie roku pracownik otrzymał stanowisko eksperta, czyli starszego analityka finansowego, odpowiedzialnego za zarządzanie kosztami robocizny i materiałów w zakresie usług technologicznych dla subregionu Wielkiej Brytanii i Irlandii, zarządzanie głównymi procesami finansowymi odnośnie prognozowania rachunku wyników, analiz kosztowych, kontroli księgowań i innych zadań związanych z zamknięciem miesiąca, a także zarządzanie zespołem analityków we Wrocławiu wspierających ten subregion. Kolejnym etapem kariery naszego pracownika było objęcie stanowiska managera ds. finansowych, zarządzającego zespołem 27 analityków finansowych w dziale Enterprise Services Business Finance, zajmującym się analizą i wsparciem finansowym kierownictwa jednostek biznesowych. Do jego zadań należy zatrudnianie pracowników, ustalanie i monitorowanie rocznych celów, coaching, pomoc w doborze odpowiednich narzędzi w celu wspierania realizowanych procesów i rozwoju zawodowego zespołu, a także zarządzanie projektami w zakresie automatyzacji, zwiększania efektywności, jak również transferu wiedzy. Ponadto osoba zatrudniona na tym stanowisku współpracuje bezpośrednio z dyrektorami finansowymi regionu, odpowiada za terminowe i dokładne wykonywanie zadań i aktywnie prowadzi doskonalenie procesów i wdrażanie inicjatyw HP. 

Jak opisałaby Pani idealnego kandydata do pracy w ramach CoE HP?

Nie istnieje pojęcie idealnego kandydata do pracy w CoE, ponieważ w ramach naszej organizacji funkcjonuje wiele różnych stanowisk, wymagających odmiennych kwalifikacji. Generalnie osoby ubiegające się o pracę w naszym Centrum powinny posiadać ugruntowaną wiedzę z zakresu finansów (w tym kontrolingu, audytu, podatków, księgowości, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej i kredytowej) oraz powinny mieć bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Istotne są także zdolności komunikacyjne, ponieważ codzienna praca w CoE wymaga stałego kontaktu z klientem wewnętrznym. Oczywiście w przypadku bardziej specjalistycznych stanowisk, np. w dziale skarbu czy audytu wewnętrznego wymagane są bardziej sprofilowane umiejętności. Dodatkowym atutem jest posiadanie certyfikatów ukończenia szkoleń kierunkowych czy studiów podyplomowych np. ACCA, CIMA, CICA.

Jak dbają Państwo o wiedzę swoich pracowników? Czy mogą oni liczyć na udział w kursach lub pomoc przy uzyskaniu cenionych kwalifikacji zawodowych?

Rozwój naszych pracowników jest niezwykle ważny, dlatego oferujemy im bogatą ofertę szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Szkolenia wewnętrzne obejmują szereg kursów – związanych zarówno z wiedzą finansową, jak i z obsługą systemów księgowych. Pracownicy mogą także skorzystać ze szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, takich jak komunikacja czy zarządzanie. Oferujemy naszym pracownikom możliwość ukończenia studiów podyplomowych prowadzonych przez akredytowane instytucje, takie jak Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) czy Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Wielu z nich może także zdecydować się na inne studia podyplomowe, które są częściowo finansowane przez firmę w przypadku pracowników spełniających określone warunki. Wybrane osoby mają także możliwość udziału w Programie Talentów, w ramach którego otrzymują rozbudowany plan rozwojowy oparty na wynikach Centrum Oceny, a także uczestniczą w wielu ciekawych, międzynarodowych projektach.

Czy praca w ramach CoE może łączyć się z karierą międzynarodową? Mam tutaj na myśli możliwość relokacji w ramach HP do innych krajów?

Jak najbardziej. Istnieje możliwość relokacji do innych krajów w ramach struktur firmy. Mamy pracowników, którzy chętnie korzystają z tej możliwości kontynuowania swojej kariery zawodowej np. w Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rumunii czy Hiszpanii. Relokacja jest dla nich ciekawym wyzwaniem w wymiarze zawodowym, jak również ludzkim. Cenimy pracowników, którzy są otwarci i mobilni.

Zatrudniają Państwo kilkaset osób w CoE we Wrocławiu. Czy centrum planuje dalszy dynamiczny rozwój? Jeżeli tak, to dlaczego?  

Firma nieustannie się rozwija – poszerzamy portfolio świadczonych usług i zatrudniamy nowych pracowników. Ponieważ dbamy o to, aby stale podnosić jakość naszych usług i wypracowywać najwyższe standardy realizowanych procesów, wciąż jesteśmy na etapie dynamicznego rozwoju. Działalność wrocławskiego CoE jest wysoko oceniana przez oddziały HP na całym świecie, a nasi pracownicy słyną z wysokich kwalifikacji. Dynamiczny rozwój CoE ma odzwierciedlenie w aktualnie prowadzonych procesach rekrutacji. Obecnie mamy ciekawą ofertę zatrudnienia dla specjalistów na stanowiska analityka finansowego. W kolejnych miesiącach planujemy dalszy intensywny wzrost zatrudnienia.

Jak dodatkowo dbają Państwo o swoich pracowników. Czy praca w CoE pozwala na utrzymanie tzw. work-life balance?

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wydajny pracownik to taki, który z jednej strony posiada wiedzę i znakomite kompetencje, z drugiej zaś odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy i czuje się doceniony. Bardzo ważne jest zapewnienie pracownikom takich warunków, by mogli godzić rozwój kariery zawodowej z życiem prywatnym, zachowując tzw. work-life balance. Globalne Centrum Biznesowe HP oferuje swoim pracownikom rozbudowany pakiet socjalny, obejmujący między innymi prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie i kartę multisport, a także pakiet zniżek pracowniczych. Młodzi rodzice mogą liczyć na wsparcie w ramach programu HaPpy Parenting, który zapewnia m.in. 6 tygodni dodatkowo płatnego urlopu rodzicielskiego czy dofinansowanie dziennej opieki nad potomstwem. Firma jest także otwarta na możliwość pracy z domu czy elastyczny czas pracy. 

Ponadto firma realizuje program Wellness, który wspiera pracowników w rozwijaniu własnych pasji i zainteresowań. Przez cały rok pracownicy mają dostęp do szeregu aktywności, obejmujących trzy obszary: dbanie o formę fizyczną, wspieranie zdrowego stylu życia oraz zdobywanie praktycznych umiejętności z obszaru finansów, pomocnych w zarządzaniu budżetem domowym. Pracownicy mogą korzystać z zajęć sportowych, wyjazdów integracyjnych, kursów i warsztatów dotyczących różnych dziedzin życia (np. warsztaty kulinarne, zajęcia z profilaktyki zdrowotnej czy kursy z pierwszej pomocy), a także cyklicznie organizowanych masaży czy warsztatów finansowych.

Stosują Państwo zasadę open door policy. Co kryje się pod tym pojęciem i jak ta zasada przekłada się na rzeczywistość funkcjonowania CoE HP?

W ramach tzw. polityki otwartych drzwi managerowie zespołów dzielą pomieszczenia ze swoimi podwładnymi i wszyscy zwracają się do siebie po imieniu. Każdy z pracowników może kontaktować się ze swoim przełożonym w dowolnym momencie, by przedyskutować problem czy uzyskać informację zwrotną na temat swojej pracy. Taka otwartość stwarza w firmie atmosferę życzliwości i pozytywnie wpływa na integrację zespołu.

Co wyróżnia CoE HP jako pracodawcę?

HP to uznana marka na rynku, która oferuje swoim pracownikom wiele możliwości rozwoju zawodowego, dostęp do globalnego know-how oraz pracę w międzynarodowym środowisku. O dobrym wizerunku firmy jako pracodawcy świadczą liczne wyróżnienia i nagrody zdobyte m.in. w konkursie Mama w pracy czy Solidny Pracodawca Roku. Najlepszym wyrazem uznania są dla nas jednak opinie naszych pracowników, którzy doceniają dynamiczne, pełne wyzwań środowisko pracy, przyjazną atmosferę w zespole, możliwość uczenia się od najlepszych oraz udziału w globalnych projektach.

Jak wygląda wprowadzenie nowych pracowników na stanowisko, w ramach którego będą wykonywać swoje obowiązki?

Pracownik, który dołącza do naszego zespołu, na początku przechodzi okres tzw. onboardingu (New Employee Orientation), czyli wdrożenia w specyfikę firmy, danego działu oraz stanowiska. W kolejnych miesiącach nowo zatrudniona osoba poznaje dział i zakres swoich obowiązków, koncentrując się na budowaniu kluczowych kompetencji przy wparciu managera odpowiedzialnego za wdrożenie nowego pracownika i przekazanie mu wiedzy i procesów. Później następuje dalsze rozszerzanie obowiązków, udział w dodatkowych projektach oraz programach rozwojowych i szkoleniach.

Jakie wartości ceni Państwa organizacja? 

Jako globalna korporacja mamy świadomość, że naszym największym kapitałem są ludzie, ponieważ to ich doświadczenie, kompetencje i zaangażowanie przekłada się na jakość usług świadczonych przez Centrum. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby każdy pracownik czuł się szanowany i doceniany w naszej organizacji i czuł wsparcie ze strony swoich przełożonych. Służy temu między innymi polityka otwartych drzwi oraz bogata oferta socjalna i pakiety benefitów. Jednym z elementów naszej polityki jest wsparcie różnorodności w zespole, dlatego chętnie zatrudniamy przedstawicieli różnych kultur i narodowości, a także dbamy o wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet. Jedną z naszych naczelnych wartości jest tolerancja, ponieważ chcemy, aby każdy pracownik czuł się po prostu dobrze w naszej organizacji.

Dziękujemy za rozmowę.


Renata Banasik, EMEA Technical Service Finance Manager w Hewlett-Packard. 

Od 17 lat w branży finansowej. Od 2 lat w Globalnym Centrum Biznesowym HP we Wrocławiu, gdzie pracuje na stanowisku EMEA Technical Service Finance Manager. W ramach tej funkcji odpowiada za zarządzanie zespołem, proces zatrudnienia, coaching, opracowywanie ścieżek kariery oraz dobór właściwych narzędzi wsparcia teamu i monitoring rocznych efektów realizacji planów, a także budżetowanie i raportowanie, prowadzenie kompleksowych analiz finansowych, dobór metod osiągania wyników dla regionu EMEA oraz zarządzanie implementacją programów biznesowych i produktowych. 

Od września 2012 roku pełni funkcję HP CoE Wroclaw Deputy Lead, aktywnie uczestnicząc w spotkaniach kierownictwa pionu finansów i procesie podejmowania decyzji strategicznych oraz mierząc kryteria wydajności i powodzenia projektu. Odgrywa znaczącą rolę w programie rozwoju talentów, definiuje aktywności szkoleniowe, zajmuje się coachingiem oraz mentoringiem. 

W latach 2004-2010 pełniła funkcję dyrektora finansowego w Alcon Polska należącej do Nestle/Novartis.

Renata Banasik ukończyła studia na kierunku Finanse i Księgowość na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz obroniła pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie nt. Corporate Income Tax as determinant of foreign direct investment. Comparable analysis of investment from France and Germany to Poland and Czech Republic. Posiada brytyjski certyfikat The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również