Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CGMA – kto to taki? CIMA wprowadza nowy tytuł członkowski

Podczas konferencji w dniu 29 lutego br. w Warszawie CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) oficjalnie zaprezentowała nowy tytuł CGMA.
Kategoria: Wiadomości
02.03.2012

Jest on owocem współpracy dwóch organizacji:  CIMA i AICPA (American Institute of Certified Public Accountants).

Skąd pomysł na to unikalne joint venture? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza opublikowany niedawno raport "Rebooting Business: Valuing the Human Dimension" (Zrestartować biznes: określanie wartości wymiaru ludzkiego) analizujący wyzwania, przed którymi stoją dziś przedsiębiorstwa i ich menedżerowie. Raport opiera się na badaniu przeprowadzonym przez Oxford Economics na zlecenie CIMA i AICPA. Wzięło w nim udział 300 przedstawicieli kadry zarządzającej z całego świata. W badaniu na pierwszy plan wysuwa się właśnie "ludzki wymiar" biznesu: wiedza, relacje i kapitał intelektualny.


 

Zmierzyć niemierzalne


- 68 proc. liderów biznesu uważa, że największą wartość ich organizacji stanowią zasoby pozafinansowe. Jednocześnie trzy czwarte z nich jest zdania, że powinno się zwracać większą uwagę na właściwe szacowanie dóbr niematerialnych, takich jak technologie, know-how, procesy biznesowe i relacje z otoczeniem. 76 proc. respondentów zwraca uwagę, że współczesne systemy raportowania nadmiernie koncentrują się na finansach. Te wyniki wyraziście wytyczają pożądany kierunek rozwoju kompetencji zarządczych - podkreśla Jakub Bejnarowicz, Country Manager CIMA w Polsce.

Jedną z kluczowych umiejętności staje się zatem kwantyfikacja i pomiar pozafinansowych czynników istotnych z punktu widzenia inwestorów i prowadzenia biznesu. Innym krytycznym obszarem jest transparentność. Klienci i współpracownicy przedsiębiorstw wysoko cenią przejrzystość komunikowanych przez nie celów i sposobów działania, a w dobie błyskawicznego przepływu informacji jakiekolwiek błędy w tej dziedzinie mogą słono kosztować każdą firmę. Transparentność dla większości liderów stanowi jednak twardy orzech do zgryzienia. Około 70 proc. z nich uznaje, że trudno znaleźć właściwą równowagę pomiędzy otwartością firmy a ochroną wrażliwych danych handlowych.


 

Między młotem a kowadłem


Równie duże napięcie istnieje pomiędzy zrównoważonym rozwojem a osiąganiem krótkoterminowych celów - wynika z raportu "Rebooting Business: Valuing the Human Dimension".

- Jednym z najtrudniejszych zadań kadry zarządzającej jest budowanie trwałego rozwoju w perspektywie długoterminowej w obliczu nacisków na osiąganie krótkoterminowych celów finansowych - przyznaje Jakub Bejnarowicz. Uczestnicy dyskusji panelowej, która odbyła się w trakcie konferencji CIMA, byli zgodni co do tego, że to właśnie strategia długookresowa jest kluczem do sukcesu organizacji we współczesnym świecie. Dlatego niezwykle istotne staje się wsparcie procesów decyzyjnych poprzez dostarczanie informacji obrazujących biznes jako całość, a nie tylko jego wycinki.

Jeden z uczestników dyskusji, Aleksander Solski (ACMA), Customer Finance Director w Unilever, zwrócił uwagę na dodatkowe wyzwania dla przywództwa wynikające ze zmian w sferze wartości związanych z pracą. Liderzy muszą nie tylko sprostać oczekiwaniom inwestorów i wysoce konkurencyjnemu otoczeniu, ale też zapewnić zaangażowanie pracowników, a to ostatnie staje się coraz trudniejsze.
Wspólne przedsięwzięcie CIMA i AICPA wychodzi naprzeciw wszystkim tym przemianom.

- Niezaspokojona potrzeba w zakresie oceny informacji niefinansowych w organizacjach powoduje coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów ds. rachunkowości zarządczej. To właśnie oni dysponują kompletnym zestawem umiejętności, które pozwalają im zrozumieć różne aspekty biznesu, mogą zapewnić stabilną pozycję organizacji w trudnych czasach i  rozwój w dłuższej perspektywie - przekonuje Jakub  Bejnarowicz.


 

Podwójna synergia


CGMA ma być narzędziem, które nada prawdziwie globalny charakter kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości zarządczej i wzmocni jej rozpoznawalność także w Stanach Zjednoczonych. Tworzy ono jednolity standard oparty na synergii wiedzy finansowej i zarządzania, a także miękkich kompetencji takich jak zdolności przywódcze, praca zespołowa, zarządzanie ludźmi i projektami.

Efekt synergii dotyczy jednak nie tylko finansowych i niefinansowych umiejętności ekspertów legitymujących się tytułem CGMA. Wartością dodaną nowego tytułu członkowskiego jest połączenie zasobów wiedzy dwóch prestiżowych instytutów rachunkowości: CIMA i AICPA. W zamyśle przedstawicieli obu organizacji CGMA ma doprowadzić do rozwoju badań, wymiany doświadczeń oraz udoskonalania metod i standardów rachunkowości zarządczej, z korzyścią dla biznesu, jak i samych profesjonalistów.

Warto zauważyć, że członkowie CIMA automatycznie zyskują prawo do posługiwania się nowym tytułem, tymczasem członkowie AICPA muszą w tym celu wykazać się szerokim doświadczeniem biznesowym. - Tytuł CGMA jest przyznawany najbardziej utalentowanym i zaangażowanym profesjonalistom, którzy - dzięki dyscyplinie i umiejętnościom - potrafią przyczynić się do osiągnięcia trwałego sukcesu w biznesie - dodaje Jakub Bejnarowicz.

Zobacz również