Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wdrożenie systemów ERP w obszarze podatkowym. Efektywna współpraca biznesu z IT

Inwestycja organizacji w systemy ERP to duże wyzwanie dla zespołów. Pozwala jednak na pozyskiwanie i przetwarzanie coraz większej ilości informacji oraz sprawia, że współpraca biznesu i IT jest znacznie bardziej efektywna. Jak wygląda implementacja systemu ERP w przypadku procesów finansowo-podatkowych?
Kategoria: Wiadomości
25.03.2024
Midjourney

W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost inwestycji firm w projekty wdrożeniowe systemów informatycznych, zwłaszcza systemów ERP. Takie działanie jest motywowane potrzebą zarządzania coraz większą liczbą danych oraz chęcią zastąpienia starszych rozwiązań nowoczesnymi technologiami. 

Co to jest ERP? 

ERP, z ang. enterprise resource planning, to system informatyczny, który służy do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Pomaga w efektywnym prowadzeniu organizacji, wspierając automatyzację i procesy w obszarze finansowym, HR, produkcji, łańcuchu dostaw i w wielu innych.  

System ERP bywa nazywany centralnym system nerwowym przedsiębiorstwa, bo odpowiada za inteligentną integrację różnych części firmy, które są niezbędne do sprawnego prowadzenia codziennych operacji biznesowych. Dane znajdujące się w systemie ERP zapewniają źródło informacji w całej organizacji.  

Korzyści z systemu ERP w podatkach 

W obszarze procesów finansowo-podatkowych wdrożenie nowych rozwiązań stwarza szereg możliwości, w tym włączenie procesów obsługiwanych poza ERP. Są nimi usprawnienie raportowania, dostosowanie się do zmian w przepisach prawnych, zwiększenie efektywności pracy zespołów podatkowo-księgowych oraz pozyskanie lepszej jakości danych do podejmowania decyzji biznesowych. Wszystkie przewidywane korzyści podsumowuje poniższe pięć punktów. 

  1. Włączanie do nowej architektury systemów i procesów dotychczas obsługiwanych poza ERP
  2. Usprawnienia raportowania
  3. Uwzględnianie nadchodzących zmian w prawie 
  4. Zwiększanie efektywności prac zespołów podatkowo-księgowych 
  5. Pozyskanie dużo lepszej jakości danych do podejmowania decyzji biznesowych 

Wyzwania procesu implementacji 

Wdrożenie systemu ERP w obszarze podatkowo-księgowym wymaga dużej świadomości powiązań między różnymi wymogami w tej branży, a więc konieczne staje się zaangażowanie do tego procesu zespołów z wszechstronnym doświadczeniem. 

Wyzwania związane z odpowiednim zaadresowaniem i zakomunikowaniem wymagań podatkowych dotyczą: wyboru w systemie ERP warstwy, w oparciu o którą pozyskiwane są dane do raportowania, przygotowania ustawień, logiki na poziomie różnych obiektów w systemie, wzajemnych powiązań tych samych albo pochodnych danych w obrębie różnych raportów podatkowych — mówi Magdalena Brzuszczyńska, Director, PwC

Priorytetową kwestią podczas implementacji systemu ERP jest więc właściwe zrozumienie wymagań prawnych i biznesowych przez zespół IT oraz ich odpowiednie przekształcenie na możliwe konfiguracje systemu. W tym kontekście uwzględnienie wymogów technicznych ustawodawcy ma istotne znaczenie wobec coraz bardziej skomplikowanych przepisów i szybkiej digitalizacji. 

Jak zauważają eksperci z PwC, odpowiednie dostosowanie warstwy systemu ERP, z której pozyskiwane są dane do raportowania, oraz konfiguracja różnych obiektów w systemie to klucz w procesie wdrażania ERP w obszarze podatkowym. W odwrotnym wypadku może dojść do zwiększenia się kosztów utrzymania oraz do utrudnienia interpretacji danych. 

Reasumując, pełne zrozumienie wymagań biznesowych, możliwości konfiguracyjnych systemu ERP oraz jego wszelkich istonych, technicznych aspektów pozwala na skuteczną komunikację i współpracę pomiędzy zespołami, co decyduje o sukcesie wdrożeniowym w obszarze podatkowym. 

Źródło: informacja prasowa PwC

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również