Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Przemysł 4.0 w perspektywie kandydata

Przemysł 4.0 to synonim czwartej rewolucji przemysłowej, która skupia się na cyfrowej transformacji rynku pracy. Oznacza wiele zmian społeczno-gospodarczych, w tym rewolucję sposobów pracy ludzi w różnych branżach. Którzy kandydaci mają szansę na rozwój zawodowy?
Kategoria: Wiadomości
15.03.2024
Midjourney

Przemysł 4.0 stanowi epokową zmianę w sposobie prowadzenia produkcji oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Wprowadza nie tylko zmiany technologiczne, ale również rewolucjonizuje sposoby pracy ludzi w przemyśle. Przede wszystkim wprowadza nowe standardy w różnych procesach w organizacjach przy pomocy cybernetycznych systemów (CPS), umożliwiając tworzenie sieci internetowych obejmujących wszystkich uczestników procesu tworzenia wartości.  

Rewolucja przemysłowa 

Historia rewolucji przemysłowych związana jest z przełomowymi wynalazkami, które zmieniały sposób produkcji i organizacji pracy. Pierwsza rewolucja przemysłowa to era maszyny parowej, druga to linie produkcyjne, a trzecia to era komputerów. Obecnie znajdujemy się w czwartej rewolucji przemysłowej, gdzie technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę zarówno w naszej pracy, jak i codziennym życiu.  

Technologiczne innowacje 

Przemysł 4.0 obejmuje szeroki zakres innowacyjnych rozwiązań, takich jak automatyzacje, przetwarzanie ogromnych zbiorów danych w chmurze, internet rzeczy (IoT) czy najgłośniejsza dziś sztuczna inteligencja. Te technologie dążą do usprawnienia procesów związanych z tworzeniem produktów i świadczeniem usług. Te zmiany dążą do obniżenia kosztów, racjonalnego zarządzania zasobami oraz wykorzystania potencjału ludzkiego do bardziej kreatywnych zadań. 

Efektywność procesów 

Czwarta rewolucja przemysłowa przynosi istotne korzyści dla efektywności procesów produkcyjnych. Inteligentne fabryki wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie i robotykę osiągają większą wydajność, lepszą jakość produktów oraz zmniejszoną liczbę błędów produkcyjnych. 

Wartości i rozwój przemysłu 4.0 

Znaczenie sektora przemysłu 4.0 wzrasta dynamicznie. Według prognoz agencji badawczej Fortune Business Insights, wartość, którą ma przynieść czwarta rewolucja przemysłowa, może sięgnąć ponad 337 miliardów dolarów w 2028 roku.  

Konsekwencją szybkiego rozwoju przemysłu, w zgodzie z założeniami jego wersji 4.0, jest duże zapotrzebowanie na specjalistów IT, zwłaszcza inżynierów oprogramowania.  

To oni mają w znacznej mierze odpowiadać za opracowanie i wdrożenie zaawansowanych rozwiązań technologicznych w firmach. Te organizacje, które nie zainwestują w przemysł 4.0, mogą zostać w tyle, tracąc konkurencyjność na rynku globalnym. 

Perspektywa pracownika – znaczenie kompetencji programistycznych 

Jednym z głównych wyzwań związanych z przemysłem 4.0 jest integracja różnych systemów informatycznych w firmach oraz w ich łańcuchu dostaw. Konieczne jest więc zapewnienie płynności przepływu informacji między partnerami biznesowymi, co wymaga wspólnych standardów i działających narzędzi. Niezbędne jest zbudowanie infrastruktury pozwalającej na automatyzację oraz digitalizację procesów i produktów w firmie.  

Przemysł 4.0 dąży również do informatycznego wsparcia procesów decyzyjnych w firmie. Wiele realizowanych projektów wymaga więc specjalnych rozwiązań software'owych. Czwarta rewolucja przemysłowa oznacza konieczność działań podejmowanych na rzecz cyberbezpieczeństwa. Dlatego też rola programistów w przemyśle 4.0 jest nieoceniona. Potrzeba doświadczonych inżynierów oprogramowania, testerów oraz specjalistów od dokumentacji technicznej stale rośnie.  

Największa wartość jest przypisywana przede wszystkim kompetencjom programistycznym oraz zdolnościom koncepcyjnego myślenia. Doceniane jest też doświadczenie w tworzeniu aplikacji na użytek przemysłowy, jednak nie jest to warunek konieczny. 

Dla kandydatów posiadających umiejętności programistyczne przemysł 4.0 otwiera szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

Praca nad projektami związanymi z automatyzacją i robotyzacją zapewnia unikalne doświadczenie, które jednocześnie jest coraz bardziej cenione na rynku pracy. Rozwój w tym kierunku to z pewnością inwestycja w bezpieczną przyszłość swojej kariery zawodowej. 

Autor: Wiktoria Jackowska
Redaktorka Grupa MBE

Magistrantka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Czynna uczestniczka konferencji naukowych. Pasjonatka kultury, lingwistka. 

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Członkini Stowarzyszenia Bliżej ADHD działającego z misją edukacji o neuroróżnorodności. 

Zobacz również