Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Doradca do zadań specjalnych

Szybko zwiększająca się liczba zamożnych klientów to wyzwanie dla banków. Coraz częściej poszukują one wysoko wykwalifikowanych doradców, którzy zapewnią klientom obsługę "szytą na miarę".
Kategoria: Wiadomości
27.01.2014
Z usług bankowości prywatnej możemy w Polsce skorzystać w jedenastu bankach. Jednak zarówno ta liczba, jak i zakres usług, które banki oferują najzamożniejszym klientom, będą się zwiększać. To odpowiedź na zapotrzebowanie rynku – społeczeństwo bogaci się i coraz bardziej świadomie zarządza zgromadzonym majątkiem. Na rynku pracy ten trend odzwierciedla się w zwiększonym zapotrzebowaniu na profesjonalnych doradców private bankingu. Nadal mówimy jednak o stanowisku silnie elitarnym – centra bankowości prywatnej poszczególnych instytucji liczą zwykle kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt osób i skoncentrowane są przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich. To dwie "naturalne" bariery wejścia dla potencjalnych kandydatów, którzy muszą wykazać się cierpliwością w oczekiwaniu na adekwatny wakat, a także, gdy ten się pojawi – liczyć się z koniecznością relokacji.Bankier – orkiestra 


Private bankierzy, z którymi rozmawiamy, przyznają, że przy przejściu z segmentu klientów detalicznych do zamożnych niebagatelne znaczenie przy wypracowywaniu przyszłego sukcesu ma podejście do ludzi. Zarządzający majątkami muszą efektywnie budować relację z klientami, gdyż – co niekoniecznie ma miejsce w sprzedaży detalicznej – współpraca ta powinna być rozwijana w perspektywie długoterminowej, w oparciu o wzajemne zaufanie. W tym punkcie bliżej Private Bankerowi do korporacyjnego Relationship Managera, niż do doradcy detalicznego. Jeżeli więc doradca detaliczny pragnie kontynuować karierę w bankowości prywatnej, może przeanalizować swoje dotychczasowe relacje z klientami – czy były to raczej jednorazowe kontakty, czy dłuższa współpraca? Z czego to wynikało? Powinien zdecydowanie położyć nacisk na rozwój umiejętności interpersonalnych. Należy liczyć się z tym, że praca z osobami zamożnymi będzie wymagała nie tylko świetnej komunikacji, ale też doszlifowanych szczegółów, jak zdolności prezentacyjne, bogate słownictwo (również w języku angielskim), odpowiednia prezencja. Jednak wysokie wymagania idą w parze z okazją do szybkiego rozwoju. 


Opiekun, a nie sprzedawca


Dla doradcy, który z kilkuletnim doświadczeniem w bankowości detalicznej trafia do segmentu klienta zamożnego (a jest to najczęstsza i najlepsza ścieżka kariery), ważna jest zmiana myślenia o sobie: przestajemy być sprzedawcą gotowych produktów, zaczynamy aktywnie doradzać, tworzyć produkty spoza katalogu, specjalnie dla konkretnego klienta. Private banking będzie dobrym miejscem dla osób lubiących burzyć status quo, z inicjatywą i pomysłami. Bez wątpienia nie jest to praca dla osób, które wolą czuć się bezpiecznie i sprzedawać produkty przygotowane uprzednio przez bank. Oczywiście koncepcje produktów "na miarę" muszą wynikać z rzetelnej analizy i znajomości sytuacji klienta, dlatego nieodzowna jest perfekcyjna wiedza produktowa. Private banker musi dążyć do bycia ekspertem – tak w zakresie produktów kredytowych, jak i w zakresie produktów inwestycyjnych.Na co położyć nacisk?


Osoby myślące o karierze w bankowości prywatnej muszą zatem nastawić się na wyzwanie. Wymagania pracodawców mają jednak swoje odzwierciedlenie zarówno w zarobkach (w zależności od lokalizacji sama pensja podstawowa może sięgać do kilkunastu tysięcy złotych, do czego należy dodać premie uzależnione od wyników), jak i w prestiżu stanowiska i pozycji eksperckiej. Ponieważ w najbliższych latach doradcy private banking będą poszukiwani coraz częściej, potencjalni kandydaci powinni już teraz:
  • Zdobywać wiedzę produktową – również w zakresie produktów inwestycyjnych;
  • Rozwijać znajomość języka angielskiego;
  • Ćwiczyć umiejętności miękkie (zdolności prezentacyjne, negocjacyjne, umiejętność klarownego przekazywania treści);
  • Przyswoić zasady profesjonalnej prezencji i dress-code’u;
  • Opcjonalnie zdobyć certyfikacje typu CFA, EFA, EFG, CFC.


Marta Stańczyk
, konsultantka Antal Banking & Insurance, z branżą finansową związana od 3 lat. W Antal Banking & Insurance zajmuje się realizacją projektów rekrutacyjnych na stanowiska w obszarze private banking, domów maklerskich i TFI.

Zobacz również