Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Dywersyfikacja eksportu i pośrednictwo z Azją szansą dla polskiej gospodarki

Obecna sytuacja na Ukrainie nie wpłynie znacząco na tempo wzrostu gospodarczego naszego kraju. Polska znajduje się obecnie w szczycie cyklu koniunkturalnego, który potrwa do końca przyszłego roku.
Kategoria: Wiadomości
03.06.2014

Obecna sytuacja na Ukrainie nie wpłynie znacząco na tempo wzrostu gospodarczego naszego kraju. Polska znajduje się obecnie w szczycie cyklu koniunkturalnego, który potrwa do końca przyszłego roku. Jednak w celu uniknięcia pułapki uzależnienia się od rynku Unii Europejskiej, powinna wytyczać nowe kierunki ekspansji z wyróżnieniem na rynek afrykański i azjatycki, dzięki czemu w dłuższej perspektywie czasu może stać się głównym centrum handlowym pomiędzy Europą a Azją. Oto główne przekazy VI Kongresu Dyrektorów Finansowych.

 

27 maja w warszawskim hotelu Sheraton odbył się VI Kongres Dyrektorów Finansowych. Spotkanie zwieńczyło tegoroczną edycję ogólnopolskich spotkań kadry menadżerskiej, zarządzającej finansami przedsiębiorstw, które poza Warszawą odbyły się również w Rzeszowie, Katowicach, Sopocie oraz Poznaniu. Podczas uroczystej gali, zostali ogłoszeni laureaci IX edycji nagród Dyrektor Finansowy Roku – konkursu promującego i wyróżniającego osoby zarządzające finansami przedsiębiorstw, które cechują się profesjonalizmem, etyką, skutecznością w działaniu oraz stają się biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy. Tym razem Kapituła Konkursu doceniła Grzegorza Dzika – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów z firmy Neuca oraz Bogusława Galusika – Członka Zarządu i Dyrektora ds. Finansowych z firmy Polfurnitur.

 

Polska gospodarka w szczycie cyklu koniunkturalnego

 

Tegoroczny Kongres rozpoczął się od wystąpienia profesora Jerzego Hausnera, Członka Rady Polityki Pieniężnej i byłego Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, który przedstawił perspektywy rozwoju polskiej gospodarki na najbliższe lata.

 

- Cykl szczytu koniunkturalnego nastąpi w Polsce pod koniec tego roku, dlatego również kolejny rok powinien przynieść wzrosty. Obecna sytuacja geopolityczna na Ukrainie nie wyhamuje ożywienia gospodarczego w naszym kraju. Możliwy scenariusz zakłada spadek tempa wzrostu od 0,1 do 0,2 proc. PKB – mówił prof. Jerzy Hausner.

Profesor jest przekonany, że trwające obecnie ożywienie gospodarcze oparte jest na zdrowych fundamentach gospodarki, dlatego może być trwalsze niż wynika to z założonego cyklu koniunkturalnego, o ile Polska będzie prowadzić mądrą politykę strukturalną. Dodał, że musimy znaleźć własne rozwiązania systemowe, adekwatne dla naszej sytuacji, dzięki czemu unikniemy pułapki średniego dochodu, polegającej na ulokowaniu naszej gospodarki pomiędzy znacznie bardziej konkurencyjnymi, stawiającymi na jakość i innowacje a gospodarkami konkurującymi wyłącznie niskimi kosztami.

W opinii Członka Rady Polityki Pieniężnej obecna sytuacja stwarza możliwości przejścia do bardziej zdywersyfikowanego eksportu. Nie powinniśmy zadowalać się faktem bycia solidną gospodarką drugoligową.

 

Polska kluczowym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej

O wzroście gospodarczym Polski, zasilanym popytem zewnętrznym, mówił również Steve Box, Dyrektor Pionu Finansowania Handlu i Faktoringu na Europę, HSBC Bank Plc.

 

- Chiny i inne kraje z rynków wschodzących, np. Turcja, systematycznie zwiększają swój udział w eksporcie do Polski. Rośnie również eksport polskich produktów do Chin, co przy rosnących nakładach inwestycyjnych, między innymi w segmencie wytwórczym, czyni Wasz kraj kluczowym graczem w Europie Środkowo-Wschodniej wskazywał Steve Box. Zaznaczył jednocześnie, iż Polska nie powinna zmarnować potencjału wynikającego z atrakcyjnego położenia geograficznego oraz dynamicznego rozwoju globalnego handlu.

Steve Box odniósł się także do wyzwań stojących w obecnej sytuacji gospodarczej przed nowoczesnymi dyrektorami finansowymi. Kluczowym czynnikiem powinno być radzenie sobie ze zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi, umiejętność podejmowania ryzyka i dostrzegania nowych obszarów wzrostu.

W pierwszym panelu dyskusyjnym, zatytułowanym „Do odważnych świat należy. Ekspansja w czasie wzrostu”, prelegenci byli zgodni co do tego, że obecna sytuacja stwarza Polsce dużą przestrzeń do eksportu oraz ekspansji zagranicznej. Jak twierdził Paweł Robak, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Medort Ekspansja zagraniczna pozwala na pójście ścieżkami wzrostu innych krajów, uwolnienia się od barier wynikających z obecności na krajowym rynku. Powinniśmy odważnie wykorzystywać naszą wiedzę i korzystać z pomocy i kompetencji placówek dyplomatycznych.

 

Konflikt na Ukrainie bez większego wpływu na polską gospodarkę

 

Szersze spojrzenie na gospodarkę – zarówno w Polsce, jak i Niemczech oraz Rosji przedstawił dr Manfred Stamer, ekonomista Emerging Europe, Euler Hermes. Podobnie do swoich poprzedników widzi ogromną szansą w przypisaniu Polsce roli pośrednika pomiędzy rynkiem azjatyckim a europejskim.

- W ciągu ostatnich 8 lat dywersyfikacja polskiego eksportu nie uległa znaczącej zmianie. Niemcy wciąż stanowią największy rynek eksportowy dla Polski, natomiast aż ¾ polskiego eksportu trafia do krajów Unii Europejskiej – powiedział dr Stamer. W ocenie eksperta Euler Hermes Polska ma szanse stać się centrum handlowym pomiędzy Unią Europejską a Azją. Zaznaczył jednak, że jest to proces długofalowy, wymagający znaczącego wsparcia politycznego. Zgodził się z opinią prof. Hausnera, że obecna sytuacja na Ukrainie nie wpłynie znacząco na wzrost gospodarczy Polski.

- Scenariusz podstawowy, który uważamy za najbardziej prawdopodobny zakłada spadek tempa wzrostu gospodarczego w kraju o 0,1 proc., natomiast w przypadku dalszej eskalacji kryzysu spadek może sięgnąć 0,9 proc., zarówno w Polsce, jak i w całej Strefie Euro – dodał dr Manfred Stamer z Euler Hermes.

 

Polska musi spoglądać dalej, na Afrykę i Azję

Wątek wpływu Rosji na obecną sytuację gospodarczą w Europie kontynuowany był podczas panelu „Europa bez Rosji, Rosja bez Europy…. Czy Europa Środkowa ma realną szansę na inne rynki zbytu?”.

Tomasz Wróblewski, Partner Zarządzający Grand Thornton, uważa, że konflikt na Ukrainie nie będzie miał wpływu na polską gospodarkę w skali makro, będzie jednak odczuwalny w wybranych sektorach gospodarki krajowej. Radzi się tym jednak nie przejmować i wskazuje na najbardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym kierunki ekspansji. Warto przyjrzeć się bliżej Azji oraz Afryce, która posiada aż 52 miasta, których populacja przekracza ponad 1 mln mieszkańców – wskazywał w trakcie dyskusji.

W podobnym tonie wypowiadał się dr Manfred Stamer, który dostrzega perspektywiczność rynku afrykańskiego. Zaznaczył jednak, że to Azja jest bogatszym i bardziej atrakcyjnym regionem.

- Tylko w ten sposób Polska uniknie pułapki uzależnienia od krajów Unii Europejskiej. Polska musi budować firmy i marki, które będą dostarczać produkty do różnych regionów świata – stwierdził ekonomista Euler Hermes.

 

Wyzwania nowoczesnego CFO i poprawa klimatu na rynku pracy

Lisa Peake, Head of Global Employer Relationships, ACCA, która w prezentacji zatytułowanej „Współczesny CFO: zmiany i wyzwania” omówiła rolę, jaką musi pełnić dyrektor finansowy w czasach wysokiej niestabilności, wzrostu konkurencyjności, presji kosztowej oraz zmian demograficznych.

 

- W gospodarce, gdzie pojawia się wiele szans liczy się przede wszystkim równowaga między kontrolą, a wspieraniem strategii przedsiębiorstwa. Dyrektor finansowy z jednej strony musi być niezależny, z drugiej zaś powinien respektować wszystkie wyżej wymienione czynniki. Kluczowa wydaje się również kontrola nad przepływem informacji oraz większa rola w wytyczaniu strategii biznesowej firmy.

 

Natomiast Karolina Radziszewska, Dyrektor Personalny Randstad Polska zaprezentowała dane dotyczące rynku pracy dyrektorów finansowych. Jak wynika z prezentowanych przez Randstad Polska badań liczba pracodawców, którzy planują wzrost zatrudnienia swoich pracowników wzrosła w ostatnim czasie z 19 do 25 proc. Dwa razy więcej pracodawców myśli o zwiększeniu wynagrodzenia pracowników w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 roku. Polacy są również optymistami, jeżeli chodzi o swoją przyszłość zawodową – prawie 75 proc. osób liczy na to, że znajdzie możliwość nowej lepszej pracy, podczas gdy w Unii Europejskiej odsetek ten wynosi jedynie 69 proc.

 

Quo Vadis CFO?

Uczestnicy ostatniego panelu dyskusyjnego próbowali zdefiniować CFO w obecnej sytuacji rynkowej.

- CFO w czasie ekspansji powinien być recenzentem wzrostu i pilnować, aby firma nie „biegła” za szybko, gdyż łatwo wówczas przeinwestować. CFO musi wspierać wzrost, mocno współpracować z zespołem, wspólnie analizować wyniki i podążać za trendami – stwierdziła Ewa Wiejas – Lipiecka, Chef Financial Officer w Stroer Polska:

Paneliści do długiej listy cech dodali umiejętność odnalezienia się w szerszym środowisku niż tylko księgowość oraz zdolność kontrolowania całości procesów w firmie.

John Rendall, Chief Executive Officer, HSBC Bank Polska, podsumowując VI Kongres Dyrektorów Finansowych przypomniał wszystkim, że Polska ma olbrzymi potencjał do wzrostu i polscy przedsiębiorcy mają przed sobą olbrzymią szansę.

Gospodarzami VI Kongresu Dyrektorów Finansowych byli: Magdalena Hernandez, Head of ACCA Emerging Europe, Rafał Hiszpański, Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes oraz Jacek Pochłopień, zastępca Redaktora Naczelnego Forbes, który pełnił również rolę moderatora paneli dyskusyjnych, odbywających się w trakcie Kongresu.

Kongres oraz Konkurs zostały zorganizowane z inicjatywy: Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Euler Hermes oraz magazyn Forbes.


Partnerem strategicznym tegorocznej edycji był HSBC Bank Polska.


Partnerami wspierającymi zostali: Alma Consulting Group Polska, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Biuro Informacji Kredytowej, Grant Thornton, OpusCapita, PCTA (Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych), Randstad oraz Union Investment TFI.


Patronat medialny objęli: Biznes.pl, biznes2biznes.com, Gazeta MSP, KarierawFinansach.pl, Newseria, Newsweek, Nowy Przemysł oraz wnp.pl.

Szczegółowe informacje o Kongresie i Konkursie są dostępne na stronie: www.dyrektorfinansowyroku.pl.


Źródło: Dyrektor Finansowy Roku

Zobacz również