Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Konkurs BANRISK – Liga Akademicka 2014/2015 – studenci rozpoczęli rywalizację!

20 listopada 2014 r. w Szczecinie, 25 listopada 2014 r. w Katowicach oraz 27 listopada 2014 r. w Warszawie odbyły się sesje inaugurujące Konkurs BANRISK – Liga Akademicka 2014/2015.
Kategoria: Wiadomości
02.12.2014

- Konkurs BANRISK to bardzo dobra inwestycja - przede wszystkim inwestycja w siebie.– tymi słowami zwrócił się do uczestników Konkursu BANRISK – Liga Akademicka 2014/2015 Zbigniew Augustynowiczza-ca Dyrektora w Departamencie Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego w trakcie sesji szkoleniowej w Warszawie.

Jest to już trzecia dedykowana studentom edycja, prowadzona równolegle w trzech regionach:

  • Liga Akademicka Zachód – Szczecin          
  • Liga Akademicka Centrum – Warszawa         
  • Liga Akademicka Południe – Katowice

Organizatorem przedsięwzięcia i jedynym licencjonowanym użytkownikiem gry w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a partnerami Centrum Informacji Gospodarczej oraz Biuro Informacji Kredytowej SA, które proponuje uczestnikom BANRISK – Liga Akademicka możliwość udziału w dodatkowym zadaniu.

BANRISK to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – the Stanford Game. W trakcie gry uczestnicy, pod opieką doświadczonych Mentorów WIB, Andrzeja Jakubaszka i Michała Bellwona, jako zarządy wirtualnych banków będą zmagać się z trudną finansową materią, tak aby na koniec ich banki osiągnęły jak najwyższe ceny akcji. Uczestnicy będą podejmowali 8 strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Miarą sukcesu w grze będzie wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie BANRISK.

W tegorocznej grze uczestniczą 33 zespoły. Każdy z nich złożony jest z 5 osób, zatem w Konkursie bierze udział łącznie 165 studentów z 23 uczelni w całym kraju. 11 z nich dołączyło do projektu po raz pierwszy.

Uczelniami, które mają swoje reprezentacje w Konkursie, są:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II w Lublinie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Świętokrzyska,  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Zielonogórski.    


Zakończenie Konkursu w poszczególnych ligach zaplanowane jest na kwiecień 2015 r.

Podczas uroczystych sesji odbywających się w Szczecinie, Katowicach i Warszawie zaproszeni goście podkreślali, że udział w BANRISKu daje unikatową możliwość połączenia wiedzy teoretycznej zdobywanej na uczelni z praktyką bankową, a także uczenia się na błędach swoich i innych zespołów. Wiesław Thor – Członek Rady Nadzorczej mBank podczas swojego wystąpienia podkreślał, że: - Gra BANRISK to przede wszystkim proces uczenia się i poznawania czym jest bank. Jako uczestnicy Konkursu będziecie mieli okazję zorientowania się, które obszary bankowe interesują Was bardziej, a które mniej. Wiedza, którą  zdobędziecie na pewno przyda się Wam w przyszłości.

Do aktywności w Konkursie zachęcali też m.in. uczestniczący w sesji w Warszawie: Zbigniew Augustynowicz – za-ca Dyrektora, Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP, Waldemar Zbytek – Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Profesor SGH dr hab. Waldemar Rogowski – Ekspert w Departamencie Buisness Intelligence Biura Informacji Kredytowej.

Patronami medialnymi są: Miesięcznik Finansowy BANK, portal aleBank.pl, portal Bankier.pl, serwis PRNEWS.pl, portal Kariera w Finansach, portal dlastudenta.pl, portal studentnews.pl, portal pokonac-rynek.pl, portal bs.net.pl

Zobacz również