Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Księgowość w alternatywach – możliwości dziś i jutro

O środowisku pracy i kompetencjach księgowego alternatywnych funduszy inwestycyjnych oraz pojawiających się nowych wyzwaniach w tym obszarze rozmawiamy z Martą Kraszewską, dyrektorem działu Alternative Investment Funds w Brown Brothers Harriman (Polska) w Krakowie.
Artykuł sponsorowany
Kategoria: Wiadomości
28.11.2019
Fot. Unsplash

Redakcja: Ostatnio dużo się mówi o alternatywnych funduszach inwestyjnych. Z czego wynika ich popularność?

Marta Kraszewska: Rzeczywiście, widoczny jest wzrost zainteresowania wśród inwestorów. Wynikać to może z tego, że fundusze alternatywne mają interesującą strukturę i sposób działania, odmienny od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Cechują się niższą zmiennością, elastycznością rozwiązań proponowanych inwestorom i wciąż solidną stopą zwrotu. Fundusze te inwestują bowiem we wszelkie aktywa inne niż tradycyjne fundusze inwestycyjne, lokujące kapitał w akcje czy obligacje. Mam tu na myśli szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych, jak inwestycje w nieruchomości (real estate funds), prywatne przedsiębiorstwa (private equity) czy pożyczki (debt funds). Chociaż nadal zauważalne jest zainteresowanie wśród inwestorów funduszami inwestującymi w nieruchomości, to debt funds czy private equity stają się coraz bardziej popularną formą lokowania środków finansowych. W związku z tym, w Brown Brothers Harriman posiadamy dedykowany dział Alternative Investment Funds, który zajmuje się kompleksową obsługą administracyjną funduszy alternatywnych. W 2012 roku zostało otwarte biuro w Krakowie, w którym mieści się dział księgowości i sprawozdawczości finansowej dla tego typu funduszy.

Rozwój nowych technologii ma duży wpływ na oferowane usługi, jak również wymaga ciągłego rozwijania wiedzy pracowników w tym zakresie. Czy rozwój technologii wpływa również na pracę księgowego w dziale księgowości funduszy inwestycyjnych?

Rozwój technologii jest nieodłączną częścią rozwoju naszego departamentu. Kilka lat temu zastąpiliśmy poprzedni system księgowy nowym, umożliwiającym prowadzenie księgowości dla wszystkich rodzajów funduszy alternatywnych. Oznacza to, że klient posiadający fundusze inwestycyjne lokujące kapitał w nieruchomości, prywatne przedsiębiorstwa czy pożyczki, ma zapewnioną obsługę w jednym systemie księgowym. Takie podejście zapewnia standaryzację procesu i raportów dostarczanych do klienta. W przypadku klientów posiadających zróżnicowane portfolio mamy możliwość budowania różnorodnej wiedzy merytorycznej przez członków zespołu.

Stabilny i wydajny system księgowy, zapewniający zestandaryzowane dane finansowe to jeden z istotnych aspektów rozwoju technologicznego. Innym, równie ważnym elementem jest możliwość elastycznego podejścia do procesu raportowania danych dla potrzeb klienta. Z jednej strony musimy zapewnić raportowanie zgodne ze standardami rachunkowości, z drugiej –chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów i zaproponować dogodny dla nich sposób raportowania na potrzeby wewnętrzne, umożliwiający szybką analizę danych finansowych. Nie tylko obsługa księgowa, lecz także raportowanie wspierające podejmowanie decyzji biznesowych to kierunek do którego zdążamy i takie podejście chcielibyśmy oferować naszym klientom.

Jak wygląda codzienna praca w dziale Alternatives w Brown Brothers Harriman?

Myślę, że praca w dziale jest interesująca, z zakresem obowiązków przypominającym biuro księgowe obsługujące zewnętrznych klientów, z tym że operujemy w środowisku międzynarodowym. Każda osoba pracująca w dziale Alternatives w Brown Brothers Harriman ma możliwość poznania w całości procesu księgowości, kontroli finansowej, konsolidacji i sprawozdawczości finansowej opartej o różne standardy rachunkowości (np. IFRS czy US GAAP). Członek naszego zespołu poznaje proces od początku, tj. od zaksięgowania transakcji w systemie księgowym, przygotowania zestawień finansowych, przeprowadzenia konsolidacji, skończywszy na opracowaniu rocznych sprawozdań finansowych. Każdy pracownik w trakcie swojego rozwoju zawodowego ma szansę zapoznać się ze wszystkimi aspektami merytorycznymi zadań o których wspomniałam, a nie tylko z wybranymi procesami księgowymi. Dodatkowo konieczność wykonania analizy uzyskanych wyników i odchyleń danych finansowych oraz przygotowania różnorodnych analiz finansowych dla klienta powoduje, że praca jest ciekawa i rozwojowa. Jesteśmy z tego szczególnie dumni i wierzymy, że możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy wyróżnia nasz dział na tle innych firm.

Równie ważnym aspektem naszej pracy jest współpraca nie tylko z innym biurami Brown Brothers Harriman na świecie, lecz także z przedstawicielami klientów. Częste kontakty z dyrektorami finansowymi, dyrektorami funduszy, audytorami czy doradcami podatkowymi rozwijają umiejętności komunikacyjne. Szczególnym doświadczeniem jest budowanie relacji z nowym klientem, analiza i proponowanie schematów księgowych, księgowanie pierwszych operacji w systemie i wreszcie przygotowanie raportowania. To wszystko daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności merytorycznych, jak również komunikacyjnych.

Wierzę, że praca u nas jest świetną propozycją dla osób chcących rozwijać się w obszarze księgowości, konsolidacji, kontroli i sprawozdawczości finansowej oraz szukających oferty na rynku obejmującej całościowo proces księgowy, a nie wybrane zadania z codziennej pracy księgowego.

Jakie umiejętności i kompetencje są istotne w pracy w dziale Alternatives?

Firma stawia przede wszystkim na rozwój pracowników. Jeden z naszych wewnętrznych programów rozwojowych umożliwia pracownikom zdobywanie międzynarodowych kwalifikacji (ACCA, CIMA, CFA). Jest mi niezmiernie miło podzielić się informacją, że nasi pracownicy osiągają najwyższe rezultaty z poszczególnych egzaminów na poziomie krajowym. W celu rozwijania szczegółowej wiedzy z zakresu funduszy inwestycyjnych, firma Brown Brothers Harriman wraz z kilkoma partnerami w Krakowie przystąpiła do programu Certificate in International Investment Funds Services, w trakcie którego pracownicy zdobywają wiedzę z wybranych obszarów działalności funduszu inwestycyjnego, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem. Dodatkowo wspieramy kompetencje pracowników w zakresie zarządzania zespołem, przeprowadzania profesjonalnego procesu rekrutacyjnego, odbywania rozmów z pracownikami itd. Chcemy, aby nasi pracownicy posiadali nie tylko wysokie kompetencje merytoryczne, lecz także potrafili świetnie współpracować w grupie i zarządzać zespołem.

W trakcie procesu rekrutacyjnego stawiamy na osoby zarówno z doświadczeniem w księgowości czy sprawozdawczości finansowej (posiadające certyfikaty ACCA, uprawnienia biegłego rewidenta), jak i na osoby zaraz po studiach poszukujące ciekawej ścieżki rozwoju zawodowego. Dla osób nieposiadających doświadczenia stricte w pracy z funduszami inwestycyjnymi, oferujemy szkolenia przybliżające działalność tego sektora finansowego. Stawiamy na osoby zaangażowane i ciekawe wyzwań, chcące rozwijać swoje umiejętności merytoryczne i lubiące pracę w zespole. Ponadto, w związku z rozwojem nowych technologii oraz wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie raportowania, istotne są umiejętności analityczne i zainteresowanie zaawansowaną analizą danych. To wszystko sprawia, że każdy ma możliwość zdefiniowania ciekawej ścieżki rozwoju zawodowego wspieranej przez naszą organizację.

Dziękuję za rozmowę. 

Ekspert: Marta Kraszewska
Senior Vice President Global Alternatives Accounting and Administration, Brown Brothers Harriman

Marta Kraszewska jest Dyrektorem Departamentu Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (Global Alternatives Accounting and Administration) w Brown Brothers Harriman. Posiada wieloletnie doświadczenie z zarządzaniu dużymi zespołami finansowymi w międzynarodowym środowisku. Pracę w BBH rozpoczęła w 2014 roku na stanowisku wicedyrektora departamentu sprawozdawczości finansowej. Przed dołączeniem do BBH pracowała w HSBC, nadzorując zespoły odpowiedzialne za operacje finansowe. Posiada doktorat z automatyki i robotyki oraz tytuł magistra zarządzania i marketingu uzyskany na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2005 roku jest wykładowcą tej uczelni w Katedrze Automatyki i Robotyki, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu sztucznej inteligencji, finansów i ekonomii. Jest współautorem 3 monografii naukowych.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również