Temat tygodnia
Najbardziej pożądane stanowiska i kompetencje w 2023 roku
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

METRO SERVICES PL – i wszystko pod kontrolą

Branża SSC (Shared Service Centres) to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż polskiej gospodarki. Szczecin jest jednym z tych miast, które z roku na rok przyciągają nowych inwestorów, chcących przenieść część obszarów swojego biznesu, właśnie do naszego miasta.
Kategoria: Wiadomości
18.05.2015

Centra usług wspólnych to wyodrębnione ośrodki usługowe, pracujące na zlecenie jednostki macierzystej, co oznacza, iż organizacyjnie pozostają one częścią danej korporacji. Branża SSC dotyczy przede wszystkim dużych, międzynarodowych koncernów, posiadających swoje oddziały w wielu krajach, a często nawet na wielu kontynentach. Firmy dążąc do redukcji kosztów oraz zwiększenia efektywności prowadzonej działalności, lokują swoje działy IT, księgowe czy obsługi klienta m.in. właśnie w Polsce. W Szczecinie jednym z najprężniej rozwijających się centrów SSC jest METRO SERVICES PL, czyli centrum należące do koncernu Grupy METRO, właściciela takich sieci sprzedaży, jak Makro Cash & Carry, Media Markt czy Saturn


 

Działamy strategicznie

METRO SERVICES PL świadczy nie tylko szeroki zakres usług księgowych, ale również rozwija swoją działalność w strategicznych z punktu widzenia zarządzania biznesem obszary, jak sprawozdawczość finansowa czy kontroling

Odwołując się do literatury przedmiotu, głównym celem sporządzania sprawozdania finansowego jest prezentacja aktualnego stanu majątku firmy oraz źródeł jego finansowania, jak również przedstawienie wyniku finansowego spółki. Sprawozdawczość finansowa jest zatem efektem końcowym tego, co dzieje się w księgowości. Pełni nie tylko funkcje sprawozdawcze, ale też dokumentacyjne oraz informacyjne1. Sprawozdanie finansowe jest źródłem informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych przez szereg odbiorców takich jak2

1. inwestorzy;
2. pożyczkodawcy;
3. wierzyciele handlowi;
4. klienci;
5. pracownicy;
6. organy państwowe.

W przypadku grup kapitałowych, a więc podmiotów gospodarczych działających na rynku odrębnie, ale powiązanych kapitałowo, należy przeprowadzić konsolidację jednostkowych sprawozdań finansowych. Polega ona na przedstawieniu sprawozdań poszczególnych spółek tak, jak gdyby funkcjonowały jako jeden podmiot. METRO SERVICES PL, pracując na rzecz Grupy METRO, uczestniczy zarówno w przygotowywaniu jednostkowych sprawozdań finansowych swoich klientów, ale także bierze udział w czynnościach konsolidacyjnych.

Jedną z nich jest uzgadnianie rozrachunków wewnątrzgrupowych i raportowanie ich w systemie konsolidacyjnym. O tym, jak przeniesienie procesów do METRO SERVICES PL wpłynęło na wzrost jakości systemu sprawozdawczości prowadzonych przez nas klientów, świadczą wyniki porównawcze efektywności raportowania mierzonego przed i po transferze zadań. Porównanie to bazuje na wewnętrznym systemie oceny efektywności raportowania, przyjętym przez Grupę METRO. 

Wykres 1. Porównanie poziomu nieuzgodnionych rozrachunków wewnątrzgrupowych dla prowadzonych klientów METRO SERVICES, przed i po migracji procesu, w zestawieniu z pozostałymi spółkami Grupy METRO (kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Porównanie poziomu nieuzgodnionych rozrachunków wewnątrzgrupowych dla prowadzonych klientów METRO SERVICES

Istotny wzrost efektywności zaobserwowano także w obszarze raportowania rocznego sprawozdania finansowego do Grupy.

Wykres 2. Porównanie wyników efektywności raportowania rocznego sprawozdania finansowego dla prowadzonych klientów SSC w roku finansowym 2013/2014 (po migracji procesu) w porównaniu do roku poprzedniego (przed migracją procesu) w zestawieniu z pozostałymi spółkami Grupy METRO (kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Porównanie wyników efektywności raportowania rocznego sprawozdania finansowego dla prowadzonych klientów SSC w roku finansowym 2013/2014

Oprócz funkcji księgowo-sprawozdawczej nasze centrum jest zapleczem usług kontrolingu finansowego, który jest przede wszystkim instrumentem zarządzania przedsiębiorstwem, bazującym na danych z rachunkowości zarządczej. Kontroling ma za zadanie wychwycić wszelkie zagrożenia i wspomagać procesy decyzyjne tak, aby firma maksymalnie wykorzystywała stojące przed nią szanse. Pozwala efektywnie sterować rozwojem przedsiębiorstwa. Na świecie jego prekursorem były Stany Zjednoczone, gdzie w odpowiedzi na wielki kryzys lat 20. XX wieku powstał w 1931 roku Controller`s Institute of America. Instytucja ta jako pierwsza zdefiniowała szereg zadań kontrolera, m.in. takich jak: planowanie, sprawozdawczość i interpretację, ocenę i doradztwo, nadzór nad realizacją zadań. W Europie kontroling pojawił się w latach 50. XX wieku, a obecnie dziedzina ta najszybciej rozwija się w takich krajach, jak Niemcy i Francja. METRO SERVICES PL jako część niemieckiego koncernu świadczy więc usługi według najlepszych i najnowocześniejszych standardów. Uczestniczymy w raportowaniu planów finansowych bilansu oraz rachunku zysków i start, porównywaniu planów z ich realizacją, przygotowujemy zestawienia kosztowo-sprzedażowe dla Zarządu Grupy. Ponadto przeprowadzamy kontrolę wewnętrzną procesów księgowych. 


 

Praca wśród najlepszych

Nasze centrum jest niewątpliwie miejscem przyciągającym z roku na rok coraz większą rzeszę zarówno doświadczonych specjalistów, jak i tych dopiero początkujących, którzy chcieliby rozwijać swoje skrzydła w szeroko pojętym zarządzaniu finansami. Stosujemy międzynarodowe standardy i pracujemy na najnowocześniejszych systemach księgowych. Wierzymy, że sukces Grupy METRO leży w rękach naszych pracowników, dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy marzą o kształtowaniu swojej ścieżki zawodowej wśród najlepszych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.metro-services.pl


 

[1] D. Misińska, Podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa 2002

[2] J. Jaworski, Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012

Zobacz również