Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Motywacja XXI wieku. Jak firmy motywują finansistów?

Rozwój, wartościowe działania i bycie docenianym – na te potrzeby pracowników w największym stopniu odpowiadają dziś pracodawcy, motywując ich do efektywniejszej pracy. Jak wyglądają zachęty w nowoczesnej organizacji? Czy finansiści różnią się pod tym względem od kolegów z innych działów?
Kategoria: Wiadomości
07.06.2017

Na dzisiejszym, trudnym dla pracodawcy rynku pracy, na którym wobec problemów z pozyskaniem nowych, kompetentnych pracowników, kluczowe stają się starania o utrzymanie zadowolenia i zmotywowania do pracy już zatrudnionych, firmy mają coraz większą świadomość znaczenia motywacji pracowników. Ci zaś skłonni są odejść, jeśli gdzie indziej otrzymają lepsze warunki. Jak wynika z badań Hays Poland przeprowadzonych pod koniec ubiegłego roku, niemal 50% specjalistów i menedżerów planuje zmianę miejsca pracy w ciągu 12 miesięcy.

Drugim obok rynku pracownika czynnikiem najsilniej wpływającym na systemy i narzędzia motywacyjne w firmach jest specyfika pokolenia millenialsów, pod których szyta jest obecnie zarówno większość ofert pracy, jak i działań HR. Z tym pokoleniem wiąże się zaś zdecydowana ewolucja oczekiwań pracowników względem pracodawcy.

Rozwój i balans

Potrzeby i oczekiwania pokolenia Y na rynku pracy są złożone, lecz zdaniem ekspertów te kluczowe do spełnienia z punktu widzenia korzyści pracodawcy można podzielić na kilka grup. Jedna z nich dotyczy komfortowego środowiska pracy – zarówno od strony fizycznej, jak i relacji oraz atmosfery panującej w biurze. Kolejnym aspektem są potrzeby poczucia ważności, bycia potrzebnym, posiadania wpływu na pracę, a wreszcie bycia w niej docenianym. Z tym wiąże się również potrzeba feedbacku, stale aktualizowanej informacji od pracodawcy na temat wyników i postępów w pracy. Kolejną grupę tworzą elementy związane z samą pracą – wykonywane zadania muszą być dla millenialsa ciekawe, muszą stanowić wyzwanie, bowiem nie zniesie on w pracy nudy. Wiąże się z tym kolejny aspekt, czyli chęć stałego rozwoju zawodowego: poszerzanie umiejętności i zdobywanie nowych kwalifikacji, jak i osobistego poprzez pogłębianie wiedzy i dbanie o swój dobrostan. Ostatnią, choć bynajmniej nie najmniej istotną rzeczą jest zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym.

Co jest ważne w pracy dla przedstawicieli pokolenia Y

 • środowisko pracy – miejsce, atmosfera, relacje
 • poczucie bycia potrzebnym i docenianym
 • feedback
 • brak nudy
 • możliwości rozwoju
 • work-life balance.

Gdy któreś z tych oczekiwań nie są w pracy spełniane, motywacja pracownika – a co za tym idzie jego wyniki – diametralnie spada, rośnie zaś prawdopodobieństwo jego odejścia.

Jak wynika z badania KPMG „Indeks szczęśliwości”, pracownicy czują się najbardziej komfortowo, gdy praca pozwala im nie tylko rozwijać karierę, lecz także realizować marzenia. Zadowolenie i poczucie szczęścia pracowników nie jest zaś abstrakcyjne, lecz jak dowodzą badania podnosi kreatywność i efektywność, przez co przyczynia się do przewagi konkurencyjnej firmy.

Silne motywatory

Motywacja pracowników w oczywisty sposób przekłada się na wyniki nie tylko ich samych, lecz całej firmy. To dlatego jest dla organizacji niezwykle istotną kwestią, a dobry manager wie, jak motywować swój zespół i każdego z jego członków z osobna.

Najsilniejszym motywatorem, szczególnie w Polsce, pozostaje wynagrodzenie, nie bez znaczenia są jednak też motywatory pozapłacowe, takie jak nagrody i pochwały, wizja awansu, możliwości rozwoju, warunki pracy czy zasady obowiązujące w firmie.

Jak firmy motywują dziś swoich pracowników? Do najpopularniejszych narzędzi należą: zapewnianie interesującej pracy pełnej wyzwań, dobra atmosfera, benefity takie jak prywatna opieka zdrowotna, oferta sportowa, pewność zatrudnienia pod postacią na przykład umowy o pracę, elastyczność pracy, a nade wszystko możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Jak firmy zachęcają i motywują pracowników

 • ciekawa praca
 • dobra atmosfera, przyjazne środowisko
 • elastyczność miejsca i czasu pracy
 • możliwości rozwoju – szkolenia, dofinansowanie nauki
 • informowanie o wynikach
 • możliwość zgłaszania pomysłów na usprawnienia
 • prestiż firmy, międzynarodowe środowisko
 • bezpieczeństwo i pewność – umowa o pracę, ugruntowana pozycja pracodawcy
 • dbanie o kondycję fizyczną – sekcje sportowe, karty sportowe
 • pakiety socjalne – prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia
 • nagrody, bonusy i benefity.

Specyfika działów finansowych

Narzędzia motywacyjne stosowane przez pracodawców różnią się w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Jak to jest z zawodami finansowymi?

Na przykład pośrednicy finansowi, jak wynika z informacji Sales Group, oprócz premii okresowych za wyniki i wsparcia rozwoju zawodowego coraz częściej mogą liczyć na dodatkowe profity w postaci wartościowych nagród w programach lojalnościowych, w których wyniki sprzedażowe przeliczane są na punkty.

Specyfiką motywowania pracowników w działach finansowych jest nagradzanie za działania specyficzne dla ich pracy, a także w sposób związany z jej charakterem.

Jednym z najważniejszych narzędzi motywacyjnych w finansach jest wsparcie pracownika w podnoszeniu kwalifikacji. W wielu przypadkach są to szkolenia niezbędne do wykonywania pracy, np. w sytuacji zmieniających się przepisów, ale też dodatkowe, takie jak studia podyplomowe lub certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe (np. ACCA, CIMA), czy dyplom MBA. Waga podejmowanych szkoleń dla pracujących w finansach jest o tyle większa, że bardzo często uzyskanie kolejnego stopnia kwalifikacji przekłada się na możliwość awansowania.

Eksperci zwracają również uwagę na znacząco większą efektywność motywacji pozytywnej niż negatywnej w zespołach finansowych. Wynika to z faktu, że lęk przed karą, paradoksalnie, prowadzi do pogorszenia wyników i większej liczby popełnianych błędów, podczas gdy motywacja pozytywna, ukierunkowana na to, co dla pracownika najważniejsze, podnosi jego zaangażowanie i jakość jego pracy.

Rozwój ponad wszystko

Młodzi finansiści nie różnią się w swoich oczekiwaniach od kolegów w innych zawodach, choć może jeszcze ważniejsze jest dla nich ciągłe uczenie się i doszkalanie – nie tylko dlatego, że często warunkuje możliwość awansu, lecz także ponieważ wiąże się dla nich z subiektywnym poczuciem rozwoju i zadowolenia.

To dlatego proste oferty szkoleń zewnętrznych lub wewnętrznych przestają wystarczać. Obok podnoszenia kwalifikacji koniecznego do wypełniania zadań w pracy i wsparcia przy kursach certyfikacyjnych, pracodawcy oferują coraz więcej niestandardowych form wspomagania rozwoju pracownika. Wspierają rozwój kariery i proaktywność w tym zakresie, na przykład poprzez dostęp do profesjonalnego doradztwa kariery. Umożliwiają zdobywanie i wymianę doświadczeń, często w międzynarodowym środowisku. Uruchamiają programy rozwojowe ukierunkowane na poszerzanie i doskonalenie kompetencji zarówno twardych, jak i miękkich. Zainteresowaniem pracowników cieszy się także dofinansowanie nauki, na przykład studiów podyplomowych.

– Elementem kluczowym jest stworzenie atrakcyjnej oferty szkoleniowej oraz zbudowanie kultury organizacyjnej, w której promuje się stałe podwyższanie swoich kwalifikacji oraz docenia pracowników dążących do dalszego rozwoju zawodowego. Firmy, które nie stworzą swoim kadrom takich możliwości, ryzykują utratę cennych pracowników – mówi Paula Rejmer, dyrektor zarządzającej Expert Perm w Hays Poland.

Istotne jest także komunikowanie przez pracodawcę faktu, iż stawia on na rozwój swoich pracowników. Organizacje robią to między innymi poprzez wyznaczanie jasnej ścieżki rozwoju i awansów, a także informowanie na bieżąco o wynikach i efektach pracy, spełniając przy okazji także oczekiwanie młodych pracowników co do feedbacku.

W zdrowym ciele...

Coraz częściej zwraca się również uwagę na znaczenie dla rozwoju kariery nie tylko sfery umysłowej, lecz także fizycznej i ogólnego dobrostanu. W korporacyjnym świecie zjawisko to nosi nazwę corporate wellness i polega na wspieraniu przez pracodawcę zdrowia i samopoczucia pracowników. Metody są rozmaite: od dość już okrzepłych w firmowej świadomości, jak dostępność owoców w biurze czy karty sportowe, po mniej szablonowe, na przykład tworzenie przestrzeni relaksu w siedzibie, finansowe promowanie dojeżdżania do pracy na rowerze, wykłady z zakresu profilaktyki i zdrowego trybu życia. Stoi za tym przekonanie, że zdrowy, w pełni sił i zadowolony pracownik jest również najbardziej zmotywowanym pracownikiem.

W ramach programu KPMG Care & Stay pracownicy m.in. biorą udział w warsztatach z zakresu zdrowego odżywiania, dbają o kondycję fizyczną w ramach trzynastu sekcji sportowych KPMG, wspólnie ćwiczą jogę, korzystają w pracy z masaży, a także mają do dyspozycji świeże owoce i soki. Tworzymy przyjazne miejsce pracy, które dzięki ludziom jest wyjątkowe. KPMG to nie tylko jasna ścieżka kariery i praca w międzynarodowym środowisku, ale również miejsce inspiracji i realizacji pasji  – mówi Magdalena Maruszczak, dyrektor działu marketingu i komunikacji w KPMG w Polsce.

Rozwój zawodowy młodego finansisty w firmie

 • szkolenia
 • kursy certyfikacyjne
 • doradztwo rozwoju kariery
 • jasne ścieżki kariery wewnątrz firmy
 • platformy wymiany doświadczeń
 • programy rozwojowe
 • dofinansowanie nauki
 • informowanie o wynikach
 • programy corporate wellness.
Autor: Barbara Ramza
Redaktor KarierawFinansach.pl

Redaktor serwisu KarierawFinansach.pl

Zobacz również