Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Najlepsze uczelnie ekonomiczne w Polsce, w których zdobędziesz wykształcenie kierunkowe

Zobaczcie, które uczelnie ekonomiczne znalazły się na czele rankingu magazynu Perspektywy w 2018 roku. Dla bardziej dociekliwych, przedstawiamy także TOP 10 uczelni, które oferują kierunki: Ekonomia, Zarządzanie oraz Finanse i rachunkowość.
Kategoria: Wiadomości
08.06.2018

Magazyn Perspektywy już po raz 19 opublikował ranking najlepszych Uczelni Akademickich w Polsce. Przy konstruowaniu rankingu magazyn bierze pod uwagę takie kryteria jak:  

 • prestiż;  
 • absolwenci na rynku pracy; 
 • potencjał naukowy; 
 • efektywność naukowa; 
 • potencjał naukowy, innowacyjność; 
 • umiędzynarodowienie. 

W roku 2018 miejsce pierwsze zajęły ex aequo dwie uczelnie: Uniwersytet WarszawskiUniwersytet Jagielloński, a kolejne miejsce Politechnika Warszawska. Najlepszą uczelnią ekonomiczną okazała się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie razem z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na następnie uplasował się Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

Oto wyniki rankingu najlepszych uczelni ekonomicznych 2018:

Ranking Perspektyw 2018, Uczelnie ekonomiczne
Miejsce Nazwa uczelni
1=. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1=. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
4. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
5. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
6.  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to elitarna uczelnia ekonomiczna, łącząca w sobie cechy uniwersytetu ekonomicznego i szkoły biznesu. Jest to uczelnia bezwydziałowa. W ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzone są studia dwustopniowe. Pierwszym stopniem są 3-letnie Studium Licencjackie, a drugim są 2-letnie Studium Magisterskie. Studiuje w niej około 13700 osób na I i II stopniu, a na studiach dziennych jest około 8000 studentów. W ramach studiów podyplomowych na SGH uczy się około 4900 osób. Każdego roku Uczelnia wydaje ponad 2,8 tys. dyplomów ukończenia studiów wyższych. Na SGH są dostępne następujące kierunki studiów:  

 • analiza danych – big data; 
 • ekonomia; 
 • europeistyka; 
 • finanse i rachunkowość; 
 • gospodarka przestrzenna; 
 • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne; 
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze; 
 • polityka społeczna; 
 • stosunki międzynarodowe; 
 • zarządzanie; 
 • globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance).  

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią niepubliczną o profilu biznesowym. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Można odbyć tutaj trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim. Uczelnia posiada potrójną akredytacją przyznawaną najlepszym na świecie uczelniom biznesowym: EQUIS, AMBA oraz AACSB.  

Można tutaj zdobyć wykształcenie na następujących kierunkach:  

 • Zarządzanie (w języku polskim i angielskim) 
 • Zarządzanie w wirtualnym środowisku 
 • Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów 
 • Psychologia w zarządzaniu 
 • Finanse i rachunkowość (w języku polskim i angielskim) 
 • Ekonomia  
 • Prawo i administracja.  

Od roku akademickiego 2016/2017 dostępne są też studia dwukierunkowe Prawo i Finanse.  

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to jedna z najstarszych w Polsce uczelni ekonomicznych. Dostępnych jest tu 16 kierunków różnego stopnia. Uczelnia składa się z Wydziału Ekonomii, Gospodarki Międzynarodowej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Towaroznawstwa i Zarządzania. Na uczelni jest możliwość wzięcia udziału w wymianie studenckiej Transekonomik (możliwość odbycia semestru studiów w innej publicznej uczelni ekonomicznej: Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach) i MOST (możliwość odbycia semestru lub całego roku studiów na publicznej polskiej uczelni). Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu studiuje około 8260 studentów narodowości polskiej i około 250 cudzoziemców.  

Na tej uczelni dostępne są następujące kierunki:

 • Ekonomia (stacjonarne I i II stopnia) 
 • Finanse i rachunkowość (stacjonarne I i II stopnia) 
 • Kierunek prawno-ekonomiczny (stacjonarne I i II stopnia) 
 • Polityka społeczna (stacjonarne I i II stopnia) 
 • Gospodarka turystyczna (stacjonarne I i II stopnia) 
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (stacjonarne I i II stopnia) 
 • Informatyka i ekonometria (stacjonarne I i II stopnia) 
 • Towaroznawstwo (stacjonarne I i II stopnia) 
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (stacjonarne I i II stopnia) 
 • Finanse i rachunkowość biznesu (stacjonarne I i II stopnia) 
 • Zarządzanie (stacjonarne I i II stopnia) 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jedną z największych szkół ekonomicznych w kraju. Można studiować tutaj 10 kierunków na czterech wydziałach: Zarządzania, Informatyki i Finansów, Nauk Ekonomicznych, Inżynieryjno-Ekonomiczny, Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Studiuje tutaj około 8000 osób na studiach stacjonarnych i około 4000 na niestacjonarnych. Uczelnia posiada akredytacje CIMA, EPAS, ACCA,CFA Institute, CEEMAN.  

Dostępne są następujące kierunki: 

 • Finanse i Rachunkowość (studia I i II stopnia) 
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (studia I i II stopnia) 
 • Zarządzanie (studia I i II stopnia) 
 • Ekonomia (studia I i II stopnia) 
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  (studia I i II stopnia) 
 • Informatyka w Biznesie (studia I i II stopnia) 
 • Analityka Gospodarcza (studia I i II stopnia) 
 • Logistyka (studia I i II stopnia) 
 • Turystyka (studia I i II stopnia) 
 • Gospodarka Przestrzenna (studia II stopnia) 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to jedna z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Składa się z pięciu wydziałów: Biznesu, Finansów i Administracji, Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji. Studiuje tutaj ponad 11000 osób. Na każdym z wydziałów można podjąć naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Są tutaj organizowane wyjazdy zagraniczne w ramach współpracy AIESEC oraz Erasmus Student Network. Oba programy pozwalają na uczestnictwo w praktykach zagranicznych, jak i dają możliwość spędzenia semestru lub dwóch na uczelni partnerskiej.

Dostępne są tutaj następujące kierunki: 

 • Ekonomia (I i II stopień)  
 • Gospodarka i Zarządzanie Publiczne (I i II stopień)  
 • Gospodarka Przestrzenna (I i II stopień)  
 • Logistyka (I i II stopień)  
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (I i II stopień)  
 • Przedsiębiorczość i Finanse (I i II stopień)  
 • Finanse i Rachunkowość (I i II stopień)  
 • Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia (I i II stopień)  
 • Informatyka (I i II stopień)  
 • Informatyka i Ekonometria (I i II stopień)  
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (I i II stopień)  
 • Zarządzanie (I i II stopień)  
 • Finanse Menedżerskie (I i II stopień)  
 • Analityka Gospodarcza (I i II stopień)  
 • Gospodarka Turystyczna (I i II stopień). 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest największą pod względem liczby studentów uczelnią ekonomiczną w Polsce i jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Liczba studentów wynosi około 23000. Uczelnia prowadzi studia na pięciu wydziałach: Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Finansów i Prawa, Gospodarki i Administracji Publicznej, Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem oraz Zarządzania.  

Można zdobyć tutaj wykształcenie w następujących kierunkach: 

 • Administracja  
 • Analityka Gospodarcza   
 • Audyt Finansowy  
 • Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem   
 • Ekonomia   
 • Europeistyka   
 • Finanse I Rachunkowość   
 • Gospodarka i Administracja Publiczna   
 • Gospodarka Przestrzenna  
 • Informatyka Stosowana   
 • Innowacje w Biznesie      
 • Innowacyjność Produktu  
 • Inżynieria Organizacji i Zarządzania   
 • Logistyka Międzynarodowa   
 • Marketing i Komunikacja Rynkowa   
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze   
 • Organizacja i Zarządzanie – Studia Menedżerskie   
 • Prawo   
 • Product Manager   
 • Rachunkowość i Controlling   
 • Rynki Finansowe   
 • Socjologia  
 • Stosunki Międzynarodowe   
 • Studia Miejskie  
 • Towaroznawstwo   
 • Turystyka i Rekreacja   
 • Zarządzanie   
 • Zarządzanie Finansami Państwa i Samorządu Terytorialnego    
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji       
 • Zarządzanie Międzynarodowe. 

Kierunek Ekonomia

Na kierunku Ekonomia kształceni są specjaliści w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. Absolwenci tego kierunku posiadają wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii i są przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty. Potrafią pozyskiwać i analizować informacje potrzebne przy podejmowaniu decyzji operacyjnych. Są przygotowani do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów. Absolwenci tego kierunku poszukiwani są przez banki i instytucje finansowe, firmy konsultingowe, doradcze, urzędy pracy, związki gmin, agencje rozwoju regionalnego, redakcje czasopism oraz radiowych i telewizyjnych programów ekonomicznych, a także przez instytucje i organizacje międzynarodowe.

Ranking Perspektywy 2018, Uczelnie z kierunkiem Ekonomia
Miejsce Nazwa uczelni
1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2. Uniwersytet Warszawski: Wydział Nauk Ekonomicznych
3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Wydział Ekonomii
5. Uniwersytet Łódzki: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
6=.  Uniwersytet Szczeciński: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
6=. Uniwersytet Szczeciński: Wydział Zarządzania i Ekonomii Usług
8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
9. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Wydział Ekonomii
10. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Kierunek Zarządzanie

Na kierunku Zarządzanie kształceni są specjaliści w zakresie organizacji i zarządzania. Studenci uzyskują tutaj wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dzięki czemu uczą się skutecznie rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Absolwenci kierunku Zarządzanie są przygotowani do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami (projektami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Posiadają także umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk. Są przygotowani do podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza o charakterze strategicznym. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani przez organizacje międzynarodowe, różne instytucje Unii Europejskiej, a także przedsiębiorstwa zajmujące się zarządzaniem na szczeblu międzynarodowym. 

Ranking Perspektywy 2018, Uczelnie z kierunkiem Zarządzanie
Miejsce Nazwa uczelni
1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2. Uniwersytet Warszawski: Wydział Zarządzania
3=. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
3=. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Wydział Zarządzania
5. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: Wydział Zarządzania
6.  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
7. Politechnika Gdańska: Wydział Zarządzania i Ekonomii
8. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Wydział Zarządzania i Ekonomii
9. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Wydział Zarządzania
10. Politechnika Śląska: Wydział Organizacji i Zarządzania

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Na kierunku Finanse i Rachunkowość kształceni są specjaliści z dziedziny finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych, finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów. Studenci uczą się przygotowywania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych. Po zakończeniu studiów student posiada wiedzę z zakresu finansów, ryzyka w finansach, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Posiada umiejętność analizy podstawowych zjawisk mikro- i makroekonomicznych oraz kondycji finansowej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i innych organizacji. Dysponuje wiedzą pozwalającą na analizowanie zjawisk zachodzących na globalnych rynkach finansowych. Potrafi wyszukiwać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Absolwenci Finansów i Rachunkowości są poszukiwani przez podmioty gospodarujące, od gospodarstw rodzinnych po światowe korporacje, a także przez instytucje finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy leasingowe).  

Ranking Perspektyw 2018, Uczelnie z kierunkiem Finanse i rachunkowość
Miejsce Nazwa uczelni
1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2. Uniwersytet Warszawski: Wydział Nauk Ekonomicznych
3. Uniwersytet Warszawski: Wydział Zarządzania
4. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
5. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Wydział Ekonomii
6.  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Wydział Zarządzania
7. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Wydział Nauk Ekonomicznych
9. Uniwersytet Szczeciński: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
10. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Źródło:

Autor: Olga Rachoń
Praktykantka w redakcji KarierawFinansach.pl MBE group

Studentka ostatniego roku filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Edytorstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W MBE group zajmuje się redakcją tekstów na stronę KarierawFinansach.pl.

Zobacz również