Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Najlepsze uczelnie w Polsce, które kształcą na kierunku ekonomia – ranking

Jeśli myśleliście o studiowaniu ekonomii – zobaczcie, czego możecie się nauczyć na tym kierunku studiów i które uczelnie najlepiej kształcą przyszłych ekonomistów.
Kategoria: Wiadomości
23.04.2018

Ekonomia to nauka o prawach rządzących produkcją, wymianą i podziałem dóbr w społeczeństwie; też: nauka o racjonalnym gospodarowaniu*. 

Studia na tym kierunku kształcą ekonomistów, czyli specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi, którzy będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować jako specjaliści-analitycy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż oraz w instytucjach doradczych. 

Absolwent ekonomii będzie przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych i społecznych. Uzyskana wiedza powinna pozwolić mu na spełnienie wymagań stawianych analitykom rynku, jak również pracownikom administracji publicznej, menedżerom sektora publicznego i sektora ochrony środowiska.

Ekonomia – studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia pozwalają studentom zdobyć wiedzę umożliwiającą im trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub pracę w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości, jest czynnikiem zasadniczym.
  • pracę w sektorze finansowym – bankowym i ubezpieczeniowym, w którym podstawowe wykształcenie w materii finansów jest niezbędne.
  • pracę w administracji centralnej – krajowej lub wspólnotowej, obecnie w większości spraw przez nią zawiadywanych dominują kwestie rozliczeń (np. funduszy unijnych, centralnych, samorządowych). 

Ekonomia jest tak szeroką dziedziną, że po ukończeniu pierwszego roku studiów ekonomicznych, studenci mogą często wybrać specjalność, która determinuje w pewien sposób ich dalszą karierę zawodową.

  • Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego: Ekonomia przedsiębiorstwa, Ekonomia międzynarodowa, Finanse, inwestycje i rachunkowość, Finanse publiczne i podatki, Informatyka i ekonometria, Finance and international investment. 
  • Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Analityk rynku i Analityk otoczenia biznesu.
  • Na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Analityka ekonomiczno-finansowa, Ekonomia menedżerska, Konsulting w biznesie i sferze publicznej, Nieruchomości i inwestycje, Przedsiębiorstwo i innowacje, Strategie rozwoju biznesu. 

Wybrane przedmioty na kierunku ekonomia I stopnia (mogą się różnić w zależności od uczelni): Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej, Etyka biznesu, Historia gospodarcza, Mikroekonomia, Technologie informacyjne, Geografia ekonomiczna, Podstawy makroekonomii, Rachunkowość. 

Ekonomia – studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia pozwalają studentom na:

  • zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych,
  • rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w organach administracji publicznej, banku centralnym, dużych przedsiębiorstwach oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się badaniami nad gospodarką,
  • prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, 
  • podjęcie studiów trzeciego stopnia.

W Szkole Głównej Handlowej w ramach ekonomii studenci mają do wyboru 3 specjalności: analizy makroekonomiczne, analizy mikroekonomiczne i ekonomię teoretyczną. 

Na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach studiów II stopnia na kierunku ekonomia studenci mogą wybrać jedną z następujących specjalności: Analityka ekonomiczno-finansowa, Ekonomia menedżerska, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Nieruchomości i inwestycje, Przedsiębiorczość i innowacje, Strategie rozwoju biznesu, Konsulting w biznesie i sferze publicznej. 

Ekonomia – najlepsze uczelnie publiczne

Ranking najlepszych uczelni wyższych, kształcących na kierunku ekonomia (II stopień studiów stacjonarnych), został przeprowadzony w 2017 roku przez Perspektywy.

Ocenę oparto na kilkunastu wskaźnikach zgrupowanych w kategoriach: prestiż (na podstawie oceny przeprowadzonej przez kadrę akademicką), losy absolwentów na rynku pracy, potencjał akademicki (nadane stopnie naukowe), efektywność (cytowalność, liczba publikacji) i potencjał dydaktyczny. 

Ekonomia - ranking najlepszych uczelni publicznych
Miejsce Nazwa uczelni i wydziału
1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2. Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych)
3. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Wydział Ekonomii)
4. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze)
5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Nauk Ekonomicznych)
7. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
8. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Wydział Ekonomii)
9. Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
10. Uniwersytet Szczeciński (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)

Ekonomia – najlepsze uczelnie niepubliczne

Kierunek ekonomia jako studia II stopnia oferuje też wiele uczelni niepublicznych. Wśród nich wyraźnym liderem jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, która wśród wszystkich uczelni (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) zajęła 8 miejsce. W rankingu uczelni niepublicznych nie ma sobie równych. 

Ekonomia - najlepsze uczelnie niepubliczne
Miejsce Nazwa uczelni
1. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
2. Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 

Losy absolwentów uczelni

Sprawdź, jak potoczyły się losy absolwentów poszczególnych uczelni: 

Źródła:

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również