Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Oko na pracę w Alcon Global Services. Nowe możliwości, których nie można przeoczyć

Globalny lider w obszarze okulistyki, który od ponad 70 lat pomaga ludziom widzieć doskonale, otworzył w Warszawie centrum kompetencyjne wspierające procesy biznesowe w obszarach księgowości, IT oraz HR. Do końca roku stworzy ponad 100 nowych miejsc pracy.
Artykuł sponsorowany
Kategoria: Wiadomości
23.09.2020
Fot. Unsplash

Alcon jest światowym liderem w obszarze okulistyki, z historią sięgającą ponad 70 lat. Firma oferuje szerokie portfolio produktów z obszaru z chirurgii okulistycznej oraz korekcji wad wzroku i ochrony zdrowia oczu. Znana jest m.in. dzięki soczewkom kontaktowym używanym przez miliony ludzi na całym świecie.

Jedną z kluczowych decyzji wspierających cele strategiczne Alcon jest powołanie do życia 4 własnych centrów kompetencyjnych (Alcon Global Services), obsługujących korporację na całym świecie: globalnego w Bangalore oraz regionalnych – w Mexico City, Kuala Lumpur i Warszawie.

– Zdecydowaliśmy się na Warszawę ze względu na to, że jest to miasto z rozbudowaną infrastrukturą i łatwo dostępną pulą talentów – wykwalifikowanych pracowników z dobrą znajomością języków obcych i specjalistycznym wykształceniem. Chcemy być blisko biznesu, dlatego zależało nam również na kolokacji centrum z częścią komercyjną, a ta znajduje się właśnie w Warszawie – mówi Michał Kasprzyk, Head Alcon Global Services Regional Hub.

Stworzenie nowego centrum usług biznesowych od podstaw to nie lada wyzwanie, ale i ogromna szansa na rozwój i możliwość kształtowania organizacji i jej procesów. Mimo że struktury Alcon Global Services powstają w ramach dużego i stabilnego przedsiębiorstwa zatrudniającego ponad 20 000 pracowników na całym świecie, w biurze panuje atmosfera start-upu i poczucie strategicznego celu, jakim jest transformacja firmy.

To różnorodne i dynamiczne środowisko pracy, w którym najlepiej odnajdą się osoby zorientowane na ciągłe doskonalenie, ceniące poczucie wpływu i możliwość wychodzenia z inicjatywą oraz współpracę w międzynarodowym środowisku.

Alcon Global Services jest zarządzany w modelu „functionally-led", co oznacza, że zespoły pracujące w Warszawie są integralną częścią poszczególnych globalnych funkcji biznesowych, takich jak HR, IT czy finanse. Nie tylko realizują procesy biznesowe, lecz także biorą aktywny udział w ich kształtowaniu. 

Nad sprawnym uruchomieniem nowego centrum usług biznesowych i przeniesieniem kompetencji pochodzących od spółki „macierzystej” i zewnętrznych dostawców czuwa specjalnie powołany zespół Transition & Transformation (T&T). Pracę w nim znaleźć mogą m.in. doświadczeni specjaliści w zakresie transformacji procesów lub zarządzania projektami.

– Praca w zespole T&T jest ekscytująca, głównie z uwagi na fakt, że zajmujemy się strategicznymi inicjatywami, które mają duże znaczenie dla organizacji. W uproszczeniu: praca w tym obszarze polega na skutecznym przeprowadzeniu organizacji przez zmianę poprzez planowanie, implementację, monitorowanie i eliminowanie pojawiających się ryzyk. Realizujemy projekty z wieloma różnorodnymi zespołami, z różnych krajów i kultur, w różnych strefach czasowych. Tu nie ma miejsca na nudę. Ciągle mierzymy się z nowymi wyzwaniami i szukamy kreatywnych rozwiązań dla niestandardowych problemów. Aby sprawdzić się w tej dziedzinie, trzeba posiadać różnorodne cechy i umiejętności, m.in. dobre zrozumienie procesów biznesowych, pewność siebie, zdolność komunikowania się z osobami z różnych obszarów i szczebli organizacji, odpowiedzialność i łatwość adaptowania się do zmian – mówi Adam Borucki, AGS Senior Manager Transition & Transformation.

Kluczowe obszary zatrudnienia

AGS w Warszawie sukcesywnie przejmuje kolejne procesy i w związku z tym ma coraz więcej potrzeb rekrutacyjnych. Tylko do końca 2020 roku, firma planuje zatrudnić ponad 100 pracowników. To dopiero początek – w kolejnych latach przewiduje się dalszy rozwój. 

Praca w IT

Centrum kompetencyjne IT w warszawskim AGS wspiera różne zespoły biznesowe oraz współpracuje globalnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami informatycznymi na całym świecie. Firma tworzy ekosystem oparty na rozwiązaniach informatycznych wiodących światowych producentów takich jak m.in. IBM, SAP, Microsoft, StreamServe oraz tworzy własne innowacyjne narzędzia np. w obszarze Big Data.

Zespoły IT, do których aktualnie trwa rekrutacja to:

 • Commercial IT – dział rozwijający systemy CRM, takie jak: Salesforce, systemy EDI służące do elektronicznej wymiany danych i rozwiązania RPA, np. Automation Anywhere czy autorską platformę analityczną opartą na AWS, która wspiera podejmowanie decyzji biznesowych na całym świecie.
 • IT ERP – dział, który odpowiada za utrzymanie systemu SAP i powiązanych interfejsów, monitorowanie codziennych operacji i wydajności systemu. Członkowie tego zespołu biorą udział w innowacyjnych projektach i tzw. Enhancements initiative – identyfikowaniu i wdrażaniu udoskonaleń oraz optymalizacji istniejących rozwiązań, a także rozwijają aplikacje SAP.
 • Technical Infrastructure Services / End User Experience – dział zapewniający rozwój i utrzymanie infrastruktury IT w obszarze sprzętu i oprogramowania (sieci LAN/WAN, Backup & Storage, Bazy Danych, Access & Identity Management, Mobile Device Management) oraz procesów i narzędzi wspierających zarządzanie usługami IT (Tools & Reporting).

Poszukiwani są m.in. programiści Salesforce, architekci rozwiązań IT, analitycy biznesowi, kierownicy projektów, inżynierowie infrastruktury, administratorzy systemów, inżynierowie Big Data, specjaliści z obszaru ITSM czy eksperci w zakresie wdrożeń ERP.

– Praca w globalnym zespole IT Alcon to coś więcej niż praca nad projektem z wykorzystaniem najnowszych technologii. Nasi eksperci rozwiązują problemy biznesowe przy użyciu różnorodnych narzędzi IT, pomagając firmie dotrzeć do większej liczby klientów, ulepszyć usługi i usprawnić procesy. Strategia informatyczna Alcon koncentruje się na wiodących platformach technologicznych i rozwiązaniach, w tym: Salesforce, SAP, Workday, Veeva, Microsoft 365, Service Now, AWS i Cisco. To, co oferujemy naszym pracownikom to możliwość rozwoju i awansu: pionowego i poziomego w organizacji. Bardzo zależy nam na tym, by koleżanki i koledzy pracujący w naszym centrum w Warszawie czuli się częścią globalnego zespołu IT Alcon i ściśle współpracowali z interesariuszami z całego świata – zaznacza CJ Lombardo, OCIO & Corp Functions IT Head w Alcon Global Services.

Praca w finansach

Misją pionu finansowego Alcon jest stworzenie jednego zespołu, który przyczyni się do sukcesu firmy, działając w sposób ustandaryzowany dla wszystkich funkcji i krajów. W realizacji tej misji ma pomóc wykwalifikowany dział finansowy warszawskiego centrum. Głównym celem pionu jest zbudowanie silnych kompetencji, dzięki współpracy specjalistów różnych dziedzin finansów, wspierających przede wszystkim kraje Europy i Bliskiego Wschodu.

Zespół finansowy Alcon funkcjonuje pod nazwą Financial Reporting and Accounting (FRA). Jego zadaniem jest dostarczanie wysokiej jakości usług z obszaru sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, controllingu i zgodności (compliance).

W tym momencie swoje usługi świadczą już następujące zespoły:

 • Invoice to Cash (I2C) – zajmuje się całym procesem alokacji wpływów z tytułu wystawionych faktur. W centrum procesu I2C jest dział należności (Accounts Receivable), który zajmuje się prowadzeniem rozrachunków dla kontrahentów firmy, kontrolą należności, uzgadnianiem sald, wyjaśnianiem reklamacji z kontrahentami oraz działami kontrolingu i administracji sprzedaży.

– Ponieważ w pracy mojego zespołu ogromne znaczenie ma kontakt z klientem, niebagatelną rolę odgrywają kompetencje miękkie, m.in. umiejętność prowadzenia rozmów z wymagającym odbiorcą, jakim jest każdy kontrahent firmy, oraz umiejętność negocjacji w przypadku ściągania należności. W związku z tym, że współpracujemy głównie z podmiotami z innych krajów, na co dzień mamy możliwość komunikowania się w języku angielskim lub innych językach obcych obowiązujących na poszczególnych liniach biznesowych. To właśnie dzięki tym kontaktom i specyfice tej pracy żaden dzień w I2C nie jest taki sam – mówi Emilia Zajer, Team Lead, Accounts Receivable w Alcon Global Services. 

 • Business Planning & Analysis (BPA) to zespół w ramach struktur finansowych, którego głównym zadaniem jest wspieranie managementu w podejmowaniu decyzji tak, aby Alcon osiągał swoje cele optymalnie wykorzystując zasoby, które posiada.

Aby to osiągnąć, praca zespołu BPA opiera się na poniższych filarach działalności:

 • Wyznaczaniu celów poprzez procesy budżetowe oraz przygotowywanie prognoz śródrocznych;
 • Raportowaniu wyników finansowych oraz dogłębnej analizie ich odchyleń od założeń na poziomie wszystkich linii P&A;
 • Monitorowaniu KPI wraz z informacją o potencjalnych ryzykach oraz szansach ich poprawy;
 • Business Partneringu, rozumianym jako bliska współpraca ze wszystkimi działami Alcon poprzez analizę finansową nowych pomysłów biznesowych oraz optymalizację dotychczasowej ich działalności.

Praca w zespole BPA daje wyjątkową okazję do kooperacji ze wszystkimi działami w firmie i umożliwia spojrzenie na organizację jako całości, a nie tylko na jej wyodrębniony wycinek.

– Rola BPA może być utożsamiana z nawigatorem na statku, który analizuje i rekomenduje najkorzystniejszą trasę z portu A do portu B z pominięciem sztormów, mielizn i innych przeszkód. Blisko współpracujemy ze wszystkimi działami (komercyjnymi oraz wspierającymi) na rynkach europejskich, dostarczając im informacje i rekomendacje oraz wskazując ryzyka i potencjalne możliwości na podstawie przeprowadzonych analiz – mówi Piotr Brzozowski, BPA Manager w Alcon Global Services.

 • Travel & Expenses – to zespół który dba, aby wydatki służbowe pracowników Alcon były zgodne z polityką i wytycznymi dla poszczególnych rynków. Jego działania są bardzo kompleksowe. Oprócz kontroli wydatków wiele uwagi poświęca się na przygotowanie i wdrażanie zmian wytycznych oraz implementowanie nowych narzędzi, mających na celu usprawnienie procesów. Przy okazji zespół prowadzi szkolenia dla pracowników, aby byli optymalnie przygotowani na wprowadzane usprawnienia oraz sprawnie korzystali z dostępnych narzędzi wykorzystywanych do rozliczania wydatków służbowych i delegacji.

– Olbrzymim atutem pracy w zespole T&E jest możliwość zachowania balansu pomiędzy rutynowymi i powtarzalnymi zadaniami a dodatkowymi projektami. Nie do przecenienia jest też możliwość kontaktu z szerokim gronem pracowników pochodzących z wielu krajów i kultur – mówi Michał Delvaux, Travel & Expenses Specialist w Alcon Global Services.

Praca w HR

W ramach działu HR można wyróżnić dwa obszary, które znacząco różnią się kompetencjami:

 • HR Help Center – dział, którego zadaniem jest wsparcie pracowników Alcon na całym świecie w obszarze kadrowo-płacowym we współpracy z innymi zespołami, m.in. działem Payroll czy działem projektowym, a także z partnerami lokalnymi zlokalizowanymi w różnych krajach. Aktualnie dział wspiera już w pełni niektóre geograficzne obszary, a w ciągu najbliższych miesięcy ma stanowić również bezpośredni punkt kontaktu dla krajów Europy, Środkowego Wschodu i Afryki. Zespół uczestniczy także w tranzycji procesów w ramach implementacji nowych systemów, np. Workdaya, oraz przejęciu usług w nowym modelu SSC. Działania te skupiają się m.in. wokół transferu wiedzy, testowania nowych systemów, ustalania procesów, a także wprowadzania usprawnień w dostępnej technologii zgodnie z istniejącymi potrzebami. W ramach tego obszaru funkcjonuje również zespół back office, złożony z ekspertów odpowiedzialnych za usprawnienia w tym obszarze.

– Znajdujemy się obecnie w szczególnym czasie transformacji firmy na globalną skalę. Jest to moment niezwykłej mobilizacji działań oraz wszechstronnego spojrzenia na ukształtowanie i usprawnienie procesów tak, aby miały one największy sens dla naszych pracowników. Sporym, choć ciekawym wyzwaniem, jest uwzględnienie możliwości wdrażanych zasobów technologicznych, wymogów legislacyjnych oraz lokalnych i kulturowych potrzeb – mówi Sara Pereira-Chwalińska, Alcon HR Service Center Lead.

 • Payroll – dział, którego głównym zadaniem jest wypłata wynagrodzeń pracownikom firmy Alcon z różnych krajów Europy. Specjaliści z tego zespołu są również odpowiedzialni za kontakty z partnerami płacowymi oraz lokalnymi urzędami w sprawach związanych między innymi z podatkami, ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi czy planami emerytalnymi. Ponadto udzielają pracownikom informacji na tematy płacowe. Aby należycie wywiązywać się z tych obowiązków niezbędna jest wiedza m.in. z zakresu prawa pracy oraz śledzenie na bieżąco zmian w legislacji w obsługiwanym kraju. Ze względu na specyfikę zadań, od kandydatów do pracy w tym obszarze oczekuje się dobrej znajomości języka angielskiego. Poszukiwane są także inne języki europejskie, również te mniej popularne, jak duński czy flamandzki. Pracę w tym dziale mogą znaleźć przede wszystkim specjaliści z doświadczeniem.

– Kompetencje językowe członków naszego zespołu są niezbędne w codziennej pracy i umożliwiają nam dostarczenie najwyższej jakości produktu, jakim są prawidłowo naliczone wynagrodzenia, które w terminie trafiają na konta pracowników ze wszystkich zakątków Europy. Obecnie jesteśmy zaangażowani w kilka dużych projektów, jakimi są m.in. działania związane z tranzycją procesów płacowych z zespołów lokalnych do centrum AGS w Warszawie oraz wdrożeniem systemów Workday i Kronos – mówi Justyna Sikocińska, Alcon Regional Payroll Lead.

Praca w AGS – kilka praktycznych informacji

Na koniec, kilka informacji, które mogą być przydatne dla osób, szukających pracy:

 • Alcon Global Services znajduje się w biurowcu New City przy ul. Marynarskiej 15, w bliskim sąsiedztwie Galerii Mokotów. Nowe biuro jest połączeniem nowoczesnego designu i technologii z klasyką, a dodatkowym atutem jest dostępny tylko dla pracowników Alcon obszerny taras zlokalizowany na siódmym piętrze.

 • Firma oferuje zatrudnienie na etat i konkurencyjny pakiet benefitów obejmujący m.in. prywatną opiekę medyczną dla pracownika i członków jego rodziny, kartę lunchową, dodatek komunikacyjny czy soczewki kontaktowe Alcon.

 • Dynamiczny rozwój organizacji pozwala pracownikom na poszerzenie wielu umiejętności. Pracownicy mogą brać udział w ciekawych projektach, tranzycjach oraz wdrożeniach, otrzymują dostęp do szkoleń, w tym językowych, oraz nowoczesne narzędzia pracy i – w przypadku ról IT – także stack technologiczny. 

 • Informacje dotyczące otwartych rekrutacji znajdziecie na stronie: pl.alcon.com
Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również