Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Powstanie nowe stowarzyszenie w dziedzinie rachunkowości zarządczej

Instytuty CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) i AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) podjęły decyzję o zawiązaniu bliższej współpracy. W skutek porozumienia powstać ma nowe stowarzyszenie – najbardziej wpływowa, globalna organizacja zawodowa, reprezentująca 600 tys. obecnych oraz przyszłych profesjonalistów z branży księgowości oraz rachunkowości zarządczej. Jej członkowie zyskają unikalną możliwość rozwoju kariery w USA, Afryce, Azji oraz Europie dzięki połączeniu sił w zakresie rozpoznawalności obu marek.
Kategoria: Wiadomości
06.07.2016

Nową formę współpracy uchwalono 18 czerwca br. podczas głosowania, w którym udział wzięli członkowie obu instytutów. Ponad 86 proc. przedstawicieli AICPA i blisko 90 proc. reprezentantów CIMA opowiedziało się za realizacją koncepcji. Prace nad wcieleniem decyzji w życie zostaną rozpoczęte wkrótce, umożliwiając oficjalne powołanie stowarzyszenia w 2017 roku. CIMA zachowa swoją dotychczasową niezależność, strukturę, pieczęć królewską, obszar specjalizacji oraz członków, którym dodatkowo przysługiwać będzie rozszerzenie przynależności do nowopowstającej instytucji.

Chcesz się dowiedzieć więcej o kwalifikacjach zawodowych dla finansistów. Zobacz nasze zestawienie »

Funkcjonujemy w czasach gwałtownych zmian i wzrastającej konkurencji na rynkach. Sytuacja ta i wynikające z niej wyzwania wymagają świeżego podejścia, proponowania pracodawcom i specjalistom nowych rozwiązań. Zacieśnienie współpracy pozwoli nam odpowiedzieć na przyszłe zapotrzebowania i rozwijać się w takim tempie, jakie narzuca rynek pracy. Korzystając z doświadczeń i mocnych stron CIMA i AICPA, będziemy mogli dynamicznie adaptować wspólną strategię, a także kreować nowe możliwości w skali globalnej dla naszych profesjonalistów z tytułem CGMA – komentuje Andrew Miskin, obecny Prezydent CIMA.

Utworzenie stowarzyszenia to kolejny krok w ramach współpracy, rozpoczętej przez Instytuty w 2011 roku. Do jej pierwszych rezultatów należało wypracowanie nowego, rozpoznawanego globalnie tytułu zawodowego – Chartered Global Management Accountant (CGMA) – oraz popularyzacja rachunkowości zarządczej w Stanach Zjednoczonych.

Mamy za sobą rok wytężonej pracy. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy prowadziliśmy dialog z naszymi członkami, chcąc lepiej zrozumieć ich zawodowe potrzeby, jak również wymagania, z którymi spotykają się w swoich miejscach pracy. Dzięki ich opiniom zyskaliśmy szczegółową wiedzę w obszarze światowej klasy standardów wykonywanych usług, co w konsekwencji pozwoli nam pracować nad zwiększeniem świadomości naszych marek. Nie mam wątpliwości, że rozwój współpracy między CIMA i AICPA stworzy nowe możliwości rozwoju dla świata biznesu oraz wielu naszych członków – mówi Myriam Madden FCMA, CGMA, poprzednia Prezydent CIMA.

Współpraca na zasadzie joint venture umożliwi instytutom wzajemne uzupełnianie się, wymianę wiedzy i źródeł informacji, a także dotarcie do większej liczby specjalistów poprzez zintegrowanie działań dwóch czołowych organizacji zawodowych, zorientowanych na księgowość i rachunkowość zarządczą. Studenci CIMA i AICPA otrzymają dostęp do nowych pomocy naukowych oraz gwarancję, że zdobywane przez nich kwalifikacje będą globalnie honorowane.

Specjalizacje członków obu instytutów wciąż zyskują na znaczeniu, stanowiąc bardzo istotne ogniwo w coraz bardziej kompleksowym środowisku biznesowym. Rachunkowość zarządcza oraz księgowość to w końcu zawody przyszłości. Przyszłość tę będziemy budować wspólnie na doświadczeniach i ekspertyzie obu naszych organizacji, odpowiadając na zmiany zachodzące w skali światowej – wyjaśnia Barry Melancon CPA, CGMA, Prezydent AICPA.

Jak kwalifikacje zawodowe przygotowują finansistów do pracy w czasach turbulecji. Przejdź do artykułu »

Duży potencjał w podjętej przez instytucje decyzji widzi także Charles Tilley FCMA, CGMA, dyrektor generalny, CIMA:

Z naszego punktu widzenia bliższa współpraca między CIMA i AICPA to milowy krok naprzód i szansa na lepsze, biznesowe jutro. Jej nawiązanie oznacza jeszcze większe wsparcie dla naszych członków, wynikające z połączenia sił obu naszych organizacji – konkluduje Charles Tilley.

Zobacz również