Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Przyszłość finansów. Jak zmienia się rola specjalistów finansowych w organizacjach?

Działy finansowe stale rozszerzają zakres swojej działalności. Wpływają na rozwój technologii, zrównoważony rozwój i nowe modele przywództwa w firmie. Wobec tego kim jest dziś finansista i jaką rolę pełni w organizacji?
Kategoria: Wiadomości
27.03.2024
Midjourney

Fundamentalna rola specjalisty ds. finansów 

Współczesne finanse to nie tylko liczby.

To również umiejętność interpretowania danych w kontekście biznesowym i zrozumiałe, acz atrakcyjne przedstawianie wniosków z analiz interesariuszom.   

Według CGMA® CIMA specjaliści ds. finansów stają się kluczowymi graczami w firmie. Potrafią nie tylko liczyć, ale także patrzeć w przyszłość i pomagać podejmować właściwe decyzje. Łączą świat liczbowych analiz ze strategicznymi aspektami przedsiębiorstwa. W dodatku pomagają zrozumieć, jak działają pieniądze w biznesie i w jak sposób można poprawić całościowe wyniki organizacji.  

Dzięki ich zdolnościom do szybkiego przyswajania nowych informacji, reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i dostarczania wartościowych wniosków, organizacje mogą podejmować trafne decyzje w dynamicznym środowisku biznesowym. 

Ewolucja znaczenia finansów 

Branża finansowa stale ewoluuje i wykracza daleko poza swoje tradycyjne obszary. Stąd rola specjalistów finansowych obejmuje także takie aspekty jak transformacja cyfrowa, równość i integracja społeczna, zrównoważony rozwój oraz kwestie związane ze strategią i partnerstwami firmy. 

Dzięki swojej wiedzy technicznej i praktycznemu doświadczeniu, finansiści stają się niezbędnymi partnerami biznesowymi, którzy pomagają organizacjom osiągnąć sukces. Korzystając ze swoich zdolności analitycznych, wielu z nich zajmuje stanowiska w obszarach zasobów ludzkich (HR), zarządzaniu ryzykiem czy w marketingu. Oprócz tego nierzadko biorą udział w inicjatywach dotyczących zrównoważonego rozwoju, czyli dbają o to, by przedsiębiorstwa działały w sposób korzystny dla wszystkich interesariuszy. 

Rozwój kompetencji specjalistów finansowych w erze cyfrowej 

Zachodzące zmiany w dziedzinie finansów w erze cyfrowej wyznaczają nowe ścieżki rozwoju umiejętności i kompetencji dla specjalistów finansowych. Według AICPA & CIMA i raportu z badania „Future of Finance 2.0 Emerging Themes: Cyfrowa podróż finansów” specjaliści z obszaru księgowości i finansów powinni angażować się w rozwój umiejętności związanych z danymi i technologią w następujących obszarach: 

  • Współpraca z jednostkami biznesowymi: Zapewnienie terminowego dostępu, raportowania i dokładności informacji poprzez partnerskie relacje z jednostkami biznesowymi. 
  • Współpraca z działem IT: Aktywne zaangażowanie w współpracę z działem IT w celu wspierania integralności danych i kształtowania funkcjonalności systemów. 
  • Zrozumienie struktury danych: Poznanie struktury i ram systemów danych oraz współpraca z analitykami danych w celu wykorzystania danych finansowych i niefinansowych. 
  • Zarządzanie ryzykiem: Utrzymywanie właściwej perspektywy ryzyka podczas analizy danych i podejmowania decyzji finansowych. 
  • Analiza danych: Analizowanie, łączenie i racjonalizacja danych finansowych i niefinansowych w celu generowania spostrzeżeń biznesowych. 
  • Współpraca z analitykami danych: Aktywna współpraca z analitykami danych w celu przekształcenia wyników analizy w praktyczne wskazówki biznesowe. 
  • Prowadzenie narracji na podstawie danych: Tworzenie i przekazywanie narracji opartych na danych w celu osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych. 
  • Podnoszenie kwalifikacji: Stałe podnoszenie kwalifikacji i utrzymywanie kompetencji w obszarach danych i technologii. 
  • Edukacja współpracowników: Edukacja współpracowników w zakresie wykorzystywania i interpretacji danych finansowych. 
  • Optymalizacja infrastruktury technologicznej: Propozycje optymalizacji istniejącej infrastruktury technologicznej w celu poprawy wydajności i efektywności. 

Przyszłość finansów 

Obszar finansów odpowiada za kluczowe wartości firmy: wiarygodność, niezależność i rzetelność. To czyni go kluczowym ogniwem przetrwania organizacji.  

W obliczu tak dynamicznie zmieniającego się świata utrzymanie tych wartości staje się coraz trudniejsze. Czy istnieją więc jakieś sposoby, które mogłyby pomóc firmie na drodze do sukcesu? Jakie podejścia, postawy i umiejętności powinny być eksploatowane w finansach?  

Wnioski z pandemii covid-19 oraz perspektywa wyzwań związanych z globalnymi łańcuchami dostaw i z koniecznością zrównoważonego rozwoju organizacji prowadzą do refleksji, że w działach finansowych potrzebne są nie tylko umiejętności stricte techniczne, ale także partnerstwo, przywództwo oraz nastawienie na ciągłą naukę i poszerzanie swoich perspektyw.  

Autor: Wiktoria Jackowska
Redaktorka Grupa MBE

Magistrantka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Czynna uczestniczka konferencji naukowych. Pasjonatka kultury, lingwistka. 

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Członkini Stowarzyszenia Bliżej ADHD działającego z misją edukacji o neuroróżnorodności. 

Zobacz również