Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Rynek kandydata i nowe trendy

Partner sekcji
Trwa wiosenna rekrutacja do Deloitte!

Sprawdź oferty pracy i płatnych praktyk >

Partner sekcji Trwa wiosenna rekrutacja do Deloitte!

Sprawdź oferty pracy i płatnych praktyk >

Statystyki pokazują zmiany na polskim rynku pracy. Silniejsza pozycja pracowników oraz nacisk na różnorodność sprawiają, że wzrasta liczba kandydatek na stanowiska techniczne, a także pracowników w wieku dojrzałym w młodych zespołach.
Kategoria: Wiadomości
30.03.2017
Partner sekcji
Trwa wiosenna rekrutacja do Deloitte!

Sprawdź oferty pracy i płatnych praktyk >

Partner sekcji Trwa wiosenna rekrutacja do Deloitte!

Sprawdź oferty pracy i płatnych praktyk >

Rynek kandydata coraz częściej wymusza na pracodawcach wypracowanie nowych ścieżek pozyskiwania pracowników, co może być początkiem zmian trendów na rynku pracy. Coraz częściej polscy pracodawcy otwierają się na nowe rozwiązania w polityce kadrowej. Przyjrzyjmy się dwóm ciekawym aktualnym trendom.

Kobiety na stanowiskach technicznych

Według badań Deloitte (z marca 2016 r.) wśród prestiżowej grupy polskich spółek giełdowych z branży IT średnia liczba kobiet zatrudnionych na stanowiskach związanych z IT wynosiła blisko 25%. Dla porównania kobiety na analogicznych stanowiskach w USA stanowią 24%, a w Wielkiej Brytanii 18%.

Rynek pracy w Polsce z roku na roku odnotowuje wzrost liczby kobiet na stanowiskach technicznych. Około 15% kandydatów rekrutowanych na stanowiska ściśle techniczne w okresie ostatniego roku przez firmę doradztwa personalnego People stanowią kobiety, co oznacza ponaddwukrotny wzrost rok do roku. Dotyczy to w coraz większym stopniu stanowisk do niedawna stereotypowo przypisywanych mężczyznom, m.in. w sektorze inżynierii środowiska, automatyki i robotyki, mechaniki, elektrotechniki oraz w IT.

Rosnąca liczba kobiet – absolwentek uczelni technicznych – to m.in. efekt wielu inicjatyw zwiększających świadomość i zachęcających do wyboru takich kierunków studiów, a także coraz atrakcyjniejszych wynagrodzeń, które w przypadku stanowisk technicznych i inżynierskich rosną znacznie szybciej niż średni wzrost pensji Polaków. W latach 2015 i 2016 wynagrodzenia, na niektórych deficytowych stanowiskach tego rodzaju, wzrosły nawet o 30% wobec blisko 8-procentowego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Studia informatyczne czy inżynierskie od kilku lat są najczęściej wybierane przez maturzystów, jednak wciąż liczba dostępnych inżynierów, informatyków i programistów nie jest wystarczająca, by pokryć zapotrzebowanie rynku.

Dziewczyny na politechniki

Według danych GUS w 2015 r. studia techniczne wybrało 68 013 studentów, z czego 33%, czyli 22 345 stanowiły kobiety. Raport "Kobiety na politechnikach 2007–2017" Fundacji Edukacyjnej Perspektywy informuje, że kobiety decydujące się na kierunki techniczne wybierają najczęściej: architekturę, chemię i biotechnologię. Udział kobiet w grupie studentów kierunków informatycznych jest od kilku lat dość stabilny i wynosi około 13%.

Wśród najpopularniejszych wybieranych kierunków technicznych w roku 2016/2017 były automatyka i robotyka, informatyka oraz biotechnologia. Młodzi ludzie, w tym coraz częściej kobiety, dostrzegają potencjał kierunków opartych na naukach ścisłych i możliwość wysokich wynagrodzeń znacznie przekraczających średnią rynkową, w wielu przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent. Studenci kierunków technicznych to kandydaci, do których pracodawcy zgłaszają się sami najczęściej już w trakcie trwania ich nauki.

Jeszcze w 2015 roku rekrutacje kobiet na stanowiska techniczne stanowiły niewielką część prowadzonych przez nas projektów. W ciągu ostatniego roku, roku rynku pracownika, liczba kandydatek na stanowiska ściśle inżynierskie, w których wymagana jest zaawansowana wiedza technologiczna, wzrosła do ok. 15% z ponad 6% rok wcześniej. Na rynku jest coraz więcej wykwalifikowanych kobiet informatyków, konstruktorów, technologów, czy inżynierów sprzedaży. Trend też jest widoczny w przypadku kadry managerskiej w firmach oferujących zaawansowane rozwiązania techniczne. Pracodawcy stopniowo dostrzegają wysokie kwalifikacje kobiet i możliwość zatrudniania ich na stanowiska do niedawna zdominowanych przez mężczyzn – mówi Aleksandra Figura, Team Leader w firmie People.

Program "Dziewczyny na politechniki" to jedna z największych i najbardziej udanych na rynku inicjatyw zachęcających kobiety do podejmowania studiów na uczelniach technicznych. Studentki wyższych szkół technicznych w roku akademickim 2016/2017 stanowiły około 37% wszystkich studiujących na uczelniach tego typu.

Dojrzali pracownicy w młodych zespołach

Według danych GUS 16 mln Polaków to osoby aktywne zawodowo, z czego 4,8 mln stanowią osoby powyżej 50 roku życia. To grupa pracowników, która szuka pracy średnio przez nawet 2 lata. Dane Eurostat z 2015 roku pokazują, że wskaźnik zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 55–64 lata w krajach UE rośnie regularnie od 2002 roku i na koniec 2015 roku wyniósł 53,3%. W Polsce w 2015 r. wskaźnik ten wynosił znacznie poniżej 50%.

Deficyt pracowników na rynku pracy, zarówno na stanowiska entry level, jak i specjalistyczne, coraz częściej skłania przedsiębiorstwa do nowego spojrzenia na kandydatów i weryfikację swoich dotychczasowych przekonań, stereotypów. Może docelowo przyczyniać się do zwiększenia aktywności zawodowej Polaków, m.in. tych w starszych grupach wiekowych. Dojrzali kandydaci to często osoby z ciekawym doświadczeniem zawodowym, silnie zmotywowani, lojalni, którzy wnoszą dodatkową wartość do firmy, w tym m.in. obycie, dojrzałość, szczególnie potrzebne na stanowiskach wymagających regularnego kontaktu z klientem. Coraz częściej widzimy pozytywne zmiany wśród polskich pracodawców i otwarcie się na pracownika dojrzałego w młodych zespołach. Inspirującym przykładem dla polskiego rynku mogą być polskie oddziały zagranicznych firm – najczęściej centrów usług biznesowych, które w praktyce realizują politykę różnorodności – mówi Anna Ładosz, Senior Consultant SSC/BPO w firmie doradztwa personalnego PEOPLE.

Źródło: informacja prasowa People Sp. z o.o.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, którzy dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również