Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Rynek kandydata i nowe trendy

Statystyki pokazują zmiany na polskim rynku pracy. Silniejsza pozycja pracowników oraz nacisk na różnorodność sprawiają, że wzrasta liczba kandydatek na stanowiska techniczne, a także pracowników w wieku dojrzałym w młodych zespołach.
Kategoria: Wiadomości
30.03.2017

Rynek kandydata coraz częściej wymusza na pracodawcach wypracowanie nowych ścieżek pozyskiwania pracowników, co może być początkiem zmian trendów na rynku pracy. Coraz częściej polscy pracodawcy otwierają się na nowe rozwiązania w polityce kadrowej. Przyjrzyjmy się dwóm ciekawym aktualnym trendom.

Kobiety na stanowiskach technicznych

Według badań Deloitte (z marca 2016 r.) wśród prestiżowej grupy polskich spółek giełdowych z branży IT średnia liczba kobiet zatrudnionych na stanowiskach związanych z IT wynosiła blisko 25%. Dla porównania kobiety na analogicznych stanowiskach w USA stanowią 24%, a w Wielkiej Brytanii 18%.

Rynek pracy w Polsce z roku na roku odnotowuje wzrost liczby kobiet na stanowiskach technicznych. Około 15% kandydatów rekrutowanych na stanowiska ściśle techniczne w okresie ostatniego roku przez firmę doradztwa personalnego People stanowią kobiety, co oznacza ponaddwukrotny wzrost rok do roku. Dotyczy to w coraz większym stopniu stanowisk do niedawna stereotypowo przypisywanych mężczyznom, m.in. w sektorze inżynierii środowiska, automatyki i robotyki, mechaniki, elektrotechniki oraz w IT.

Rosnąca liczba kobiet – absolwentek uczelni technicznych – to m.in. efekt wielu inicjatyw zwiększających świadomość i zachęcających do wyboru takich kierunków studiów, a także coraz atrakcyjniejszych wynagrodzeń, które w przypadku stanowisk technicznych i inżynierskich rosną znacznie szybciej niż średni wzrost pensji Polaków. W latach 2015 i 2016 wynagrodzenia, na niektórych deficytowych stanowiskach tego rodzaju, wzrosły nawet o 30% wobec blisko 8-procentowego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Studia informatyczne czy inżynierskie od kilku lat są najczęściej wybierane przez maturzystów, jednak wciąż liczba dostępnych inżynierów, informatyków i programistów nie jest wystarczająca, by pokryć zapotrzebowanie rynku.

Dziewczyny na politechniki

Według danych GUS w 2015 r. studia techniczne wybrało 68 013 studentów, z czego 33%, czyli 22 345 stanowiły kobiety. Raport "Kobiety na politechnikach 2007–2017" Fundacji Edukacyjnej Perspektywy informuje, że kobiety decydujące się na kierunki techniczne wybierają najczęściej: architekturę, chemię i biotechnologię. Udział kobiet w grupie studentów kierunków informatycznych jest od kilku lat dość stabilny i wynosi około 13%.

Wśród najpopularniejszych wybieranych kierunków technicznych w roku 2016/2017 były automatyka i robotyka, informatyka oraz biotechnologia. Młodzi ludzie, w tym coraz częściej kobiety, dostrzegają potencjał kierunków opartych na naukach ścisłych i możliwość wysokich wynagrodzeń znacznie przekraczających średnią rynkową, w wielu przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent. Studenci kierunków technicznych to kandydaci, do których pracodawcy zgłaszają się sami najczęściej już w trakcie trwania ich nauki.

Jeszcze w 2015 roku rekrutacje kobiet na stanowiska techniczne stanowiły niewielką część prowadzonych przez nas projektów. W ciągu ostatniego roku, roku rynku pracownika, liczba kandydatek na stanowiska ściśle inżynierskie, w których wymagana jest zaawansowana wiedza technologiczna, wzrosła do ok. 15% z ponad 6% rok wcześniej. Na rynku jest coraz więcej wykwalifikowanych kobiet informatyków, konstruktorów, technologów, czy inżynierów sprzedaży. Trend też jest widoczny w przypadku kadry managerskiej w firmach oferujących zaawansowane rozwiązania techniczne. Pracodawcy stopniowo dostrzegają wysokie kwalifikacje kobiet i możliwość zatrudniania ich na stanowiska do niedawna zdominowanych przez mężczyzn – mówi Aleksandra Figura, Team Leader w firmie People.

Program "Dziewczyny na politechniki" to jedna z największych i najbardziej udanych na rynku inicjatyw zachęcających kobiety do podejmowania studiów na uczelniach technicznych. Studentki wyższych szkół technicznych w roku akademickim 2016/2017 stanowiły około 37% wszystkich studiujących na uczelniach tego typu.

Dojrzali pracownicy w młodych zespołach

Według danych GUS 16 mln Polaków to osoby aktywne zawodowo, z czego 4,8 mln stanowią osoby powyżej 50 roku życia. To grupa pracowników, która szuka pracy średnio przez nawet 2 lata. Dane Eurostat z 2015 roku pokazują, że wskaźnik zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 55–64 lata w krajach UE rośnie regularnie od 2002 roku i na koniec 2015 roku wyniósł 53,3%. W Polsce w 2015 r. wskaźnik ten wynosił znacznie poniżej 50%.

Deficyt pracowników na rynku pracy, zarówno na stanowiska entry level, jak i specjalistyczne, coraz częściej skłania przedsiębiorstwa do nowego spojrzenia na kandydatów i weryfikację swoich dotychczasowych przekonań, stereotypów. Może docelowo przyczyniać się do zwiększenia aktywności zawodowej Polaków, m.in. tych w starszych grupach wiekowych. Dojrzali kandydaci to często osoby z ciekawym doświadczeniem zawodowym, silnie zmotywowani, lojalni, którzy wnoszą dodatkową wartość do firmy, w tym m.in. obycie, dojrzałość, szczególnie potrzebne na stanowiskach wymagających regularnego kontaktu z klientem. Coraz częściej widzimy pozytywne zmiany wśród polskich pracodawców i otwarcie się na pracownika dojrzałego w młodych zespołach. Inspirującym przykładem dla polskiego rynku mogą być polskie oddziały zagranicznych firm – najczęściej centrów usług biznesowych, które w praktyce realizują politykę różnorodności – mówi Anna Ładosz, Senior Consultant SSC/BPO w firmie doradztwa personalnego PEOPLE.

Źródło: informacja prasowa People Sp. z o.o.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Zobacz również