Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Blockchain a kariera w finansach. Jak wejść do gry?

Eksperci CIMA podpowiadają, jak pokierować swoją karierą, by być gotowym na upowszechnienie się technologii blockchain w finansach.
Artykuł sponsorowany
Kategoria: Wiadomości
09.11.2022
fot. Unsplash

Więcej niż kryptowaluty

Technologia blockchain najczęściej kojarzy się z bitcoinem i innymi kryptowalutami. Warto przy tym zauważyć, że chociaż wszystkie kryptoaktywa opierają się na blockchainie, to nie każdy blockchain jest związany z kryptoaktywami.

Blockchain to cyfrowy rejestr, w którym przechowywane są informacje. To, co czyni go wyjątkowym, to fakt, że nie przechowuje danych w jednym miejscu czy kilku zdecentralizowanych lokalizacjach, lecz na ogromnej sieci urządzeń. Każde z nich zawiera duplikat oryginalnych danych, które stanowią „blok” oraz „łańcuch” tworzony przez urządzenia.

Blockchain łączy technologię peer-to-peer z kryptografią, aby zapewnić, że żaden pojedynczy blok nie może zostać zmieniony bez uprzedniej aktualizacji każdego poprzedniego wpisu w łańcuchu. Zapobiega to nieautoryzowanym modyfikacjom oryginalnych danych, zarówno dokonanych przypadkowo, jak i przez złośliwe oprogramowanie. To najbezpieczniejsza metoda rejestrowania transakcji.

Biorąc pod uwagę wszechstronność i bezpieczeństwo tej technologii, przewiduje się, że wkrótce będzie wykorzystywana niemal wszędzie. Aby brać udział w kształtowaniu przyszłości finansów, nie wystarczy nauczyć się podstaw blockchaina — należy wspierać jego adaptację.

Od czego zacząć?

1. Zrozum konsekwencje dla sfery podatkowej

Potencjał zastosowania technologii blockchain w podatkach zmienia reguły gry. Jeśli na przykład firma wykorzystuje technologię blockchain do przygotowywania swoich bilansów finansowych, mogłaby udostępnić te dane organom podatkowym. Dzięki potwierdzeniu w czasie rzeczywistym informacji nt. aktywów, podatki mogłyby być automatycznie naliczane i odliczane.

Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w 2016 roku zapytano obserwatorów i specjalistów w dziedzinie technologii, kiedy władze poszczególnych państw zastosują blockchain do ściągania podatków. Większość z nich wskazała rok 2023 lub 2025. Podatnicy również oczekują uproszczenia i przyspieszenia procesu rozliczania podatków. Co więcej, blockchain umożliwia większe bezpieczeństwo i eliminację błędów ludzkich, a z perspektywy działów finansowych – mniej administracyjnych zadań do wykonania, co pozwoli na znaczne uwolnienie czasu.

2. Zostań królem smart kontraktów

Smart kontrakty to programy komputerowe lub protokoły przeznaczone do zawierania cyfrowych umów zgodnie z warunkami zapisanymi w kodzie. Po sprawdzeniu, że zostały spełnione, program podejmuje odpowiednie działanie. Na przykład dokonuje transferu cyfrowych zasobów między stronami po złożeniu podpisów elektronicznych w określonym polu.

Inteligentne kontrakty są wykonywane i rejestrowane za pośrednictwem technologii blockchain, bez potrzeby jakiejkolwiek interakcji międzyludzkiej, a więc eliminuje potencjalne błędy ludzkie i oszustwa.

Wdrażając się w tajniki technologii blockchain, możesz stworzyć sobie nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego. Jako specjalista ds. finansów możesz zapewnić, że smart kontrakt jest prawidłowo wdrożony. Możesz również występować jako arbiter, ponieważ warunki smart kontraktów są negocjowane przez ludzi, a nie programy.

Dobra wiadomość – jest jeszcze czas

Blockchain zmienia księgowość i finanse, ale dzieli nas jeszcze kilka lat do momentu, w którym technologia ta będzie powszechnie wykorzystywana. Do użycia jej w podatkach potrzebne są np. ogromne bazy danych i potężne systemy, których większość krajów jeszcze nie ma.

Blockchain niewątpliwie spowoduje wzrost zapotrzebowania na wiedzę ekspercką, szczególnie w początkowej fazie, w której zarówno firmy, jak i osoby fizyczne będą adaptować się do nowej rzeczywistości. Wielu specjalistów ds. finansów uzna to zapewne za wyzwanie, ale warto na to spojrzeć także z innej strony – jeśli zdecydujesz się zapoznać się z tą technologią już teraz, będzie to okazja, by stać się iście niezastąpionym. 

Pierwszym krokiem do rozwoju w tym obszarze może być zdobycie Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA – unikalnego na polskim rynku rozwiązania łączącego finanse i biznes, które pozwala zyskać zestaw kompetencji uznawany globalnie za najbardziej aktualny w obszarze zarządzania finansami. Sylabus tej kwalifikacji jest stale dostosowywany do wymogów przyszłości finansów i obejmuje tematykę m.in. umiejętności cyfrowych, w tym technologii blockchain, sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczenstwa.

Zacznij jeszcze na studiach

Weź udział w Programie CIMA na Uczelni, tworzonym przez Association of International Certified Professional Accountants we współpracy z najlepszymi uczelniami w Polsce. Odnajdź swoją zawodową ścieżkę i wyróżnij się na tle innych absolwentów. Rekrutacja wciąż trwa!

Studenci, którzy ukończą w ramach programu wszystkie wymagane przedmioty otrzymują zwolnienia z niektórych egzaminów CIMA, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu końcowego mogą zdobyć dyplom CIMA na dwóch poziomach:

  • Poziom Certyfikatu – zapewnia wiedzę o prowadzeniu przedsiębiorstwa nie tylko w sferze rachunkowości finansowej, lecz także w kwestiach zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami rachunkowości a potrzebami współczesnej działalności gospodarczej,
  • Poziom Operacyjny – obejmuje zagadnienia związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, przygotowywaniem informacji istotnych dla rachunkowości zarządczej, a także korzystaniem z odpowiednich narzędzi decyzyjnych z wykorzystaniem szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Naukę na poziomie Certyfikatu mogą zacząć studenci studiów licencjackich (I stopnia) – od II do V semestru studiów oraz słuchacze na studiach podyplomowych. Poziom Operacyjny przeznaczony jest dla studentów studiów magisterskich (II stopnia) – od I do III semestru. W Programie uczestniczyć mogą zarówno studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Wszystkie egzaminy zewnętrzne CIMA odbywają się w języku angielskim, dlatego wymagany poziom znajomości tego języka to minimum B2 (średniozaawansowany). Udział w Programie wiąże się z kosztami rejestracji i opłatą za egzamin zewnętrzny.

Studenci Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu i Wrocławiu mogą również skorzystać z nowej, cyfrowej ścieżki do zdobycia dyplomu CIMA – CGMA Finance Leadership Program (CGMA FLP). Platforma online umożliwia pracę w indywidualnym tempie, a proces nauczania oparty jest w większości na interaktywnych ćwiczeniach symulujących realne sytuacje ze świata biznesu, także tego cyfrowego.

Zobacz również