Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

To już pewne. W wyniku fuzji Banku BGŻ i BNP Paribas Banku będą zwolnienia

Partner sekcji
Trwa wiosenna rekrutacja do Deloitte!

Sprawdź oferty pracy i płatnych praktyk >

Partner sekcji Trwa wiosenna rekrutacja do Deloitte!

Sprawdź oferty pracy i płatnych praktyk >

Początek 2015 roku nie napawa optymizmem pracowników sektora bankowego. Już 10 lutego austriacki bank RBI (Raiffeisen Bank International) poinformował, że dla zwiększenia rezerw kapitałowych sprzedaje swe bankowe spółki-córki w Polsce i Słowenii. Natomiast zbliżająca się fuzja BNP Paribas Banku z Bankiem BGŻ zaowocuje zwolnieniami grupowymi.
Kategoria: Wiadomości
26.02.2015
Partner sekcji
Trwa wiosenna rekrutacja do Deloitte!

Sprawdź oferty pracy i płatnych praktyk >

Partner sekcji Trwa wiosenna rekrutacja do Deloitte!

Sprawdź oferty pracy i płatnych praktyk >

Oba banki czekają obecnie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego i przewidują, że finalizacja tego procesu zakończy się w pierwszym półroczu 2015 roku. Zwolnienia w strukturach tych instytucji finansowych stały się już faktem. Jak donosi "Puls Biznesu", banki poinformowały już urzędy pracy o zamiarze rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zobacz oferty pracy w bankowości »

O jakich zwolnieniach mowa? Do urzędów zgłoszono 1990 etatów. Ta liczba nie równa się jednak sumie zwolnień, ponieważ zawiadomienie obejmie nie tylko likwidowane etaty, ale również umowy, które w wyniku fuzji będą musiały zostać ponownie zawarte z pracownikami.

Bank BGŻ już raz poniósł fiasko w trakcie trwających rozmów ze związkami zawodowymi. Obecnie przygotowuje nowy pakiet osłonowy.

Czy czeka nas kolejne trzęsienie ziemi w sektorze bankowym? Być może. Według listopadowego raportu CESEE Bank Lending Survey (2014), który co pół roku przeprowadza Europejski Bank Inwestycyjny, coraz więcej banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej będzie chciało wzmocnić bilans głównie poprzez sprzedaż aktywów, w tym także sprzedaż całych spółek zależnych.


 

Co to są zwolnienia grupowe?

Zwolnienia grupowe w literze prawa nazywa się zwolnieniami z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie reguluje ich jednakże Kodeks pracy, a specjalny akt prawny z 2003 roku (tzw. ustawa  o szczególnych zasadach rozwiązywania z  pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Przepisy tego dokumentu prawnego obowiązują wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników (dotyczy również niepełnych etatów i umów o pracę na czas określony). W przypadku banków, które zatrudniają tysiące pracowników, o zwolnieniach grupowych możemy mówić tylko wtedy, gdy redukcja etatów dotyczy co najmniej 30 osób.

Jakie obowiązki spoczywają na banku-pracodawcy, który podejmuje decyzję o zwolnieniach grupowych (3 najważniejsze wytyczne):

  • konsultacje - bank jest zobowiązany do współdziałania ze związkami zawodowymi, lub - w razie ich braku - z przedstawicielami pracowników; konsultacje powinny dotyczyć ewentualnego zmniejszenia zakresu zwolnień lub próby przekwalifikowania pracowników;
  • zawiadomienie na piśmie - bank musi przekazać organizacjom związkowym pismo dotyczące przyczyn zwolnień, liczbie zwalnianych pracowników oraz kolejności dokonywania zwolnień;
  • notyfikacja w powiatowym urzędzie pracy (PUP) - urząd pracy musi zostać poinformowany przez bank o planowanej liczbie zwolnień pracowniczych oraz o przyczynach ich zwolnienia.

Na jaką odprawę mogą liczyć pracownicy?
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. 

Na podst. www.pb.pl

Zobacz również