Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

To już pewne. W wyniku fuzji Banku BGŻ i BNP Paribas Banku będą zwolnienia

Początek 2015 roku nie napawa optymizmem pracowników sektora bankowego. Już 10 lutego austriacki bank RBI (Raiffeisen Bank International) poinformował, że dla zwiększenia rezerw kapitałowych sprzedaje swe bankowe spółki-córki w Polsce i Słowenii. Natomiast zbliżająca się fuzja BNP Paribas Banku z Bankiem BGŻ zaowocuje zwolnieniami grupowymi.
Kategoria: Wiadomości
26.02.2015

Oba banki czekają obecnie na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego i przewidują, że finalizacja tego procesu zakończy się w pierwszym półroczu 2015 roku. Zwolnienia w strukturach tych instytucji finansowych stały się już faktem. Jak donosi "Puls Biznesu", banki poinformowały już urzędy pracy o zamiarze rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zobacz oferty pracy w bankowości »

O jakich zwolnieniach mowa? Do urzędów zgłoszono 1990 etatów. Ta liczba nie równa się jednak sumie zwolnień, ponieważ zawiadomienie obejmie nie tylko likwidowane etaty, ale również umowy, które w wyniku fuzji będą musiały zostać ponownie zawarte z pracownikami.

Bank BGŻ już raz poniósł fiasko w trakcie trwających rozmów ze związkami zawodowymi. Obecnie przygotowuje nowy pakiet osłonowy.

Czy czeka nas kolejne trzęsienie ziemi w sektorze bankowym? Być może. Według listopadowego raportu CESEE Bank Lending Survey (2014), który co pół roku przeprowadza Europejski Bank Inwestycyjny, coraz więcej banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej będzie chciało wzmocnić bilans głównie poprzez sprzedaż aktywów, w tym także sprzedaż całych spółek zależnych.


 

Co to są zwolnienia grupowe?

Zwolnienia grupowe w literze prawa nazywa się zwolnieniami z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie reguluje ich jednakże Kodeks pracy, a specjalny akt prawny z 2003 roku (tzw. ustawa  o szczególnych zasadach rozwiązywania z  pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Przepisy tego dokumentu prawnego obowiązują wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników (dotyczy również niepełnych etatów i umów o pracę na czas określony). W przypadku banków, które zatrudniają tysiące pracowników, o zwolnieniach grupowych możemy mówić tylko wtedy, gdy redukcja etatów dotyczy co najmniej 30 osób.

Jakie obowiązki spoczywają na banku-pracodawcy, który podejmuje decyzję o zwolnieniach grupowych (3 najważniejsze wytyczne):

  • konsultacje - bank jest zobowiązany do współdziałania ze związkami zawodowymi, lub - w razie ich braku - z przedstawicielami pracowników; konsultacje powinny dotyczyć ewentualnego zmniejszenia zakresu zwolnień lub próby przekwalifikowania pracowników;
  • zawiadomienie na piśmie - bank musi przekazać organizacjom związkowym pismo dotyczące przyczyn zwolnień, liczbie zwalnianych pracowników oraz kolejności dokonywania zwolnień;
  • notyfikacja w powiatowym urzędzie pracy (PUP) - urząd pracy musi zostać poinformowany przez bank o planowanej liczbie zwolnień pracowniczych oraz o przyczynach ich zwolnienia.

Na jaką odprawę mogą liczyć pracownicy?
W związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. 

Na podst. www.pb.pl

Zobacz również