Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Ubezpieczenia: Nowe wyzwania. Nowe specjalizacje

Rok 2015 okazał się przełomowy dla sektora ubezpieczeń pod względem tworzenia nowych produktów, mających być odpowiedzią na nowe potrzeby poszczególnych segmentów gospodarki. Zdaniem ekspertów ten trend będzie się umacniać w 2016 roku, a ubezpieczyciele będą poszukiwali przede wszystkim kreatywnych managerów produktu.
Kategoria: Wiadomości
07.01.2016

Które branże moglibyśmy określić mianem najbardziej topowych w 2015 i 2016 roku? Poniżej prezentujemy krótkie zestawienie.

Cyberprzestrzeń

W związku z powszechną wirtualizacją naszego życia codziennego oraz świata biznesu ubezpieczyciele zaczynają tworzyć produkty mające na celu zabezpieczanie aktywności użytkowników w internecie, zwłaszcza jeżeli mówimy o udostępnianiu swoich danych w sieci. Z tego rodzaju usług zaczynają korzystać również firmy z sektora MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorców).

Cyberubezpieczenia obejmują zwłaszcza takie obszary, jak:
a. infrastruktura IT zabezpieczenie przed stratami w związku z nieoczekiwanymi awariami systemu oraz aplikacji biznesowych;
b. zbiory danych zabezpieczenie przed utratą bądź uszkodzeniem ważnych dla przedsiębiorstwa danych;
c. oszustwa komputerowe związane również z kradzieżą danych bądź wykorzystaniem firmowych urządzeń elektronicznych w sposób niepożądany;
d. utrata/kradzież pieniędzy bądź papierów wartościowych w związku z aktywnością w internecie;
e. cyberwymyszenia naciski cyberkryminalistów na organizacje, którym wykradziono zbiory danych. Najczęstszą formą tego rodzaju cyberprzestępstwa jest grożenie organizacji, iż cybergrupa przestępcza jest w posiadaniu ważnych zbiorów danych, które może zwrócić w zamian za pieniądze.

Cyber ubezpieczenia są dedykowane wszystkim przedsiębiorstwom, które przetwarzają dane elektroniczne, czyli m.in. firmy handlowe, sklepy internetowe, hotele czy szpitale. Cyberpolisy dotyczą również kosztów pośrednich, które nie zawsze kojarzą się z cyberryzykiem, a są nimi m.in.:

  • koszty public relations w celu przywrócenia reputacji/wizerunku publicznego;
  • koszty porady prawnej;
  • koszty związane z odpowiedzialnością cywilną, tj. koszty odtworzenia danych u poszkodowanych (osób trzecich), koszty postępowań administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych (GiODO) oraz ochroną prawa własności intelektualnej (urząd patentowy), koszty związane z finansowaniem utraconych korzyści poniesionych przez osoby trzecie, powstałe wskutek uszkodzenia, utraty danych lub powstałych w wyniku wycieku danych personalnych osób trzecich.

W związku z rosnącą liczbą cyberataków cyberbezpieczeństwo przestaje być wyłącznie domeną działów IT. W przypadku cyberubezpieczeń coraz więcej pracodawców reprezentujących ten sektor rozbudowuje działy zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem cyberproduktami. Obecnie jednym z najpopularniejszych stanowisk jest Cyber Risk Advisor, który – podobnie jak "klasyczny" Underwriter – zajmuje się oceną ryzyka związanego z klientem.

Usługi finansowe

Dynamicznie rozwijający się obszar cyberubezpieczeń dotyczy również usług finansowych. Począwszy od 2008 roku sektor finansowy jest narażony na dwa rodzaje ryzyka, które bezpośrednio na siebie wpływają. Mowa tutaj o cyberryzyku oraz ryzyku reputacji. Obecnie złe zarządzanie zbiorami danych swoich partnerów biznesowych może wywołać lawinę strat finansowych.

Ubezpieczyciele zacieśniają współpracę w obszarze cyberbezpieczeństwa z instytucjami reprezentującymi zarządzanie funduszami, bankowość, wealth management bądź private equity.

Uberubezpieczenia

Ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy) wpływa również na sektor ubezpieczeń, który zaczyna oferować jej uczestnikom dedykowane produkty ubezpieczeniowe. Użytkownicy takich platform społecznościowych jak Uber oraz BlaBlaCar mogą mieć problem w uzyskaniu odszkodowania np. za naprawę uszkodzonego samochodu. Stąd ubezpieczyciele oferują dodatkowe pakiety ubezpieczeń w tym zakresie dla kierowców.

Uberyzacja. Szansa czy zagrożenie dla finansistów?
Poznaj wyznaczniki ekonomii gig »

Zobacz również